Een alternatief voor de Opstalpolder

Project lokale duurzame biospeltketen Opstalpolder

 Vergroening ‘ecologische aandachtsgebieden’

De gekende bakker Greg De Schutter, kenner van spelt en andere oude graansoorten, die hij onder de vorm van brood e.d. aanbiedt in zijn winkels, heeft een schitterend voorstel gedaan. Hij wil (samen met een aantal boeren) spelt en andere vergeten granen telen op 200 hectaren van in de Opstalpolder.
Hieronder vindt U zijn voorstel dat het gebied omvormt tot een groene oase, zonder dat kosten worden gemaakt.

Een groen landschap met gezonde teelten van oude graansoorten.
Een groen landschap met gezonde teelten van oude graansoorten.

Voor de realisatie van het project wordt de oude keten van graanteelt, het pellen en malen van het graan en het bakken van het brood… weer in ere hersteld. Dat is ook een van de doelstellingen van het bio spelt project. Door de teelt van spelt op deze akkers, word  ook de polder en het polder landschap weer beschermd.
Het graan wordt met liefde en passie geteeld in de polder, gepeld en gemalen in de polder en tot lekker en gezond streekproduct verwerkt.
Hierdoor is het ook een CO2-vriendelijke keten: verre transporten komen er niet aan te pas.Van de graanakker wordt maar 90% geoogst, de overige 10% van het graan blijft op de akker staan. Deze graanstroken zijn een voedselbron voor heel wat diersoorten en voor biodiversiteit.
Spelt is een gewas met als voordeel dat het weinig input van de telers eist. Het is geschikt voor het telen zonder gebruik van pesticiden. Het zorgvuldig en duurzaam telen van spelt verarmt en contamineert de gronden niet.(zie ook onderaan)
Bovendien wordt op die manier ook de  lokale economie gesteund Het eindproduct ( brood, pasta, bier, muesli….) is een korte-ketenproduct: van ‘akker tot bakker’ en alles wat daartussen zit, gebeurt binnen de lokale economie.
Ook de positie van de lokale eindproducenten  wordt door het kwaliteitsproduct versterkt t.o.v. de massaproducten van supermarktketens.Deze korte bioketen van landbouw tot eindproduct heeft een lage ecologische voetafdruk, een hoge meerwaarde voor biodiversiteit, en een lokale (economische) toegevoegde waarde.
Natuurlijk kan er nagedacht worden over andere bio-teelten als afwisseling maar het is primair om eerst op zoek te gaan naar ecologisch evenwicht en dan een ecologisch-economisch evenwicht en ten slotte het perfecte evenwicht tussen mens en natuur. Het project heeft reeds vier jaar geleden een aanvang genomen met de verbouwing van spelt in de Hoevense polder en beoogt nu een schaalvergroting door uitbreiding met de Opstalpolder tussen Stabroek en Berendrecht.
De beoogde schaal van het ketenproject gaat uit van 1000 ton spelt en andere bio teelten per jaar, geteeld op 200 ha en kan uitgebreid worden naarmate meer landbouwers mee in het coöperatief ketenproject stappen.
Voor deze uitbreiding heeft het project ondertussen een belangrijk draagvlak gevonden bij burgers, landbouwers, INAGRO, gemeente Stabroek, Berendrecht, Stad Antwerpen  en dit over partijgrenzen heen, en het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen als opdrachtgever.  (aldus de initiatiefnemer, red)
 
 Groene warmte/energie door kleinschalige biomassaverbranding
 
De beoogde schaal van het ketenproject gaat uit van 1000 ton spelt, maar ook gerst, rogge en andere bio teelten, geteeld op 200 ha en kan uitgebreid worden naarmate landbouwers mee in het coöperatief ketenproject “ecologische economie” stappen.
Onder goede omstandigheden kan een hectare spelt tussen de 4 – 7 ton ongepelde spelt opleveren. Na het pellen blijft 60 – 70 % over, dus 2,4 – 4,9 ton graan.
Het verwerken van 1000 ton spelt resulteert in een  massa van 300 ton houterige pellets (kaf), die gemengd met andere biomassa kan gevaloriseerd worden  voor opwekking van energie (co-vergisting en verbranding).
Aan de verwerking van spelt tot bloem in de pellerij en maalderij zal een biomassa installatie gekoppeld worden  voor het winnen van stroom met een vermogen kleiner dan 2MW.
De installatie zal een aanzienlijk deel van de energiebehoeften voorzien en het overschot op het net zetten.
Een duurzame toepassing van biomassa is iets duurder in vergelijking met fossiele brandstoffen , maar de efficiëntie van het verbrandingsproces ligt doorgaans hoger en de emissies liggen lager.
Zo ontstaat een duurzame  en coöperatieve productketen dat lokaal geteeld, verwerkt en verkocht wordt met respect voor fauna en flora, met bevordering van het behoud van biodiversiteit, met een lage ecologische voetafdruk,  een lokale economische en ecologische toegevoegde waarde en dat finaal een gezond eindproduct oplevert, een kwaliteitslabel waardig.
De Opstalpolder wordt  met dit “ecologisch-economisch” project  een waarachtig natuurgebied dat geld opbrengt in plaats van op te slorpen.
Dit alternatieve voorstel met conclusies werd ons door bakker De Schutter toegezonden en door ons integraal overgenomen op de website. Voor verdere info en verduidelijkingen alsook voor steunbetuigingen kan men terecht op onderstaand adres:
Greg De Schutter
Puttestraat 45
2940 Stabroek
0474189054
 
 
 
Meer weten over Spelt
Spelt (Triticum spelta) is een eenjarige plant uit de grassenfamilie (Poaceae) uit het geslacht Tarwe (Triticum). Spelt wordt beschouwd als een primitieve tarwesoort. Het is een graansoort die reeds vóór 7000 v.Chr. verbouwd werd. Er komen veel mengvormen met en overgangen naar gewone tarwe voor, omdat spelt gemakkelijk kruist met de in de nabijheid verbouwde gewone tarwe
Archeologische vondsten tonen verder aan dat deze primitieve graansoorten verbouwd werden in Perzië,  in de Nijldelta en vanuit Azië via de Balkan  naar Europa werden gebracht.
Tot in de middeleeuwen was spelt een wijdverbreide graansoort. De benedictijnse abdis Hildegard von Bingen schreef in de 12e eeuw dat spelt alles bevat wat de mens nodig heeft om te leven: Spelt maakt deugdelijk bloed, geeft een rein gemoed en de gave van blijmoedigheid.
Na de middeleeuwen werd spelt verdrongen door gewone tarwe, omdat die een hogere opbrengst heeft en niet gepeld hoeft te worden. Spelt is namelijk een bedekte graansoort. Spelt moet na de oogst gepeld worden. Dit pellen gebeurde tussen twee, van zandsteen gemaakte molenstenen, de ligger en de loper.
Weer in opkomst

  • behouden.
  • Spelt is zeer gezond. Spelt heeft met zijn vaste huls, om de korrel een natuurlijke beschermingslaag tegen invloeden van buitenaf. Daardoor zijn er geen bestrijdingsmiddelen noodzakelijk bij de teelt.
  • Spelt is ook uit biologisch oogpunt ideaal, omdat er geen kunstmest hoeft te worden gebruikt.

Gezondheid

Voedingswaarde spelt

Bevat per 100g

Energie 1340 kJ
Water 12,5 g
Eiwit 11,6 g
Vet 2,7 g
Koolhydraten 62,4 g
Vezel 8,8 g
Natrium 3,0 mg
Kalium 447 mg
Calcium 22 mg
Fosfor 411 mg
Magnesium 130 mg
IJzer 4,2 mg
Fluor 0,06 mg
Vitamine E 0,30 mg
Vitamine B1 0,30 mg
Vitamine B2 0,10 mg
Niacine 1,50 mg
Vitamine B6 0,30 mg

 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *