District huldigt sportkampioenen

sporlaureaten zandvliet


Op vrijdag 22 maart huldigde het district Berendrecht-Zandvliet –Lillo, de sportlaureaten 2012 in de kantine van Zandvliet Sport. Ondervoorzitster van de sportraad Suzanne Henkes en Ivo Luyckx verwelkomden de talrijk opgekomen sportclubs en  hun supporters. Districtsschepen voor Sport Marcel Bartholomeeussen  dankte de organiserende vereniging Zandvliet Sport, waar ze te gast waren,  de sportraad die het jaarlijks gebeuren omkaderd en sportconsulent Daan De Langhe die alles technisch en administratief ondersteunde. “Wij hopen de middelen te kunnen verwerven van het nieuwe stadsbestuur om als district de ingeslagen weg inzake het sportbeleid te kunnen verder zetten” ,aldus Bartholomeeussen.
“Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen ieder naar zijn of haar vermogen en daarbij de afstand tussen de sportieve senioren en de jeugd zo klein mogelijk te maken.  Nieuwe projecten dienen zich aan. Zo is men met de aanleg van het skatepark aan de Dominicanenstraat,  gestart.  De werking van de nieuwe Sporthal in Berendrecht zal geëvalueerd en geoptimaliseerd worden. De aanleg van het nieuwe tenniscentrum van tennisclub Raffic wordt ondersteund.  En organiseert het district, n.a.v. Antwerpen Europese hoofdstad,  van 6 juli toto 18 augustus de actie “Verbuurten van de sport” . Aan het Viswater komt er dan een soort van sportarena, waar niet alleen sportclubs maar elke inwoner van het district aan allerlei activiteiten kan deelnemen” meldde nog sportschepen Bartholomeeussen .
Huldiging
Op  de sportlaureatenviering  werden de sporters die het voorbije jaar een  uitzonderlijke prestatie leverden gehuldigd. De trofeeën werden uitgereikt door districtsburgemeester Carl Geeraerts, sportschepen Marcel Bartholomeeussen en districtsraadslid Rudi Sempels.
Sportkampioenen
Turnkring Aktiva mocht het voorbije jaar uitzonderlijke prestaties optekenen en daarvoor werden verschillende leden van de turnkring gehuldigd men name Noah Huybrechts, Zoe Dierckx, Hanna Van Loon, Yenthe Maes, Rani Wils, Femke Van de Wouwer, Emily Verheyen, Sandra Barbian, Liam De Rechter, Joppe Massart en Nathalie Van Gemert.  Verder waren er trofeeën voor Acrogymnasten Ellen en Yenthe Gijs en  voor Matthias Hendrickx en Jordi Beyers van Ju Jitsu club Bushido.
Laureaten
Voor de laureaten viering mogen  de sportclubs zelf een persoon voordragen waarvan zij vinden dat hij/zij   de titel van laureaat 2012 verdient.
-Biljartclub Molengeest droeg Armand Struyf voor. De man die al vele jaren actief is de club en meerdere keren finalist is geweest in één van hun tornooien.
-Jos Hendriks, voorzitter van dansclub dienstencentrum Molengeest droeg Mia Van Gaal  en Jenny voor. Maar achter zijn rug beslisten Mia en Jenny om de voorzitter zelf voor te dragen omdat hij zich al meer dan 10 jaar in zet. Een verraste Jos nam dan ook dankbaar de trofee in ontvangst.
-Petanqueclub Molengeest nomineerde Louisa Paeshuys, secretaresse van de club en lid van de sportraad. Organiseert  nog het sjoelen en verzorgd tweemaandelijks de bingo in het dienstencentrum.
-Turnkring Aktiva  zette de werkploeg in het zonnetje. Een groep van een 20 ouders van gymnasten die zich ten allen tijde inzetten. Zonder hen zou er gewoon geen werking zijn.
-Ju Jitsuclub Bishido Zandvliet koos voor één van de leden nl. Chris Wydouw, het trouwste lid van de club.
-Berendrecht sport  stelde de ploeg Reserven B voor.  Hun kameraadschap en samenzijn is belangrijker dan een overwinning, toch hoopt de club ooit een kampioenstitel te mogen vieren. Al enkele jaren zijn ze er dicht bij geweest.
-Zandvliet Sport wilde dit jaar hun kinesiste Brigitte Van Brabant in de bloemetjes zetten. Hoewel ze zich hoofdzakelijk bezighoudt met het senioren-elftal, draagt ze de hele club een bijzonder warm hart toe.
-Wielertoeristenclub De Sturmers  waarderen de inzet van hun café/stamclub bazin Nicole Kauwenberg en vonden dat zij wel de titel van laureaat verdiende.
-Biljartclub Blauwhoeveke vond  dat  Stan Van Kampen de trofee verdiende. Hij  is zeer veel aanwezig op de speelavonden en traint tussendoor ook nog op andere locaties en werd daardoor kampioen.
Tenslotte werd nog de sportploeg en vrouw verkozen.  De trofee + een geschenkbon van 250 euro ging naar de sportploeg Jahro en Jordi Michielsen Bushido Zandvliet. Het duo behaalde o.a goud op het Belgisch kampioenschap -21 jarigen.
Nathalie Van Gemert werd tot sportvrouw 2012 verkozen. Ook zij ontving een trofee en een geschenkbon van 250 euro. Nathalie werd in Eksel Belgisch kampioen dubbel mini trampoline bij de senioren meisjes A niveau (het hoogst haalbare niveau).
 
De laureatenviering werd afgesloten met een hapje en drankje aangeboden door het district.
 
 
 
 
 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.