Dijkwerken tussen forten Lillo en Sint-Filips schieten op

Tussen Fort Sint-Filips en het Fort van Lillo in Antwerpen wordt de waterkering over een afstand van 8 kilometer verhoogd. Zo worden de haven en de stad tegen hoge waterpeilen van de Schelde, beschermd.
De omgeving wordt in 4 zones opgedeeld, waarvan er nu 2 afgewerkt zijn. In de zones rond Fort Sint-Filips zijn de werken nog volop aan de slag. Voor de werken rond de Van Cauwelaertsluis en de Boudewijnsluis wordt er dit jaar op zoek gegaan naar een geschikte aannemer.

Nieuwe waterkering voor Fort Sint-Filips

Aan Fort Sint-Filips wordt de oude dijk afgegraven en vervangen door een vaste waterkeringsmuur over een lengte van een halve kilometer. Die zal de omgeving beter beschermen tegen overstromingen. Men is nu bezig met de bouw van deze waterkeringsmuur en hopen de werken af te ronden voor het bouwverlof van dit jaar.

Natuurontwikkeling én -onderzoek

In de zone rond Fort Sint-Filips, ten noorden van het voormalige fort, krijgt de Schelde wat meer speelruimte dankzij een kribbe. Daardoor ontstaat op termijn ruim 20 hectare nuttige getijdennatuur. Het Waterbouwkundig Laboratorium en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zullen de kribbe monitoren. Aan de hand van verschillende onderzoeken brengen ze de impact van de kribbe op de stroomsnelheden en de natuur in kaart.

Grote vooruitgang tussen ontpoldering van Lillo en sluizencomplex

In de zone tussen de ontpoldering van Lillo en het sluizencomplex (de Boudewijnsluis en de Van Cauwelaertsluis) is de dijk landinwaarts getrokken en opgetrokken tot 11 meter TAW. Daarnaast werd een gebied van 1 hectare ontpolderd om getijdennatuur te creëren. Langs beide kanten van de sluizen wordt nog een waterkeringsmuur van 2,4 kilometer aangelegd. Die werken starten in 2022.

Paradijs voor vogels

foto: Yves Adams (Vilda Photo).

Unieke getijdennatuur wordt ontwikkeld. Dat wil zeggen: veel slikken en schorren die bijdragen aan de biodiversiteit in en rond de Schelde. De bodemdiertjes in de modderige slikken vormen een smakelijk hapje voor watervogels. Vorige zomer werden hier trouwens heel wat oeverzwaluwen gespot, een beschermde diersoort. Zij maken hier nestjes in de zandhopen op de werf.

foto’s: copyright De Vlaamse Waterweg nv.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *