Denk samen na over de mobiliteit in jouw wijk

BRASSCHAAT – Het gemeentebestuur van Brasschaat vernieuwt haar mobiliteitsplan dat al dateert van 2010. Daarnaast maken ze voor elke wijk een wijkplan mobiliteit op. Samen met jou zoeken ze naar oplossingen om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in heel de gemeente en in jouw wijk te verbeteren.

Een mobiliteitsplan is een gemeentelijk plan dat vastlegt waar we de volgende vijf tot tien jaar naartoe willen op vlak van mobiliteit: waar zitten de moeilijke verkeerspunten, hoe maken we de schoolomgevingen verkeersveiliger, hoe bouwen we ons fietsroutenetwerk uit, welke parkeermaatregelen nemen we … Die visie willen we het bestuur samen met jou vastleggen in een mobiliteitsplan.

Daarnaast worden er meer concrete plannen per wijk opgemaakt. In 2020 startte de gemeente met een participatief traject in wijk Kaart op om tot een wijkplan mobiliteit te komen. Omdat inwoners de problemen op vlak van mobiliteit in hun wijk het meest ervaren, werden ruim honderd burgers vanaf het begin betrokken in een workshop. Vervolgens werden de voorstellen verfijnd door een focusgroep, samengesteld uit burgers van verschillende straten. Een ingreep in de ene straat heeft immers impact op een andere. De resultaten van de intensieve denkoefening worden stapsgewijs toegepast in wijk Kaart.

Dezelfde werkwijze wordt nu gehanteerd in alle wijken. Het is een zeer arbeidsintensief maar vruchtbaar traject. Daarom worden er nodige tijd, middelen en ervaring voor ingezet. Er wordt samengewerkt met een studiebureau met de nodige ervaring op vlak van mobiliteit.

Startmoment mobiliteitsplan en workshops

Benieuwd hoe dit allemaal gaat aangepakt worden? Spring binnen wanneer het je past op het startmoment op 16 februari tussen 19.30 en 21.30 uur, in het Gemeentehuis, Verhoevenlei 11.

Meer info brasschaat.be/mobiliteit

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *