De waterbus vaart ook in de gemeenteraad

Gemeenteraadsleden Danielle Meirsman en Dirk Rochtus blijven de waterbus onder de aandacht brengen.

Vanaf 1 juli was de eerste waterbus in Antwerpen een feit: een nieuw openbaar vervoermiddel op de Schelde, tussen het Steen-ponton, Hemiksem en Kruibeke. Door het succes van de waterbus is het logisch dat ook naar andere trajecten wordt gekeken. In het bestuursakkoord van het district Berendrecht Zandvliet Lillo staat de waterbus ingeschreven als één van de actiepunten op het vlak van openbaar vervoer.
Antwerpse N-VA-gemeenteraadsleden Danielle Meirsman en Dirk Rochtus volgen het dossier op de voet. Ze laten geen gelegenheid voorbijgaan om de noodzaak van een waterbus voor onze regio onder de aandacht te brengen.
Het is aan de burger om de afweging te maken tussen de waterbus en de files in de stadsregio. “Het is daarom dat we een waterbus willen die onze inwoners vanuit het district, via het Kanaaldok, naar het eilandje brengt,” aldus Danielle Meirsman. “Daar is er rechtstreekse aansluiting op de nieuwe Noorderlijn-tram, een snelle verbinding naar het centrum.”
Een vlotte veerdienst tussen Zandvliet, Berendrecht en het grote zeesluizencomplex (met fietspaden naar de chemische bedrijven langs de Scheldelaan) is de logische volgende stap, vindt Danielle.
De aansluiting van de waterbus op andere openbare vervoersmiddelen en fietspaden wordt dé uitdaging voor het Stadsbestuur. “Dan kan men de kostprijs in de bestaande abonnementen opnemen,” onderlijnt Dirk Rochtus. “Een verdedigbare kostendekkingsgraad is cruciaal voor de verdere uitrol van de waterbus als duurzaam vervoersalternatief. De waterbus is vooral een verhaal op lange termijn. Maar het goede nieuws is dat we van start zijn gegaan.”
De twee gemeenteraadsleden bevestigen dat er een draagvlak is voor een waterbus in onze contreien. “Wij blijven op dezelfde nagel slaan – eens de waterbus naar Antwerpen vaart, moet ook de overzet van het Kanaaldok naar de bedrijven bespreekbaar worden,” besluit Danielle Meirsman. “Als Gemeenteraad moeten we er op toezien dat de waterbus een niet meer weg te denken toekomstproject wordt.”
Info: Danielle Meirsman: 0474 305 136 – www.n-va.be/polder

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *