De Schelde mag nooit meer dicht

De Schelde Vrij, volgens een werk van PJ Claeys
De Schelde Vrij, volgens een werk van PJ Clays
ANTWERPEN – De Schelde gaat nooit meer dicht, maar de strijd is nooit gestreden. Dat kan je vaststellen op een tentoonstelling in het Felix Pakhuis die op dinsdag 16 juli opent en de volgende dag voor het grote publiek gratis toegankelijk is.
Op 16 juli zal het dag op dag 150 jaar geleden zijn dat ruim twintig zeevarende naties de tol afkochten die Nederland op de Schelde hief. De opening van de tentoonstelling ‘150 jaar Schelde Vrij’ zal niet alleen bijgewoond worden door de Federale minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, maar ook door de ambassadeurs van de landen die betrokken waren bij de vrijmaking.  Wij vieren 150 jaar’, zei havenschepen Marc Van Peel (CD&V) gisteren. ‘Maar we moeten waakzaam blijven, want met die ‘Hollanders’ weet je maar nooit’.‘De jongste jaren hebben we nog moeten vechten voor de vrije Schelde met de Scheldeverdieping op kop. We moesten toen naar het internationaal gerechtshof en het volk plande zelfs acties ‘geen Zeeuwse oesters of mosselen meer, als ze niet toegaven.’ Van Peel vreest dat Nederland in de toekomst nog initiatieven blijft nemen om de bevaarbaarheid van de rivier voor grote schepen naar Antwerpen tegen te houden.
Zeven Clusters
Hoe dan ook wordt de tentoonstelling een gebeurtenis die weerklank zal krijgen in heel de havenwereld, in binnen- en buitenland. Zij is opgebouwd in een zevental clusters. De eerste is de belangrijkste omdat zij handelt over de periode voor 1863 met als triest hoogtepunt het jaar 1585 toen burgemeester Marnix van Sint-Aldegonde door de Spaanse bezetter verplicht werd de capitulatie van de stad Antwerpen te tekenen en de Schelde meteen werd afgesloten door het Noorden, waar honderdduizenden uit de Zuidelijke Nederlanden naartoe waren gevlucht.Cluster twee brengt alles over 1863, het jaar waarin de Scheldetol van 1,5 gulden per ton werd afgekocht van Nederland. De volgende cluster heeft het over de snelle groei van de haven tussen 1863 en 1970 met het Tienjarenplan, de uitbreiding naar het Noorden, waarbij vier Polderdorpen werden gesloopt,  de bouw van sluizen en dokken en de grote investeringen van vooral de chemische industrie. Tussendoor de Wereldoorlogen.
Waterverdragen
In de volgende episode volgt de uitbreiding naar de Linkeroever (de Waaslandhaven) met het Deurganckdok. In Cluster vijf volgt de ondertekening van de Waterverdragen en de moeilijke afdwinging van de uitdieping van de Schelde. In cluster zes spelen de Havenschepen en directeur-generaal Eddy Bruyninckx een rol als boodschappers voor de toekomst van de haven. En in zeven komt de haven te voorschijn in de stripwereld met vooral Willy Vandersteen en allerlei opwindende gebeurtenissen in de rand.
Bezoekers van de tentoonstelling, die gratis toegankelijk is, krijgen op het einde een oorkonde waarmee ze benoemd worden tot ‘Grootbewaker van de Vrije Schelde’.
De tentoonstelling vindt plaats van 17 juli tot 27 september in het Felix Archief, Oudeleeuwenrui 29. Open van dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Weekend- openingen op zaterdag en zondag 20 en 21 juli en tijdens het Havenweekeind op zaterdag 21 en zondag 22 september. Toegang gratis.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *