De Nieuwe Rand: werkatelier A12 en omgeving op 1 februari

EKEREN/BERENDRECHT/ZANDVLIET – Open communicatie, participatie en co-creatie vormen de rode draad doorheen het project De Nieuwe Rand. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken, organiseert het projectteam werkateliers. Op 1 februari vindt een werkatelier plaats in Zandvliet. Tijdens dit werkatelier wordt gekeken naar de mogelijke aanpassingen aan de A12 ter hoogte van Ekeren en Berendrecht/Zandvliet en wat dat aan mogelijkheden biedt voor de omgeving.

Ontwerpers en onderzoekers weten veel, maar kennen een plek niet zoals bewoners en lokale organisaties dat doen. Om lokale kennis mee te nemen in het onderzoek naar het best mogelijke scenario voor De Nieuwe Rand, organiseert het studiebureau werkateliers. Dat zijn bijeenkomsten van bewoners en vertegenwoordigers van lokale organisaties die het onderzoek mee willen vormgeven en bijsturen.

Werkateliers focussen op een specifiek gebied. Tijdens het werkatelier in Zandvliet ligt de focus op twee zones, nl. de A12 en omgeving thv Ekeren en de A12 en omgeving thv Berendrecht/Zandvliet. Er wordt ingezoomd op de verschillende mogelijkheden voor de optimalisatie van de A12 en de verschillende aansluitingscomplexen. Daarbij wordt ingegaan op de leefbaarheid in de kernen en wordt onderzocht hoe er kan gewerkt worden aan het verbinden en versterken van de groengebieden Bospolder en Oude Landen thv Ekeren en de Opstalvallei en de anti-tankgracht meer in het noorden. De Nx, een mogelijke bijkomende weg van de A12 naar het oosten wordt op dit werkatelier niet besproken. Hiervoor zal een afzonderlijk werkatelier worden voorzien in mei 2023.

Na een toelichting over de stand van zaken van het onderzoek, wordt er in kleine groepjes samen nagedacht aan werktafels. Tijdens dit werkatelier moet je kiezen of je aansluit bij een werktafel rond de A12 en omgeving thv Ekeren of een werktafel rond de A12 thv Berendrecht/Zandvliet. Aan beide tafels wordt in eerste instantie gekeken naar de sterktes en zwaktes van het gebied. Daarna wordt dieper ingegaan op de verschillende mogelijkheden voor de aanpassing van de A12 en wat dat kan betekenen voor de omgeving.

De conclusies van het werkatelier worden op het einde van de avond gebundeld. Ze vormen mee de onderzoeksvragen voor de intensieve ontwerpweek die het projectteam een week later rond hetzelfde gebied organiseert met een aantal experten. Kort na die ontwerpweek worden de resultaten gedeeld met de deelnemers van het werkatelier via een digitale toelichting.

Deelnemen en meer info

Wil je graag met het projectteam meedenken, kom dan naar het werkatelier en schrijf je vóór 31 januari in via deze link.

Het werkatelier vindt plaats op 1 februari 2023 van 18.45 tot 21.30 uur in vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66 in Zandvliet.

© De Nieuwe Rand

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *