Danielle Meirsman gaat naar Antwerpse gemeenteraad

Danielle Meirsman (N-VA) wordt niet langer districtsschepen in de polder. Woensdag  2 januari legt zij de eed af als Antwerps gemeenteraadslid voor N-VA. Zij is er de enige verkozene uit het polderdistrict.

Met de aanstelling van Danielle Meirsman krijgt de polder terug een rechtstreekse lijn met het stadhuis. Wie haar plaats als districtsschepen overneemt, is nog niet geweten. “Het bestuursakkoord voor de polder is ondertekend. Nu wordt met Team 2040 onderhandelt over de mandaten, de bevoegdheden en dan pas worden er namen op geplakt”, legt Meirsman uit.

Danielle Meirsman maakt sedert oktober 1994 deel uit van de districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo, waarvan 18 jaar als districtsschepen.

Bij het aantreden van de nieuwe legislatuur in januari 1995 werd ze voor de VLD verkozen en tot bureaulid, voorloper van het huidige districtsschepenambt. In januari 2001 werd Danielle voor de  VLD-fractie districtsschepen voor jeugd, communicatie en sport.

Toen Danielle in 2006 toetrad tot de plaatselijke kiesvereniging “Verenigde Polderbelangen”, besliste het VLD-partijbestuur op basis van de statuten haar lidmaatschap te beëindigen. In januari 2007 legde ze de eed af als districtsschepen, met ondermeer jeugd, communicatie, mobiliteit en wijkoverleg als bevoegdheden.
Ze maakte werk van regelmatig scholenoverleg ‘over de netten heen’, het onthaal van nieuwe inwoners in het district en de opstart van wat in de toekomst “Jeugdhuis 2040” zal worden. In augustus 2011 trad “Polderbelangen” toe tot de N-VA.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *