Cultuurprijs 2020: een verdienstelijke persoon gezocht!

Heemkring Molengalm won de cultuurprijs 2019

Stabroek/Hoevenen/Putte – Stabroeks’ culturele leven wordt jaarlijks door de Cultuurprijs extra in het zonnetje geplaatst. Vorig jaar werd de oorkonde en een geldprijs uitgereikt aan Heemkring Molengalm. Wie gaat dit jaar de cultuurprijs veroveren?
Dit initiatief van de culturele raad, met volledige ondersteuning van het gemeentebestuur, is op zijn terrein hetzelfde als de viering van de sportlaureaten. Aangezien cultuur, in de ruime vorm bekeken, een bijzonder belangrijk element is in het welzijn van de mensen vond de cultuurraad, met volle instemming van het gemeentebestuur, dat personen/verenigingen uit de gemeente die zich op dit terrein verdienstelijk maken wel eens in de bloemen mogen worden gezet.

Persoon
Zoals het reglement voorziet komt er voor het jaar 2020 weer een persoon in aanmerking. Iedereen uit de gemeente kan, zowel persoonlijk als uit naam van een Stabroekse vereniging, een inwoner uit de gemeente voordragen om op basis van geleverde prestaties op het culturele vlak te worden bekroond. De leden van de algemene vergadering van de culturele raad zullen op basis van uw voordrachten beslissen of de prijs wordt toegekend en indien ja aan wie.

Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting 2021 van het socio- culturele leven, zaterdag 30 januari 2021 in zaal Moorland, wordt de uitverkoren persoon in de bloemen gezet.

Voordracht:Je richt een brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 99 2940 Stabroek, t.a.v. de cultuurdienst. Hierin draag je een inwoner voor voor de cultuurprijs. Belangrijk is dat je op de brief duidelijk je eigen naam en adres vermeldt, dit om bij eventuele onduidelijkheden contact met je te kunnen opnemen.
De identiteit van de voordrager wordt niet bekend gemaakt.Bij de brief geef je een korte maar volledige uitleg waarom je betrokken persoon voordraagt. Deze gegevens moeten voor 15 november 2020 worden bezorgd.

Belangrijk, de voorgedragen persoon moet in de gemeente wonen!

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *