Coronavirus – De haven van Antwerpen blijft open

Haven van Antwerpen verzekert continuïteit omdat het een cruciale rol vervult in de bevoorrading van ons land en van een groot deel van Europa.

In het kader van het ministerieel besluit met betrekking tot de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, bevestigt Port of Antwerp dat de gehele haven van Antwerpen gedurende deze moeilijke periode operationeel blijft. De haven behoort tot de essentiële infrastructuur van ons land. De logistieke keten en bevoorrading van ons land worden zo veiliggesteld.

  • Logistieke ketens en bevoorrading van het land blijven gegarandeerd
  • Bedrijven in de haven blijven operationeel met ondersteuning van speciale taskforce
  • Telewerken maximaal toegelaten voor werknemers die daarvoor in aanmerking komen

De haven van Antwerpen is een cruciale spil in de bevoorrading van het land en een groot deel van Europa. Essentiële goederen zoals voedingsmiddelen, brandstoffen en andere materialen en grondstoffen die noodzakelijk zijn om andere essentiële bedrijven operationeel te houden, zullen ook de komende weken via onze haven vervoerd worden. Port of Antwerp benadrukt dat de havengemeenschap met de hulp van haar werknemers alles in het werk stelt om de logistieke keten te vrijwaren en zo de continuïteit van de bevoorrading van ons land en de rest van Europa te garanderen.

Om het correct functioneren van de haven te verzekeren werd er inmiddels ook een multidisciplinaire en grensoverschrijdende taskforce aangesteld om te evalueren of bijkomende maatregelen nodig zijn en alle havenpartners daarvan op de hoogte te houden.

Voor alle werknemers in de haven die een job uitoefenen waarvoor zij zich niet noodzakelijk op het terrein moeten begeven, werd door de federale overheid beslist dat zij maximaal moeten telewerken. Voor alle personeelsleden wiens functie zich daartoe leent, vragen wij dan ook om deze maatregel na te leven en zo veel mogelijk vanop afstand te werken.

Voor de werknemers die een job uitoefenen waarvoor zij zich wel op het terrein moeten begeven, worden bijkomende maatregelen genomen in het kader van de ‘social distancing’. In het bijzonder vragen wij, in de mate van het mogelijke, onze werknemers om een minimale afstand van 1,5 m te respecteren. Daarnaast hebben alle werknemers ook duidelijke instructies gekregen om een goede handhygiëne te respecteren en bij tekenen van ziekte thuis te blijven en een dokter te raadplegen.

Handelszaken en winkels in het havengebied blijven, net zoals in de rest van het land, tot nader order gesloten. Essentiële infrastructuur zoals tankstations blijven evenwel geopend. Leveranciers van brandstoffen blijven ook operationeel en zullen zoals gewoonlijk voor de bevoorrading van de tankstations zorgen. Logistieke ketens van en naar de haven blijven zo gegarandeerd.

Tot slot wenst Port of Antwerp alle werknemers in het havengebied op te roepen om alle genomen maatregelen te blijven respecteren. Dit zijn ongeziene omstandigheden die om ongeziene maatregelen vragen. Port of Antwerp wil alvast haar dank uitspreken aan alle mensen die de haven tijdens deze moeilijke periode draaiende houden. Samen helpen we ons land door deze crisis.

Voor meer informatie kan je terecht op www.portofantwerp.com/nl/coronavirus.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *