Conservator van Bokrijk bezocht het Poldermuseum

Op uitnodiging van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder vereerde Mevrouw Schoefs, conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk, vergezeld van haar medewerksters Sofie Clerix en Joyce Paesen, op dinsdag 8 november j.l. het Poldermuseum te Lillo met een bezoek.

Het gold hier een tegenbezoek, nadat eerder dit jaar Hugo Vermeiren, bestuurslid van de heemkundige kring en de Berendrechtse notaris Eric Adriaenssens in Bokrijk waren i.v.m. de restauratie van de schuur van de Oorderse Berghoeve. Men weet dat de schuur na haar afbraak, in 1965 terug in het Openluchtmuseum Bokrijk opgericht werd. Om de huidige restauratie van de schuur en haar aanbod te verbeteren was er nood aan meer informatie. Hiertoe verschaften de Heemkundige Kring en het Documentatiecentrum van de Antwerpse Noorderpolders aanvullende informatie van technische en heemkundige aard.

Na een hartelijke ontvangst in het Landshuis door Martin Braem en Achilles Van der Donck, respectievelijk voorzitters van de Heemkundige Kring en van het Poldermuseum, begon een rondleiding door de 34 kamers van het museum. Conservator Schoefs was aangenaam verrast door de rijke verzameling aan Polders erfgoed. Er werden zelfs foto’s gemaakt om nieuwe ideeën in Bokrijk een kans te geven. Merkwaardig is wel dat de eerste conservator en medeoprichter van het domein van Bokrijk, volkskundige Dr. Jozef Weyns, exact vijftig jaar geleden tweemaal het Poldermuseum bezocht om de oprichters ervan met raad en daad bij te staan.

Dankwoorden en uitwisseling van geschenken, beklemtoonden de goede verstandhouding en de goede samenwerking tussen de heemkundige kring en Bokrijk. Er wordt al uitgekeken naar de dag dat de gerestaureerde Oorderse schuur terug in al haar glorie zal te genieten zijn.

Foto: Achilles Van der Donck (voorzitter Poldermuseum), notaris Eric Adriaenssens, Hugo Vermeiren, Bokrijkmedewerksters Joyce Paesen en Sofie Clerix, conservator Bokrijk Hilde Schoefs en Martin Braem (voorzitter heemkundige kring).

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *