Lijst Open VLD -Stabroek is nu compleet

Open VLD Stabroek heeft nu ook zijn laatste open plaats bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de 13de plaats ( lijstduwer eerste kolom) staat Philip De Smet. Reeds een aantal jaar is hij onderwijzer in de gemeente Stabroek. Philip wil zich graag inzetten op zeer belangrijke thema’s zoals onderwijs, jeugd, lokale economie, sport en cultuur. Zijn slogan luidt ‘samen onderweg’.

Kandidatenlijst Verkiezingen 2012 Vlaams Belang Stabroek – Hoevenen

VLAAMS BELANG Stabroek-Hoevenen presenteert de  kandidaten voor de komende verkiezingen van 14 oktober 2012.
Iets later dan voorzien maar dit had alles te maken met het feit dat er veel meer kandidaten (waarvan meerdere jongeren) waren dan de 25 beschikbare plaatsen op de lijst.
Het was dus een luxe om met al die kandidaten te praten en de juiste mensen met de juiste competenties te selecteren. Voorzitter Van Gansen is er zeker van dat zij hier dan ook in geslaagd zijn. Aangevuld met nog enkele ervaren oudere kandidaten die de jongeren zullen bijstaan,  zijn wij er klaar voor om Stabroek – Hoevenen vermeld te laten worden in de geschiedenis boeken als Stabroek – Hoevenen die in 2012 de eerste Vlaams Belang burgemeester installeert.

1. Guido Van Gansen
2. Denise Nijs
3. Johnny Vanhove
4. Odette Maes
5. Victor Dieltjens
6. Patricia Bastiaensens
7. Jozef Leffelaer
8. Heidi Mertens
9. Filip Van den Broeck
10. Martinne Wouters
11. Armand Ost
12. Britta Geuens
13. Eduard Pype
14.Nele Van Gansen
15. Roger Van Camp
16. Liliane Devleeschauwer
17. Eric Breens
18. Anja Janzen
19. François Pauwels
20. Paulette Boniver
21. Koen Van Gansen
22. Frieda Meeus
23. Marc Ryckbosck
24. Anne-Marie Miseur
25. Ken Deryck

Putse liberalen bevestigen gemeenschappelijk engagement voor unieke Grensdorp.

De respectievelijke liberale sterkhouders uit het unieke grensdorp Putte, de Nederlandse VVD-wethouder Martin Groffen, Stabroeks VLD Schepen Raf Engels en Kapelse VLD-jongerenkandidaat Mathias Adriaenssens bevestigen eensgezind dat het hun uitgesproken intentie is de goede liberale verstandhouding boven de gemeente- en zelfs landsgrenzen voort te zetten wat betreft Putte, een belangrijk en gemeenschappelijk  deel van de drie gemeentes. Raf Engels getuigt: ‘ Als leden van de zelfde politieke familie vinden we in elkaar natuurlijke gesprekspartners en een interessante klankbord, wat het aanpakken van typische Putse problemen op basis van een gezonde verstandspolitiek vergemakkelijkt en versnelt’. De Nederlandse VVD’er treedt hem bij :’Een goed idee mag niet stoppen aan de landsgrenzen zoals het jammerlijk soms gebeurt bij partijgrenzen, een deel van ons politiek programma met betrekking tot Putte moet een bediscussieerd en gemeenschappelijk initiatief tot doel hebben’. Mathias Adriaenssens, die na het Kapelse college de lijst trekt voor het grensdorp op nummer 9, bevestigt dit : ‘Ondersteund door deze twee ervaren beleidsmakers wil ik snel en veel leren om (gemeenschappelijke) Putse problemen accuraat aan te pakken. Zo kunnen infrastructuurprojecten door goede verstandhouding en communicatie optimaal op elkaar worden afgestemd en komende investeringen complementair ingevuld worden. Het moet echt vermeden worden dat we naast elkaar beginnen besturen. Als liberalen moeten wij de tegenstrevers van hokjesdenken en ondoordachte uitgaves blijven.’

Voor meer info : Mathias Adriaenssens, mathias.adriaenssens@gmail.com: 0032474931106

foto: Kapelse VLD-jongerenkandidaat Mathias Adriaenssens,VVD-wethouder Martin Groffen en Stabroeks VLD Schepen Raf Engels.

Uw gemeente na 6 jaar gewikt en gewogen


In het zicht van de gemeente- en districtsraadsverkiezingen van 14 oktober hebben onze medewerkers de bestuursakkoorden van zes jaar geleden onder het vergrootglas genomen. Zij zochten wat verwezenlijkt werd en wat in het dak bleef steken. Zo objectief als mogelijk (zelf hebben ze jarenlang de plaatselijke politiek gevolgd) maakten zij de balans op. Na wikken en wegen gaven zij een quotering: goed, middelmatig of onvoldoende.
In vier gevallen staat ‘klein duimpje’ in de hoogte. Het gaat om Brasschaat, Kapellen, Kalmthout en het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Het Stabroeks beleid werd als middelmatig beoordeeld. Het Ekers districtsbestuur kwam het slechtste uit de bus. Het kreeg een onvoldoende en een duim die naar omlaag wijst.

Lees er alles over in ons magazine van deze week. Uiteraard zullen betwistingen oprijzen alnaargelang de beoordeling bekeken wordt door meerderheid of oppositie, door mensen ook die zich op de een of andere manier benadeeld voelen. Laat ons gerust uw mening kennen. Wij publiceren ze op de website. Doe het kort en bondig, op een hoffelijke wijze. De beste en pittigste beoordelingen krijgen ook een plaats in ons magazine. Deze week hebben we dan ook geen pollvraag meer maar geef uw mening over uw gemeente.

Zuidelijk Nx-traject best volgens N-VA Stabroek

In een 38 pagina’s dik verkiezingsprogramma laat de Stabroekse afdeling van N-VA weten hoe ze de toekomst van de poldergemeente ziet. Alhoewel het niet met zoveel woorden in het programma staat, blijft N-VA achter het eerste zuidelijke Nx-tracé staan.

“De verbindingsweg tussen Kapelsestraat en A12, de Nx, is echt nodig om het mobiliteitsprobleem in onze gemeentes op te lossen. Wij zijn ook te vinden voor een degelijk alternatief dat op redelijke termijn kan worden gerealiseerd. Toch lijkt me de aanleg van een Nx in de toekomst onafwendbaar”, legt Rik Frans uit.

Waar de Nx precies moet komen, staat niet in het verkiezingsprogramma. Eind vorig jaar zette de N-VA Stabroek het Nx-dossier opnieuw op de politieke agenda. N-VA koos toen resoluut voor het eerste zuidelijke tracè. Dat begint aan de Kapelsestraat, loopt parallel met de Waterstraat naar Ettenhoven en sluit daar aan op een nieuwe A12 op- en afrittencomplex tussen Dijkstraat en Smalleweg. Voorzitter Rik Frans vond toen het zuidelijk tracé de beste oplossing voor heel de regio. “Dit tracé ligt precies in het midden tussen de Kalmthoutsesteenweg en de Klinkaardstraat, zodat deze twee verkeerstromen kunnen gebruik maken van de Nx. Dit tracé is economisch meest haalbaar. In vergelijking met de andere trajecten heb je hier minder onteigeningen. Het is het enige tracé waar geen huizen moeten verdwijnen”, onderstreepte toen Rik Frans. In het verkiezingsprogramma is van dit duidelijk standpunt niets terug te vinden en zegt N-VA alleen dat een Nx nodig is. “

“Dat klopt!” onderstreept Frans. “Omdat de exacte locatie van het op- en afrittencomplex nog niet vast ligt, staat dat eerste zuidelijk tracé niet met zoveel woorden in ons programma. Toch blijven we volledig achter de keuze van toen staan. Het belangrijkste in dit dossier is dat zoveel mogelijk partijen samen tot een eensgezinde oplossing komen”, besluit Rik Frans.


CD&V Stabroek stelde zijn kandidatenlijst voor

Op de foto een delegatie van de kandidaten:
Vooraan v.l.n.r. Sonja Janssens, Liesbeth Verhaert, Alida De Bie, Sam Gabriels.
Achteraan v.l.n.r. Lien Hulstaert, Evi Degheldere, Herman Jongenelen, Tom Van Der Brempt,
Bart Lietaer en Marc Eysackers


Maandagavond stelde lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012 Liesbeth Verhaert de Stabroekse CD&V lijst voor. Huidig burgemeester Alida De Bie duwt de lijst. CD&V Stabroek heeft gekozen voor een jonge lijst, mooi verdeeld over de drie dorpskernen. Evenwicht is ook terug te vinden in de man – vrouwverdeling zo telt de lijst 13 mannen en 12 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 44,4 jaar.

Vier mandatarissen die momenteel nog deel uitmaken van de CD&V fractie vinden we niet terug op de lijst. Lutgarde Matthyssen, Alex Bastiaenssens en huidig COMW voorzitter Martha Wijnants stoppen met actieve politiek, ook CD&V gemeenteraadslid Ilse Verheyden ambieerde geen plaats op de CD&V lijst. Polsend naar de mogelijke coalitievoorkeuren liet CD&V Stabroek niet in zijn kaarten kijken en zijn alle mogelijke coalities met democratische partijen bespreekbaar. Wel duidelijk is dat CD&V Stabroek mee het beleid wil voeren de komende zes jaar. Naar programma toe was er nog geen nieuws te rapen en zal men binnenkort met zijn partijprogramma naar buiten komen.

1. Liesbeth VERHAERT
2. Sam GABRIELS
3. Nico VAN BOUWEL
4. Sonja JANSSENS
5. Bart LIETAER
6. Evi DEGHELDERE
7. Tom VAN DER BREMPT
8. Christine DE RIDDER
9. Tom CLEIREN
10. Geert DUCHESNE
11. Ria RAYMAEKERS
12. Leo VAN MOL
13. Eric DINGEMANS
14. Herman JONGENELEN
15. Els CASSIERS
16. Marc EYSACKERS
17. Lien HULSTAERT
18. Dimitri VAN THILLO
19. Christel BERGMANS
20. Gill DUCHESNE
21. Roger VAN DER MEULEN
22. Shamiran YOUSEF
23. Jeanne COUSCHEIR
24. Dirk HUYSMANS
25. Alida DE BIE

N-VA afdeling Stabroek stelt kieslijst voor

N-VA Afdeling Stabroek is trots! Op de open-ledenvergadering werd onze volledige kieslijst met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.

1) Rik Frans
2) Veerle Nuyts
3) Jacques De Swaene
4) Ludo Verschueren
5) Veerle Kwick
6) Jos Kauwenberghs
7) Daniëlle Logiest
8. Ludo Reyntjens
9) Levi Van Hees
10) Kristel Pittoors
11) Thomas Meylaerts
12) Kurt Crauwels
13) Els Verbist
14) Eric De Pooter
15) Maarten Eeckhaut-Racon
16) Marleen Bocken
17) Werner Smet
18) Nancy Van Den Bergh
19) Michel Demartelaere
20) Muriel Valkenborg
21) Jan van Baarle
22) Christel Mariën
23) Erika Smet
24) Lesley Denys
25) An Vanalme

Stabroekse VLD komt met vernieuwde lijst naar verkiezingen

14 juni stelde de Stabroekse VLD haar vernieuwde lijst voor. 12 nieuwe kandidaten zullen de lijst versterken. Het programma konden ze nog niet voorstellen daar dit zal afhangen van de resultaten van hun enqête. Deze week komt er nl. een burgerkrant (het infokrantje van de Open VLD) in alle brievenbussen waarin elke burger zijn mening kan geven. Je kan die schriftelijk beantwoorden ofwel invullen op de website van de partij. Daarna volgt er een evaluatie waarmee dan rekening zal gehouden worden bij het opstellen van hun programma. Tevens zal er ook een sticker bijzitten die je kan kleven waar je zelf wil. Elke maand zal de VLD een rondgang doen in de gemeente om te zien wie de sticker heeft ophangen. Men zal daar een foto van nemen en maandelijk wordt hieruit of uit de enquête een winnaar getrokken die kans maakt op een ontbijt voor 2 personen bij La Pipe. Toch konden ze al enkele puntjes prijsgeven. Als het van hen afhangt blijft het Oud Broek dicht en kiezen ze bij de aanleg van de NX voor het tracé Blokskesweg. Er zal de komende jaren veel geld gaan naar wegen en verkeer. Zo is er de herinrichting van de N111 (de as Hoogeind – Dorpsstraat – Laageind) en de N114 (doortocht in Hoevenen) die zullen gestart worden. En de Parijseweg en de Krekelberg die heraangelegd zullen worden. “Veel geld voor andere zaken zal er niet over blijven. Alle investeringen moeten nagetrokken en eventueel bijgestuurd worden en frivoliteiten moeten goed bekeken worden. We moeten ook niet dagdromen want er komt zeker geen personeelsuitbreiding”, aldus schepen Engels.

Hieronder vindt u de bijna volledige lijst. Plaatsje 13 is nog open. Als dat een vrouw wordt, dan zijn het meer vrouwen dan mannen. Men heeft ons gegarandeerd dat er geen voorakkoorden gemaakt zullen worden. Stiekem hopen ze op een zetel meer en op de burgemeesterssjerp.

1. Raf Engels
2. Monique Hanswijk
3. Koen Pauwels
4. Bert Horemans
5. Ludo Claessens
6. Sandy Bellengé
7. Wendy Van Egdom
8. Jean-Paul Rooseleer
9. Ingrid Van Eeckhoven
10. Thierry Van Steenbergen
11. Mimi Van Oirschot
12. Magdalena Kaczorowska
13. ???
14. Kristel Dierckx
15. Ives Bels
16. Resi Huyssen
17. Dries Lion
18. Christel Tsai
19. Wesley Janssens
20. Anita Wimmers
21. Els Calle
22. Nicole Van Herbruggen
23. Paul Hoesaert
24. Nicole Berckvens
25. Pierre Bels

Stabroekse Open VLD bevraagt eigen burger

Zaterdag trok een delegatie van de Stabroekse Open VLD door het dorp. Ze begonnen in Hoevenen, trokken daarna naar Putte om als laatste in de Stabroekse dorpskern te eindigen. Bedoeling was om bij de plaatselijke middenstanders hun enquête voor te stellen en al eens te polsen naar hun mening over Stabroek. Deze week komt er nl. een burgerkrant (het infokrantje van de Open VLD) in alle brievenbussen waarin voor iedereen die enquête staat gepubliceerd. Je kan die dan schriftelijk beantwoorden ofwel invullen op de website van de partij. Daarna volgt er een evaluatie waarmee dan rekening zal gehouden worden bij het opstellen van hun programma. Tevens zal er ook een sticker bijzitten die je kan kleven waar je zelf wil en je maakt dan kans op een ontbijt. Elke maand zal de VLD een rondgang doen in de gemeente om te zien wie de sticker heeft ophangen.

Sp.a en Groen samen naar de verkiezingen in Stabroek

In Stabroek gaan Sp.a en Groen samen als kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom kwamen ze samen om hun overeenkomst te ondertekenen. Meteen ook het moment om hun lijst voor te stellen, met een mooie mix tussen mannen en vrouwen, rood en groen, oud en jong, ervaring en nieuwkomers. Lijsttrekker wordt huidig schepen Kim Dorikens met op de tweede plaats verrassend toch wel schepen rudi Staes, die ons wel verzekerde dat hij geen mandaat meer zal opnemen. Plaats drie is dan voor iemand van Groen nl. Bert Huygen. In de tweede kolom bovenaan staat Marc Deelen van Groen gevolgd door 5 partijgenoten wat 7 leden van Groen geeft en 18 van Sp.a. De volledige lijst vindt u onderaan.

Een aandachtspunt op hun programma is de mobiliteit met veel werk aan de winkel in Stabroek. Men hoopt ook dat men zo snel mogelijk start aan het fietspad op de as Hoogeind, Dorpsstraat en Laageind. Bijkomende fietspaden zijn uiteraard ook belangrijk en op dat gebied ligt het kartel op dezelfde golflengte. Ook de behoefte aan sociale betaalbare woningen voor iedereen is van groot belang, vooral in Hoevenen moet daar werk van gemaakt worden.

Kandidaten:

1) Kim Dorikens
2) Rudi Staes
3) Bert Huygen (Groen)
4) Lia Hendrickx
5) Rudi Calluy
6) Ingrid Kinders
7) François Borghmans
8 ) Myriam De Kimpe
9) Ruddy Mees
10) Marine Nijs
11) Eddy Armirotto
12) Monique Maes
13) Frank Van Dingenen
14) Marc Deelen (Groen)
15) Liesbeth Van Gils (Groen)
16) Eddy Kockx (Groen)
17) Ellen Doorn (Groen)
18) Corneel Keimes (Groen)
19) Bianca Buijsrogge (Groen)
20) Charlotte Van Hoorick
21) Koen Magermans
22) Evy Beniest
23) Liliane Reps
24) Alfons Holemans
25) Herman Dorikens

1 2 3