Burgemeester Carl Geeraerts op Kamerlijst N-VA

Carl Geeraerts, distrcitsburgemeester van Berendrecht-Zandvliet-Lillo staat op de N-VA-lijst voor de verkiezingen als opvolger voor de Kamer. Hij heeft de twaalfde of voorlaatste plaats. ‘Mocht hij ooit verkozen worden dan nog blijft zijn hoofddoel burgemeester te zijn van het mooiste landelijke district van Antwerpen’, zegt hij.

Nieuw districtsbestuur in Berendrecht-Zandvliet-LilloIn het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo is een bestuursakkoord bereikt tussen N-VA en Team 2040.  Districtsburgemeester wordt Carl Geeraerts van N-VA. Hij volgt Marcel Bartholomeeussen (SP.a) op die eerste schepen wordt. Het tweede schepenambt gaat naar Rudi Sempels (N-VA). Het derde schepenmandaat komt toe aan Nathalie Aertssen van SP.a, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen.
Het voorzitterschap van de districtsraad en de commissie gaat voor drie jaar naar Marc Maes van N-VA. Vanaf 1 januari 2016 wordt het opgenomen door een verkozene van Team 2040. De installatievergadering vindt plaats op maandag 21 januari om 20 uur in het districtshuis te Berendrecht. Deze vergadering wordt geleid door huidig voorzitter Karel Hendrickx (SP.a)
Eerder al was tussen de twee groepen een programmaovereenkomst gemaakt dat aan de districtsraad wordt voorgelegd. Deze bestaat uit 6 verkozenen van de N-VA, 5 van Team 2040, 3 VB en 1 Burgerbelangen. In een mededeling van het district wordt de verdeling van de schepenmandaten gegeven. Lokaal verkeersbeleid, parkeren en wijkcirculatieplannen gaan naar N-VA, evenals Cultuur, Communicatie, Decentralisering, Veiligheid, Ruimtelijke Ordening, Waterhuishouding, Financien en Burgelijke Stand. Team 2040 krijgt heraanleg straten, riolen en Groenaanleg, Begraafplaatsen, Jeugd, Sport, Seniorenbeleid, Wijkoverleg, Lokale Economie, en Milieu.

foto: Carl Geeraerts

Ook Ekernaar in Antwerpse gemeenteraad

EKEREN – Ook de 45-jarige Ekerenaar Danny Feyen (N-VA) zal onze streek vertegenwoordigen in de Antwerpse gemeenteraad . Hij volgt Chris Morel op,  die zijn mandaat niet opneemt en op zijn eigen vraag in de OCMW-raad gaat zetelen.

Danny Feyen is maritiem bediende. Hij kwam in 1974 samen met zijn ouders en zussen in Ekeren wonen. Zelf woont hij nu in het centrum. Danny Feyen haalde 130 stemmen op de lijst voor de districtsraadsverkiezingen (en werd vijfde opvolger). Op de lijst voor de Antwerpse gemeenteraad haalde hij 615 stemmen. Zodoende werd hij tweede opvolger.
Anderzijds werd ook Sabine Coene uit Ekeren verkozen voor de gemeenteraad, en wel rechtstreeks met 999 stemmen. Zij verkoos echter om in Ekeren te blijven, waar zij districtsschepen wordt

Marcel Bartholomeeussen: vroeger zaten we met 4 in Antwerpen

Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen (SP.a) vindt het Polderdistrict voor de volgende zes jaar niet ondervertegenwoordigd in de Antwerpse gemeenteraad. ‘Tenminste nu Danielle Meirsman van de N-VA beslist heeft te gaan zetelen’, zegt hij.
‘In de afgelopen legislatuur hadden we niemand, tenzij Angie Bosmans van het Vlaams Belang die maar enkele maanden raadslid kan zijn in Antwerpen, in opvolging van de overleden Staf Neel.
 ‘In de vroegere gemeenteraad van de stad Antwerpen voor de fusie, zaten we lange tijd met vier uit de Polder in het stadhuis. Antwerpen had toen iets meer dan 200.000 inwoners. Berendrecht-Zandvliet- Lillo had er zo’n 9000. Verhoudingsgewijs waren we oververtegenwoordigd met twee Socialisten, één CVP-er en één Volkunieman. We vormden toen een ‘klavertje vier’ en kregen bijna alles gedaan van het stadsbestuur, tot jalousie van de andere raadsleden. Ikzelf heb na de fusie geruime tijd alleen het Polderdistrict vertegenwoordigd. Omdat ik veel relaties had opgebouwd op alle vlakken en omdat schepenen mij steunden kon ik ook toen veel gedaan krijgen voor onze dorpen. Het is nu lang niet gemakkelijk meer om van hieruit verkozen te geraken. Alleen als je partij veel stemmen haalt zoals nu de N-VA, kan je er geraken.’

Twee gedeputeerden uit onze regio aangesteld

In de provincieraad van vrijdagnamiddag 7 december legden  gedeputeerden en raadsleden de eed af. Twee leden van de deputatie komen uit onze regio: Inga Verhaert (SP.a) uit Kalmthout die haar mandaat herneemt en Ludwig Caluwé (CD&V) uit Essen die nieuw aantreedt in het provinciaal bestuur.
Ook een aantal provincieraadsleden uit Polder en Noorderkempen kwam aan bod. Daaronder uittredend deputee Koen Helsen (Open Vld) die naar de oppositie gaat.
Verder Gerda van Langendonck uit Kapellen (N-VA), Koen Paelinckx uit Ekeren (N-VA) en An Vanalme uit Stabroek (N-VA). Ten slotte was er ook Tim Willekens van het Vlaams Belang uit Brasschaat die opgeroepen was om de eed af te leggen. 
Vermelden we nog dat Inga Verhaert Onderwijs, Jeugd, Energie en Communicatie tot haar bevoegdheden mag rekenen. En dat Ludwig Caluwé Economie, Landbouw, Financiën en Infrastructuur krijgt.

Ludwig Caluwé

Inga Verhaert

Inga VerhaertLudwig Caluwé

N-VA grote overwinnaar in onze regio


In 4 van de 6 gemeenten en districten van onze regio heeft de N-VA de mogelijkheid om het heft in handen te nemen. Alleen in Kapellen en Kalmthout blijven respectievelijk Open VLD en CD&V met Dirk Van Mechelen en Lucas Jacobs aan de leiding. In Stabroek heeft de N-VA-tsunami wel het meest huis gehouden. De Vlaams Nationalistische partij haalt 10 zetels op de 25. Het gevolg is dat sinds de periode 1989-1995 terug met 2 partijen wordt bestuurd: N-VA gaat samen met CD&V die 5 zetels haalt. De N-VA neemt niet alleen de burgemeester maar ook 3 schepenambten, inbegrepen het OCMW-voorzitterschap op. De CD&V haalt 2 schepenen uit de brand en het ondervoorzitterschap van het OCMW. We kregen alvast een mooie reactie op onze site: ‘Nieuwe voertaal in Stabroek: geen Engels maar Frans’.

De N-VA haalde in Brasschaat eveneens een klinkende overwinning 36,9% van de stemmen. Jan Jambon haalde 5.278 voorkeurstemmen en is kandidaat burgemeester. Voor een coalitie gaat zijn voorkeur uit naar CD&V die 9 zetels haalden waardoor een meerderheid wordt gevormd van 23 zetels op 33. Uittredend burgemeester Dirk de Kort haalde 3834 voorkeurstemmen en beseft dat hij zijn burgmeesterssjerp zal moeten inleveren.

In het district Ekeren wordt de N-VA in één klap de grootste met 42% van de stemmen wat goed is voor 9 zetels op een totaal van 19 zitjes. Dat is één zetel te weinig voor een volstrekte meerderheid. Lijsttrekker Koen Palinckx wordt in alle geval de nieuwe districtsburgemeester van Ekeren in opvolging van Ronny Kruyniers (Sp.a). De Ekerse bevolking heeft duidelijk gekozen voor verandering. Het is nog niet duidelijk naar wie de keuze van Koen Palinckx gaat. Gezien het CD&V verleden van Palinckx ligt het niet voor de hand dat hij voor die partij zal kiezen.

In Kalmthout verandert er weinig. De CD&V heeft weliswaar 2 zetels verloren maar behoudt toch de volstrekte meerderheid. Lukas Jacobs blijft met een monsterscore van 3404 voorkeurstemmen, als burgemeester aan het bewind.

In Kapellen kreeg Open VLD 43% van kiezers achter zich en N-VA 27%. Zij willen samen de volgende 6 jaar de gemeente besturen. Dirk Van Mechelen wordt opnieuw voorgedragen als burgemeester. N-VA levert de tweede en vierde schepen, die tevens de voorzitter van het OCMW wordt. Deze laatste post gaat naar Valerie Van Peel (N-VA lijsttrekker).

In het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo liggen de zaken moeilijk. Hier haalt N-VA weliswaar 6 zetels of 1 meer dan ‘Team 2040’, maar kan niet aan een meerderheid geraken dan met dit kartel. Ook de lijst Burgerbelangen die 1 zetel haalde kan geen soelaas bieden. En met Vlaams Belang, dat 3 zetels behield, wil niemand samen gaan. Hoewel Angie Bosmans haar diensten heeft aangeboden. Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen zegt de voorstellen van N-VA af te wachten.

Hieronder vindt u een top 10 van de voorkeurstemmen.

Brasschaat

1. Jan Jambon (N-VA) 5278
2. Dirk de Kort (CD&V) 3834
3. Adinda Van Gerven (N-VA) 967
4. Steven Broos (Brasschaat 2012) 891
5. Dimitri Hoegaerts (Vlaams Belang) 747
6. Jef Konings (CD&V) 687
7. Sophie De Roeck (CD&V) 645
8. Luc Sevenans (N-VA) 559
9. Berre Van Deuren (CD&V) 538
10. Karina Speleers-Hans (N-VA) 496

Ekeren

1. Koen Palinckx (N-VA) 2070
2. Filip De Winter (Vlaams Belang) 1032
3. Ronny Kruyniers (Sp.a) 946
4. Lieve Van der Veken (N-VA) 531
5. Sabine Coene (N-VA) 426
6. Marc Elseviers (CD&V) 422
7. Ilse De Schutter (Groen) 406
8. Kristel Somers (N-VA) 347
9. Kurt Van Noten (Vlaams Belang) 315
10. Nathalie Weeremans (N-VA) 304

Kalmthout

1. Lukas Jacobs (CD&V) 3404
2. Ivo Dockx (N-VA) 871
3. Clarisse De Rydt (N-VA) 829
4. Jef Van den Bergh (CD&V) 574
5. Maarten De Bock (CD&V) 529
6. Jan Oerlemans (CD&V) 449
7. Silke Lathouwers (CD&V) 446
8. Francken René (CD&V) 427
9. Georges Verpraet (N-VA) 408
10. Dirk Van Peel (Cd&V) 394

Kapellen

1. Dirk Van Mechelen (Open VLD) 3487
2. Valerie Van Peel (N-VA) 1671
3. Sabine Van Dooren (Open VLD) 1104
4. Luc Janssens (Open VLD) 962
5. Koen Helsen (Open VLD) 804
6. An Stokmans (Open VLD) 762
7. Ria Van Oncen (Open VLD) 700
8. Marc De Smet (Open VLD) 673
9. Harold Van der Kraan (Sp.a) 586
10. Frederic Van Haaren (Open VLD) 518

Polderdistrict

1. Rudi Sempels (N-VA) 633
2. Marcel Bartholomeeussen (Team 2040) 630
3. Zander Vliegen (Team 2040) 494
4. Angie Bosmans (Vlaams Belang) 466
5. Danielle Meirsman (N-VA) 377
6. Nathalie Aertssen (Team 2040) 230
7. Roger Dons (Team 2040) 190
8. Karel Hendrickx (Team 2040) 185
9. Frank Frederickx (Burgerbelangen) 175
10. Carl Geeraerts (N-VA) 146

Stabroek

1. Liesbeth Verhaert (CD&V) 1066
2. Rik Frans (N-VA) 989
3. Raf Engels (Open VLD) 778
4. Kim Dorikens (Sp.a) 600
5. Guido Van Gansen (Vlaams Belang) 484
6. Veerle Nuyts (N-VA) 459
7. Sam Gabriels (CD&V) 449
8. Herman Jongenelen (CD&V) 339
9. Sonja Janssens (CD&V) 312
10. Ludo Verschueren (N-VA) 280


Onderhandelingen in Polderdistrict moeilijk

In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wint N-VA (38,58 procent, goed voor zes zetels). Team 2040 volgt op een tweede plaats met 32,02 procent en krijgt vijf zetels. Vlaams Belang verliest en strandt op 17,66 procent. De partij haalt drie zetels. Ten slotte is er de lijst Burger Belangen die één zetel wint.
N-VA-lijsttrekker Rudi Sempels, maakte op het Antwerpse stadhuis de triomfantelijke intrede van topman Bart De Wever mee. Hij zei dat hij 633 voorkeurstemmen haalde. Of hij burgemeester van het Polderdistrict wordt hangt af ‘van de onderhandelingen die vanaf deze week worden gevoerd’, meent hij.
Er zijn niet veel coalities mogelijk. Ofwel wordt het een samengaan met Team 2040 (het kartel SP.A, Open VLD en CD&V), ofwel een combinatie met het VB, maar die wordt door de top van N-VA afgewezen. Een samengaan van Team 2040 met BBL brengt de stand op 6-6 met Vlaams Belang op de wip. ‘Het wordt een bijzonder moeilijke coalitievorming’, zei districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen die met zijn partners van CD&V en Open VLD bijeen was in de cafetaria van de Evenementenhal in Zandvliet. Zij zegden de voorstellen af te zullen wachten.
De top van Team 2040 zondagavond bijeen in de cafetaria van de Evenementenhal: voorstellen afwachten.
Soms lange rijen in Polderdistrict


Op de koer van De Schelde in Zandvliet was het een drukte van belang


Nog in het Polderdistrict was er enig ongenoegen in Lillo, waar de bewoners naar Berendrecht moesten om te gaan stemmen. Vermits er geen openbaar vervoer is, moesten zij per auto. Wie daarover niet beschikte reed mee met de auto van een goedwillige medebewoner. In de Polderdorpen verliep de kiesstrijd nagenoeg zonder herrie. Op de borden werden de ruimtenbehoorlijk verdeeld onder de verschillende partijen die aan de verkiezingen deelnamen.
In het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet Lillo stonden zondagvoormiddag bijna overal vrij lange rijen aan de kiesbureaus. Dat was het geval in CC De Schelde in Zandvliet en in het servicecentrum van seniorendorp Molengeest te Berendrecht. Nogal wat mensen hadden last van het nieuwe kiessysteem, zegde een van de voorzitters. In de Berenschool te Berendrecht gingen de handelingen vlot in bureau 121. Maar in de andere bureau’s vielen op een gegeven moment twee computers uit wat dan weer voor een lange slang zorgde. Even voor de middag was het euvel echter hersteld.Ook aan het dienstencentrum van de Molengeest was het druk door dat in de Berenschool 2 computers uitvielen was het in één van de bureaus aanschuiven geblazen


1 2