De Sint komt naar Zandvliet

Sinterklaas is weer bijna in het land. Op zaterdag 16 november kwam hij aan in Antwerpen. Ook in een aantal Antwerpse districten doet hij zijn ronde. Zo houdt hij halt in Zandvliet op 24 november.

In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kunnen kinderen op zondag 24 november gaan kijken naar een sinterklaasvoorstelling in de voor- of namiddag. Het grappige en spannende sinterklaasverhaal gaat over Sinterklaas die grote zorgen heeft. Zijn boek is leeg, er staat helemaal niets in. In zijn boek verschijnt steeds alles wat hij wil weten over alle kinderen. Elk jaar haalt hij uit het magische land een poeder dat zijn boek tot leven brengt. Maar dit jaar vergat hij het poeder te halen. Na de voorstelling kunnen de kinderen de Sint ontmoeten in de foyer van vrijetijdscentrum De Schelde.

Gezinnen kunnen die dag ook deelnemen aan de Wandel Mee-dag. Deelnemers kunnen kiezen voor verschillende afstanden. Bovendien is er een leuke pietenwandeling. Bij deze wandeling kunnen deelnemers vertrekken tot en met 11 uur. De pietenwandeling is geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

De Sinterklaasvoorstelling gaat door om 10.30 en om 13 uur in de concertzaal Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet. Deelname: 6/8 euro. Klik hier voor de rechtstreekse link.

De Sinterklaaswandeling is doorlopend van 9 tot 14 uur. De Pietenwandeling vertrekt tot en met 11 uur aan Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet. Deelname: 3 euro. www.vrijetijdscentrumdeschelde.be– Klik hier voor de rechtstreekse link.

 

Actie Noorderlicht in Zandvliet en Berendrecht

Aan de Steenovenstraat in Berendrecht was er zaterdag 16 november een actie Noorderlicht. Die actie is er tegen diefstallen in woning, verkeersoverlast en algemene overlast. Zo’n 83 personen en 67 voertuigen werden gecontroleerd. De politie trok één rijbewijs in voor vijftien dagen omwille van het gebruik van alcohol. Een andere bestuurder kreeg een rijverbod van zes uur om dezelfde reden. 

Infomarkt heraanleg Spaansemolenstraat

Zandvliet – Vanaf eind november tot en met maart 2020 wordt de eerste fase van de Spaansemolenstraat heraangelegd. Dat is het gedeelte tussen Noordland en de Zandvlietse Varkensmarkt. Eerst zal er nieuwe riolering gelegd worden, daarna zullen de voetpaden en de straat heraangelegd worden. Na deze fase worden de werken tijdelijk opgeschort zodat het keizerschap kan plaatsvinden. Hierna volgt het andere gedeelte van de Spaansemolenstraat.

Het districtscollege van Berendrecht-Zandvliet-Lillo nodigt u vriendelijk uit op de infomarkt op dinsdag 19 november – doorlopend vanaf 18.30 uur tot 20.30 uur – in het districtshuis te Berendrecht, Antwerpsebaan 140.

De plannen van de eerste fase van de werken kunnen op deze infomarkt in detail bekeken worden. Zowel de aannemer, de projectleider, de afkoppelingsdeskundige van Aquafina alsook de verantwoordelijke van het district zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. De andere fases die na maart 2020 van start gaan, worden nog niet besproken.

Asfalteringswerken Aakstraat in Zandvliet

Van maandag 18 november tot en met donderdag 21 november voert district Berendrecht-Zandvliet-Lillo asfalteringswerken uit in de Aakstraat in Zandvliet. Hierdoor zal de Aakstraat afegsloten zijn voor alle verkeer. Voetpaden blijven wel toegankelijk.
Door deze werken zal de Putsebaan hinder ondervinden. Tweerichtingsverkeer blijft mogelijk, maar er geldt alternerend verkeer tussen de IJzerenwegstraat en de Fregatstraat.

Louwke van ’t Licht symbool voor lijdende moeders

In zijn toespraak bij de monumenten in Zandvliet, Berendrecht Lillo op 11 november, verwees  burgemeester Carl Geeraerts naar de vele moeders die veel hebben afgezien tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij haalde daarbij het voorbeeld aan van moederke Eyer die in Lillo op de Havenmarkt het zinnebeeld vormt.

“Haar naam is Anna Wijns, beter bekend als “Louwke van ’t Licht”, zei hij. “Anna Wijns was samen met haar echtgenoot verantwoordelijk voor de vuurtoren van fort Fredrik-Hendrik”, ging de burgemeester verder. “Na eerst de wacht te hebben gehouden aan de kerk van Lillo-Kruisweg, staat ze hier, tot op heden, te wachten op de Polderzonen en -dochters die hun leven hebben verloren in deze verschrikkelijke oorlog. Laten we niet vergeten dat tijdens beide oorlogen niet enkel mannen, maar ook heel wat vrouwen zijn gesneuveld opdat anderen vrij zouden zijn. Vrouwen waren vaak als verzetslieden of smokkelaars actief. Denk maar aan Joanna Adriaenssens die op 31 oktober 1916, samen met drie andere tot hiertoe onbekende vrouwen, werd betrapt terwijl ze brieven uit het land naar Nederland smokkelden.

Vluchtelingen

Geeraerts verwees ook naar de vluchtelingen, die onze streek overspoelden vanaf 1 september 1914 en die zich een weg begonnen te banen door de Antwerpse Polder richting Nederland.
“Op 11 oktober 1914 trok rond 14 uur een Duitse eenheid Berendrecht binnen. Zowel in Lillo, Berendrecht als Zandvliet heerste al gauw een hongersnood, die gepaard ging met geldboetes en opvorderingen van vee, landbouwproducten en vervoersmiddelen door de bezetter. Mede door deze noodlottige toestand gingen de bewoners van onze streek smokkelen om rond te komen.” De burgemeester dook in de geschiedenis: “De vlucht en smokkel die de grens met het neutrale Nederland met zich mee bracht, was een doorn in het oog van de Duitse bezetters. Vanaf 1915 begonnen ze met een constructie die men later toepasselijk de “Dodendraad” zou noemen. Deze zorgde ervoor dat Zandvliet in twee werd gesplist, de wijk Den Hoek langs de ene kant van de draad, de rest van Zandvliet langs de andere kant. De draad alleen zou 9 slachtoffer eisen die afkomstig waren van Zandvliet.
De Polderdorpen verloren tussen 1914 en 1918 ook verschillende soldaten: Berendrecht: 5 van de 95, Zandvliet: 15-18 van de 126 (sommigen waren elders in hun geboortedorp geregistreerd).  En Lillo: 7 van de 87. En dit zijn slechts de soldaten, het aantal burgers dat het einde van deze oorlog niet heeft mogen meemaken, ligt nog veel hoger.

Catalonië
De burgemeester bleef nog even stilstaan bij de zware straffen van het Spaanse Hooggerechtshof voor negen Catalaanse politici. “Politici horen thuis in parlementen en regeringen, niet achter tralies of in de gevangenis”. De straffen die het Spaanse Hooggerechtshof uitsprak, tarten elke verbeelding. “Democratisch verkozen politici en burgers worden veroordeeld en opgesloten voor het uitoefenen van hun politieke activiteiten, zei hij. “Het is onaanvaardbaar dat vandaag in Europa mensen worden opgesloten en veroordeeld voor hun politieke mening. Politieke conflicten kunnen enkel via dialoog en niet via rechtbanken of repressie worden opgelost. Europa moet de fundamentele rechten en vrijheden zoals het recht op vrije meningsuiting en democratie blijven verdedigen. Zeker in zijn eigen lidstaten.” De burgemeester kreeg om deze terechte opmerkingen veel applaus.
In de drie dorpen werden bloemenkransen aangedragen en neergelegd door drie soldaten onder wie een broer van schepen Rudi Sempels. Zij doen dat reeds voor de twintigste keer. Zij kregen lofbetuigingen van Geeraerts die ook de politie en de muzikanten betrok in zijn hulde. (sdl)  

 

Win tickets voor Proeverij – The LVE, I Drove A Tank en Tim Dirven

Zandvliet  – In een opgefriste foyer van Vrijetijdscentrum De Schelde krijg je voortaan elke 3 maanden een mooie proeverij geserveerd. Die avond komt een knappe fotograaf, tekenaar of schilder zijn of haar tijdelijke expo openen. Na een half uurtje is het de beurt aan ‘lokaal’ muziektalent. En als hoofdprogramma kan je proeven van muzikanten die ook op de nationale radiozenders al eens aan bod gekomen zijn. Telkens krijg je ook de kans om een nieuw en tijdelijk alcoholisch of niet-alcoholisch drankje te leren kennen.

Van Tim Dirven kan je 10 prachtfoto’s uit zijn boek ‘Karkas’ bewonderen, een verslag van 25 jaar fotografie. Van Brussel naar Mostar, Damascus, Darfur en Kinshasa. Van zwart-wit naar kleur. Karkas, noemt hij zijn levenswerk, omdat de architectuur van mens en dier erin centraal staat.
I Drove A Tank brengt popgevoelige en onbezonnen songs. Hun debuutplaat dateert van 2014. Daarna selecteerde Stijn Meuris hen voor De Nieuwe Lichting, waren ze te gast bij JimManiacs, wonnen ze Rokkenjacht en strandden ze in de halve finales van Frappantpop en Fnac Unsigned Music Talents.

Met The LVE krijg je een band met een sterke live-reputatie geserveerd. Ze legden dan ook al een uitgebreid parcours af van clubs en festivals in de Benelux. Muzikaal blijft de pakkende samenzang een herkenbare factor, en ook wel de luie, warme synths, een dansbeat en kleine funky gitaarlickjes. Komt dat proeven!

Zaterdag 23 november 2019 om 20.00 uur in de foyer van Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66 te Zandvliet. Inkom: vvk: 8 euro, kassa: 10 euro, Kansentarief: 2 euro

Wij mogen van Vrijetijdscentrum De Schelde 3 x 2 vrijkaarten wegschenken. Stuur een mailtje voor 18 november naar redactie@publipolder.be

(foto: Wim Vanlee)

Indoor rommelmarkt vzw ’t Noorden

Op zaterdag 16 en zondag 17 november 2019 organiseert vzw ’t Noorden voor de veertigste keer haar indoor rommelmarkt. Deze  gaat door in de Evenementenhal, Armenstraatje te Zandvliet.

U kan langst de gezellige standjes kuieren of genieten van een drankje,onze lekkere vers gemaakte soepen of de reeds gekende pannekoeken,en dit aan democratische prijzen.

De inkom bedraagt €1,5,geïnteresseerde standhouders kunnen contact opnemen via e-mail:rommelzandmail.com of telefonisch op het nummer: 03 569 10 83.

 

Herdenking Wapenstilstand

Op 11 november vindt de jaarlijkse herdenking plaats van het einde van de twee wereldoorlogen. Op deze dag brengt het district hulde aan alle gesneuvelden.  Dit bestaat uit een bloemenhulde aan de begraafplaatsen van Zandvliet en Berendrecht, met daarna een kleine optocht door Berendrecht. Hierna volgt er een bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden op de Havenmarkt in Lillo. 

Een sereen moment om stil te staan bij allen die gevochten hebben voor de vrijheid en hierbij gesneuveld zijn.

Begraafplaats Zandvliet
De Keyserhoeve: om 10 uur: bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden onder begeleiding van de koninklijke fanfare ‘De Verbroedering’ van Zandvliet en ‘Harmonie Vooruit’

Begraafplaats Berendrecht
Schouwvegerstraat: 11.30 uur: bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden onder begeleiding van de koninklijke fanfare ‘Willen is Kunnen’

Havenmarkt Lillo
13 uur: bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden onder begeleiding van de koninklijke fanfare ‘De Verbroedering’ van Zandvliet.

Werkzaamheden jeugdhuis in Zandvliet kunnen eindelijk hervat worden

De stad heeft aannemer, tijdelijke maatschap Basalt bvba – Frans Corvers bvba, Oorderseweg 19 te 2180 Antwerpen aangesteld voor de realisatie van een jeugdhuis in Zandvliet. Daarmee kunnen de werkzaamheden, die bijna een jaar geleden stil kwamen te liggen, eindelijk weer van start gaan.

Nathalie Aertssen (PRO2040), voormalig lokaal Jeugdschepen in het Polderdistrict: “Ik ben blij voor onze jeugd dat de Stad het Jeugdhuis2040 zal afwerken. Na een jarenlang traject met onze jongeren en de Jeugdraad, komt er opnieuw een plek waar onze jongeren verantwoord en veilig zichzelf kunnen ontplooien.”

Schepen van Jeugd Jinnih Beels: “We zijn blij dat we vandaag een nieuwe gunning kunnen goedkeuren. Inzetten op meer ruimte voor jongeren is een belangrijk punt uit ons bestuursakkoord. Het wordt hoog tijd dat de jongeren uit de polderdistricten hun eigen plek krijgen.”

De Polder zit al een tijdlang zonder een jeugdhuis.  Een jaar geleden werd op de plek van het voormalige seniorenlokaal aan het Armenstraatje in Zandvliet de eerste steen gelegd van een nieuw te bouwen jeugdlokaal. Maar doordat de aannemer er de brui aan gaf, lag de werf intussen stil.

De bouwwerken gaan in het voorjaar van 2020 van start. Het nieuwe jeugdhuis wordt een gebouw dat niet alleen multi-inzetbaar, maar ook duurzaam is en dat rekening houdt met de buurtbewoners op het vlak van akoestiek.

Hobby- en handwerktentoonstelling te Zandvliet

VIVA-SVV en SV afdeling Zandvliet organiseren hun jaarlijkse hobby- en handwerktentoonstelling in de Evenementenhal ‘t Noorden, Armenstraatje te Zandvliet.

Onder het thema “Creatief bezig zijn” kan je op 2 en 3 november van 14 tot 18 uur de werkjes komen bewonderen. Op zaterdag 2 november zal Nathalie Aertssen, districtsraadslid, om 14 uur de tentoonstelling openen. Iedereen welkom!

1 2 3 4 5 234