Poldergemeenten ongerust over eventuele komst Isvag verbrandingsoven

In een gezamenlijke brief aan het Antwerpse schepencollege drukken zowel de Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA) als zijn collega Carl Geeraerts (N-VA) uit het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo hun bezorgdheid uit over de mogelijke komst van een nieuwe Isvag verbrandingsoven er op het terrein van Indaver. “Die oven zou geschikt zijn om er 190.000 ton huishoudelijk restafval te verbranden. Dat zal ongetwijfeld een negatieve invloed hebben op de leefkwaliteit van de omgeving”.

Er circuleren plannen om de Isvag verbrandingsoven van Wilrijk te verhuizen naar het Antwerpse havengebied meer bepaald naar het terrein van Indaver. Die locatie moet een alternatief, of bijkomende verbrandingsoven, zijn voor de oven in Wilrijk waarvan de huidige vergunning in 2025 vervalt. Als voorbereiding op het zoeken naar een nieuwe locatie heeft de stad Antwerpen een “Request for Information” (RFI) uitgeschreven. Eigenlijk een marktonderzoek naar de interesse van bedrijven. Hierop reageerde zes bedrijven waaronder Indaver, de afvalverwerker in het Antwerpse havengebied, met een installatie op de grens van Antwerpen en de gemeente Stabroek. Zowel de gemeente Stabroek als het polderdistrict voelt de bui hangen en gaan in het verweer. “We moeten alles vernemen via de media en weten officieel van niets. Om de belangen van onze inwoners te verdedigen schreven we een gezamenlijke brief aan het Antwerpse college en onderstrepen dat een dergelijke piste onverantwoord zou zijn. Bovendien mogen wij niet het slachtoffer worden van politieke spanningen in het Antwerpse stadsbestuur tussen N-VA en Sp.a waarvan de ene de oven in Wilrijk wil houden en de andere elders een nieuwe wil bouwen” zeggen de burgemeesters.

Overheersende windrichting

Een verbrandingsoven in de haven is voor de poldergemeenten een onverantwoorde keuze zeggen de burgemeesters in hun brief. “Een bijkomende verwerkingscapaciteit zal toch opnieuw resulteren in een forse jaarvracht aan schadelijke stoffen, en andere immissies, die onze bewoners over zich heen zullen krijgen. De polderdorpen liggen immers naast de haven, pal in de overheersende windrichting en zijn zo al een hotspot voor immissies. In tegenstelling tot CO2, dat geen directe gevolgen heeft vormen fijn stof, stikstof, zwavel en zware metalen wel degelijk een directe impact op de onmiddellijke omgeving. En dan hebben we het nog niet over de transporten die op hun beurt aanleiding zullen geven tot extra belasting van onze mobiliteit en bijhorende luchtvervuiling. Bovendien zeggen onafhankelijke deskundigen in het milieueffectenrapport dat Indaver opstelde, naar aanleiding van een vernieuwing van hun huidige omgevingsvergunning, dat het effect van de NOx-uitstoot op de gezondheid van de polderbewoners als belangrijk wordt geëvalueerd. Elke bijkomende impact voor onze inwoners is voor ons onaanvaardbaar. Het gaat niet om die ene uitstoot, maar om alle cumulatieve effecten en daarom is de haven geen aanvaardbare locatie”.

De burgemeesters hopen wanneer het Antwerpse college een beslissing neemt het ook zal rekening houden met hun opmerkingen. 

Manuella wint fiets van actie ‘Naar de winkel? In uw buurt!’

Rini Pijnen, Manuella De Beukelaer, schepenen Sandra Suykerbuyk en Rudi Sempels

De twintig winnaars van de actie

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo organiseerde de actie “Naar de winkel? In uw buurt!” om het buurtwinkelen te promoten. De twintig geselecteerde winnaars van de actie kregen elk hun geschenk overhandigd tijdens de prijsuitreiking op het districtshuis in Berendrecht op dinsdag 17 december. Uit de twintig winnaars werd nog een gelukkige geloot die met de hoofdprijs, een nieuwe fiets, naar huis mocht. En die was voor Manuella De Beukelaer uit de Bosstraat in Berendrecht. “Ik heb nog nooit iets gewonnen en ben dan ook heel blij met deze mooie fiets”, zegt Manuella.

“Deze actie, die ooit opstartte als “Met belgerinkel naar de winkel’, de grootste fietspromotiecampagne van Vlaanderen door de Bond Beter Leefmilieu, Unizo en hun partners, stopte in 2016. Omwille van het grote succes ging ons district verder onder de naam ‘Naar de winkel? In uw buurt!’ ”, zegt schepen Sandra Suykerbuyk. “Het doel van deze actie is, met de fiets of te voet, boodschappen te doen bij onze lokale handelaars. Het is trouwens goed voor de conditie en het versterkt de sociale contacten. In totaal ontvingen we 1370 stempelkaarten waaruit 20 winnaars werden geloot”, aldus de schepen. Het districtsbestuur kan voor deze actie rekenen op steun van 13 winkeliers in Zandvliet, 15 in Berendrecht en 7 marktkramers. “Net vandaag werd op het nieuws bekend gemaakt dat het werkwoord “Winkelhieren” tot het woord van dit jaar werd gekozen”, geeft Sandra nog mee.

Het districtsbestuur en vooral schepen Sandra Suykerbuyck, bevoegd voor Lokale Economie, belooft om begin van volgend jaar de opstart te maken van een werkgroep voor lokale handelaars.

Meerjarenplanning voor warme polder

Districtsburgemeester Carl Geeraerts, schepenen Rudi Sempels en Pascale De Langhe

De districtsraad keurde op maandag 16 december de meerjarenplanning voor deze legislatuur goed.  “Waar we de volgende vijf jaar voor staan is dat wij een evenwicht gevonden hebben tussen exploitatie en investering budget van onze dotatie,” legt districtsburgemeester Carl Geeraerts uit. “Waardoor wij DNA van de polder namelijk ons bestuursakkoord een warme polder voor iedereen kunnen geven.”

Met de vernieuwing van voetpaden en rijwegen van niet minder dan 16 straten in de wijk Viswater zet het districtsbestuur in op het comfort en de veiligheid van de inwoners. De wijk Zevenster, de Prelatenstraat en Solferinostraat, de Kalmhoutsebaan, Heidestraat en de Zandvlietse Dorpstraat krijgen een make-over. “Ook de heraanleg van de Spaansemolenstraat (eerste deel klaar tegen het keizerschap) en de Bosstraat zullen de veiligheid van de weggebruikers verhogen,” vervolgt Rudi Sempels, districtsschepen voor publiek domein. “De aanleg van een buurtpark aan het Burgemeester Verhulstplein staat eveneens op de agenda.”

Veiligheid en respect voor de zwakke weggebruikers komen ook aan bod in een aantal concrete structurele acties: zo maken de N-VA-collegeleden werk van ‘trage wegen’, het verlagen van voetpaden en poorten aan de Zone-30.

“Op sportief vlak blijven we de sportclubs financieel en logistiek ondersteunen. In ons meerjarenplan voorzien we tevens een tegemoetkoming in de zwemonkosten van onze inwoners, en de aankoop en plaatsing van een sportarena,” onderlijnt Carl Geeraerts.

“Dit jaar gaat de spade dan eindelijk in de grond voor het lang verwachte jeugdhuis aan het Armenstraatje,” vult jeugdschepen Pascale De Langhe aan. “Deze legislatuur voorzien we een budget om de lokalen van de scouts De Reigers te renoveren. Voor de jongsten wordt het Gak-speelpleintje aangepakt.”

Met de nieuwe subsidiereglementen heeft het district een uniforme basis voor het ondersteunen van het verenigingsleven, cultuur, sport, jeugd en senioren. 

Buren die de samenleving in hun straat bevorderen, kunnen aanspraak maken op een toelage in het kader van Stadsmakers, dat gedecentraliseerd (lees: dichter bij de inwoner) werd.

Tot slot wil het districtsbestuur ook de mantelzorg méér in de kijker plaatsen.

 

 

Herfstkleuren in de polder

 
We zijn nu begin december en hoewel er veel bomen en planten lang hun bladeren hebben kunnen vasthouden, dan is het nu snel gegaan. Na een paar dagen van stevige wind liggen de meeste tegen de grond. Ik heb net daarvoor nog vlug wat foto’s genomen van de kleurenmix die toen nog te aanschouwen was. De winter staat ons te wachten en ook in de natuur is dit plots te bemerken. Kale bomen, kale  boerenakkers,  met als enig pluspunt de ruimere vergezichten. En… de pessimist zegt “de dagen korten nog zeker 3 weken”. Maar de optimist zegt “Nog drie weken en de dagen gaan weer lengen”.
Fransooi

Wijndegustatie bij Scoutsgroep De Reigers

BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO – Op 1 en 8 december vindt in de Garza (het stenen scoutslokaal van de Reigers) aan de Putsebaan 171 te Zandvliet, een grote wijndegustatie plaats van 14 tot 18 u. De wijnen zijn zowel afkomstig van Kaapland (invoerder Halewijn bvba) als van Drankenhandel Vandermolen uit Stabroek.Wij merken onder meer de Zandvliet “My best friend”, Kleine Kaap en Amera. Bestellingen kunnen voor de feestdagen opgehaald worden. Info: Maja De Hondt (majadehondt@hotmail. com)

 

DNA van Berendrecht en Zandvliet vereeuwigd in kunstwerk

 

Berendrecht en Zandvliet bestaan 900 jaar. Nadat ze al werden uitgeroepen tot 5-sterren dorpen werd het feestjaar afgesloten met een vuur- en lichtspektakel.

Kunstenaar Albert De Vree onthulde op vrijdag 29 november het kunstwerk “Het DNA van Zandvliet en Berendrecht”, dat hij samen met Bart De Keyser van BDK Design, leerkrachten Ward Hendrickx en Rune Bastiaenssens en leerlingen van het PITO uit Stabroek maakte. De Firma Ivens sponsorde de materialen, zorgde voor transport en plaatsing van het kunstwerk.

Het kunstwerk kreeg een plaats op de hoek van de Zoutestraat en De Derdeweg. Het werd op een zware betonnen blok geplaatst met daaronder de capsules met 900 herinneringen aan beide dorpen.

Het kunstwerk toont in 9 taferelen het DNA-profiel van de Polder. “Het gaat om negen gelaste verbindingen, die onder andere verwijzen naar 900 jaar Berendrecht en Zandvliet”, zegt kunstenaar Albert De Vree.

Het kunstwerk werd onder grote belangstelling onthuld. Daarna volgde een spectaculaire vuur- en lasershow op de dijk. De band Mr. Sousa zorgde voor livemuziek terwijl er aan de tentjes van een drankje kon genoten worden.

Het feestjaar kreeg hiermee een fantastisch slot! Proficiat aan gans de organisatie van de viering van 900 jaar Berendrecht en Zandvliet

Meer over de onthulling van het kunstwerk kan je lezen in ons magazine van 6 december.

 

Europese delegatie bezocht de forten van Zandvliet en Lillo

Op dinsdag 26 november bezocht een 30-koppige Europese delegatie de forten van Zandvliet en Lillo. Het bezoek, begeleid door de Antwerpse Regionale Landschappen, kadert in het Europees project ‘Herover de vestingsteden’. Het project wil het erfgoed inschakelen om steden te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst zoals klimaatverandering, mobiliteitsdruk, bevolkingsgroei …

De delegatie, met afgevaardigden uit Tsjechië, Spanje, Duitsland, Slowakije, Roemenië, Griekenland en België, kwam aan met de waterbus en bezocht eerst het fort en de wallen van Lillo. Ze brachten ook een bezoekje aan het Kruitmagazijn en genoten daar van een poppentheater over de geschiedenis van Lillo. Ook het hele Pokémonverhaal (en hoe de toeristen in Lillo verzeild geraakten in plaats van Lille) kreeg een plaatsje in de geschiedenisles. Daarna ging de delegatie richting Zandvliet, met een bezoek aan de Conterscherp en ‘Bergske af’ onder begeleiding van gids Werner Bril. 

Nadien werd in het vrijetijdscentrum De Schelde in Zandvliet een discussie gehouden over hoe de forten er in de toekomst kunnen uitzien en wat ze kunnen betekenen voor de bevolkingsgroei, het toenemende toerisme en het landschap van Zandvliet en Lillo.

 

foto’s: Jose Manuel Martín Andrés/Vrijetijdscentrum De Schelde

 

Werk mee aan Trage Wegen in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Trage Wegen zijn paden en wegjes die niet toegankelijk zijn voor autoverkeer. Daardoor kan je er veilig wandelen en fietsen, bijvoorbeeld op weg naar school en het werk. Antwerpen telt zo maar liefst 600 km aan trage wegen.
Op dinsdag 26 november om 19.30 uur organiseren Regionaal Landschap de Voorkempen en vzw Trage Wegen een inspraakmoment in vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66 te Zandvliet. Bewoners die meer willen weten over de trage wegen van ons district, ideeën hebben over nieuwe verbindingen of soms hinder ondervinden op deze trage wegen, kunnen dit bespreken tijdens dit moment.

 

Werken Spaanse Molenstraat gaan van start

In het districtshuis konden de plannen van de werken ingekeken worden

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Water-link starten maandag 25 november met de eerste fase van de heraanleg van de Spaansemolenstraat in Zandvliet. 

Water-link, rioolbeheerder van de stad Antwerpen, doet dit in samenwerking met Aquafin. Het doel is om het huishoudelijk afvalwater van woningen op te vangen in riolen en te transporteren naar een collector of verzamelriool van Aquafin. Die leiden het afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het gezuiverd wordt en nadien in een waterloop terecht komt. Water-link zal in de Spaansemolenstraat ter vervanging van de oude riolering een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aanleggen met een buis die het regenwater opvangt en een buis die het vuil water afvoert.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo is verantwoordelijk voor de heraanleg van de bovenbouw en koos ervoor om de Spaansemolenstraat volledig aan te leggen in roodbruine kleiklinkers.

Aannemer ‘Vermetten’ voert de eerste fase van de Spaansemolenstraat uit. Het betreft het gedeelte tussen Noordland en de Zandvlietse Varkensmarkt. Eerst zal er nieuwe riolering gelegd worden. Daarna zullen de voetpaden en de straat heraangelegd worden.  Na deze fase worden de werken opgeschort zodat het gans- en keizerrijden kan plaatsvinden. Na maart 2020 volgt het andere gedeelte van de Spaanse Molenstraat. 

Op dinsdag 19 november konden de bewoners van het district de plannen inkijken op het Districtshuis in Berendrecht. 

Meer info over de werken kan je bekomen in het Districtshuis Berendrecht, Antwerpsebaan 140 – district.BerendrechtZandvlietLillo@antwerpen.be

Voor vragen en meer informatie in verband met de riolering: Aquafin – 03 450 45 45 – contact@aquafin.be

 

1 2 3 4 234