Knikkerkampioenen in Berendrecht

Op het Solftplein in Berendrecht vond woensdagnamiddag de voorronde  plaats van het allereerste Antwerpse knikkerkampioenschap. Een twintigtal kinderen tussen zes en twaalf jaar nam hieraan deel. Zij streden om de felbegeerde titel ‘Knikkerkampioen van Berendrecht Zandvliet-Lillo 2011’
Marlies Gabriëls van de Jeugddienst vertelde dat de beste 16 van de twintig deelnemende kinderen naar het Antwerpse kampioenschap gaan. Dat vindt plaats op zaterdag 18 juni in Park Spoor Noord. Na de Polder komen ook de andere districten aan beurt. Het knikkeren gebeurde in  groepjes op wedstrijdborden die op het gras waren aangebracht door de Nederlandse knikkerspecialist Thobias Kuivenhoven.   De beste vier in Berendrecht kregen gisteren alvast een beker.  Als eerste kwam Lizzy Verbeke uit de bus. Tweede werd Vincent Van den Eynde. We leerden van enkele senioren dat in het dorp vroeger veel geknikkerd werd. In Berendrecht heetten de knikkers ‘Maksen’ en in Zandvliet zegde men ‘ketten’. Elders was er sprake van ‘Marrebollen’ omwille van de
gemarmerde knikkers.  (sdl)

 

 

 

Kerstmis tot begin april bij Oos Mej te Zandvliet

Er stond een mooie kerststal bij oos Mej in het café maar die bleef daar toch wel wat lang staan. Iedereen zat regelmatig aan de kerstfiguren te ‘pallepoten’. Op de lange duur was de os verdwenen en twee engelen verloren hun hoofd.
Zo kon dit niet langer doorgaan beseften enkele klanten, want over enkele weken is het al Pasen. Maandagvoormiddag, 4 april, veranderde men de kerststal in een paasstal. Het is eens iets nieuw en uiteindelijk valt deze metamorfose best mee.
Een zekere T.W. deponeerde al 20 hard gekookte eieren in de stal, maar hij zal er terug moeten koken want ze smaken zo goed bij een frisse pint en vooral als het wat laat begint te worden. De voorraad in de kerstpaasstal geraakt stilaan op. (Franco)

Weer loeiende sirenes in Zandvliet

Op woensdag 6 april, reden omstreeks vijf voor twaalf, weer 3 brandweerwagens in volle vaart door het Noordland in Zandvliet. Natuurlijk kwam iedereen die vlakbij woonde naar buiten en constateerde dat het onheil zich voordeed aan het oude klooster (Hof ter Vliet). Er ontstond wel even een lichte verwarring en paniek omdat veel ouders hun kinderen kwamen ophalen van de lagere school die een kwartuur later stopte met de lessen. Niemand mocht daar op dat moment parkeren.
Gelukkig had de brandweer vrij vlug alles onder controle. Er is nooit sprake geweest van vuur, maar er was wel een rookontwikkeling in een bepaalde kamer ontstaan door een elektrisch toestel dat oververhit was geraakt.
Toch mogen we weer blij zijn dat alles binnen de perken bleef, want ten slotte ging het om een gebouw waar meerdere personen wonen.
(FdB)  
Foto: Op woensdag 6 april,was het weer alle hens aan dek in Noordland.
Foto: De rookontwikkeling ontstond achteraan het gebouw waar de brandweermannen dan ook binnendrongen.

Containerreus met recorddiepgang in haven

Het 366 meter lange containerschip MSC Emanuela heeft zondag 3 april met een
recorddiepgang van 15 meter probleemloos de Antwerpse haven bereikt.
Nooit eerder voer een containerschip in de Westerschelde met een dergelijke
diepgang. Dit is het resultaat van de derde Scheldeverdieping die eind vorig jaar
werd afgerond
De komst van de Emanuela gold als een proefvaart waarvoor de Permanente
Commissie van Toezicht op de Scheldevaart haar toestemming verleende.
De test is ook de voorbereiding van een nieuw aanloopschema waarbij vanaf eind
april containerschepen van MSC met een laadvermogen van 14.000 container-
eenheden, vanuit het Verre Oosten rechtstreeks Antwerpen aanlopen.
De MSC Emanuela zette zondagavond, na haar doortocht door de Berendrechtsluis,
koers naar de Home Terminal van MSC aan het Delwaidedok in Berendrecht.
Daar vertrok het schip maandagnamiddag om 14 uur richting Noordzee. (sdl, foto
 M.Maes)

 

Polderse biervrienden

Ik ben voorzitter van de Polderse biervrienden en wij zijn dit jaar een biervereniging op te starten in de Polderse gemeenten. Onze geplande activiteiten zijn o.m. een kraampje op de markt bij het keizerrijden in Zandvliet met enkele speciaalbieren en de vrijdag daarop een degustatie van Lambikbieren in het CC de Schelde. De bedoeling is om de 2 maanden degustaties of andere biergerelateerde evenementen te doen. Zoals daar zijn ism met het Antwerps Bier College en OBER uit Essen deelnemen aan de tour de Geuze, hulp bieden op het nieuw Antwerps bier festival “Modest” en een heuse bierwandeling in het Antwerpse bierlandschap ( lees kroegentocht). De Rango Marco
Info  – E-mail: Animax@telenet.be – Telefoon: 0032497773405

Schoolverkeersdag in Berendrecht en Zandvliet

In de Evenementenhal te Zandvliet deden kleuters van de 4 scholen in het Polderdistrict mee aan de schoolverkeersdag. In Berendrecht stapten zij in de kantelwagen van de politie voor een buiteling. Op de Zandvlietse Hoek was er een verkeersquiz en bij Frigo Express een demo met de dodehoekspiegel. Aan de verkeersdag  deden zowel de Berenschool als de Brenne in Berendrecht mee, als de school Noordland en de Bremschool in Zandvliet. De dag werd opgezet met medewerking van het district onder impuls van districtsschepen Dannielle Meirsman.

foto: Kinderen van de vier scholen in het Polderdistrict kregen donderdag in de Evenementenhal te Zandvliet inlichtingen over veilig verkeer. Dit ter gelegenheid van de scholenverkeersdag.

BASF wil honderden mensen aanwerven

ZANDVLIET – Chemiebedrijf BASF in Zandvliet blijft mensen aanwerven. Tijdens de volgende jaren zullen er dat honderden zijn. Dat zegde gedelegeerd bestuurder Wouter De Geest gisteren tijdens een uiteenzetting over de jaarcijfers 2010.
Die blijken goed te zijn met een omzetstijging van 37,7%, een bedrijfsresultaat van 530,7 miljoen en een netto winst van 460,6 miljoen. Na de crisis en de daaropvolgende heropleving werden vorig jaar 257 nieuwe medewerkers aangeworven van wie 204 op de site in Zandvliet. Einde jaar had BASF 3.519 medewerkers en waren er dagelijks gemiddeld 1.627 mensen van partnerfirma’s en onderaannemers aan het werk. Er waren zowat 100 stageplaatsen en 144 jobstudenten. Alle medewerkers kregen vorig jaar 500 euro bonus uit een pot van 50 miljoen die het bedrijf verdeelde onder de ongeveer 100.000 die wereldwijd in dienst zijn van de chemiereus. ‘Binnenkort is 45% van onze medewerkers boven de 45 jaar’, stelde De Geest. ‘Vooral procesoperatoren en technici stromen op natuurlijke wijze uit. Bijgevolg zullen de komende jaren honderden nieuwe aanwervingen gebeuren.
Op de persconferentie van donderdag werd nog het woord gevoerd doorStephan Kothrade, lid van het directiecomité. Die onderstreepte dat BASF verder blijft investeren in de Antwerpse vestiging. Marc Van Breda, die instaat voor veiligheid en duurzaamheid onderstreepte dat het burenoverleg vijf jaar bestaat en dat in de Burenraad vooral milieu, veiligheid en gezondheid van de omgeving aan bod komen. (sdl)

“Was het nu 80, 90 of 2000?” in Zandvliet

Chiro de Kievitjes uit Zandvliet laat de mensen weer feesten.
Na een succesvolle samenwerking met Scouts en Rode  Valken  met de Oud Oep Nief   fuif, organiseert de lokale chirogroep weer een eigen feestje. In 2010  organiseerde de groep nog een MNM Big Party om de bouw van hun lokalen te bekostigen.
Deze bouw is gestart in 2008 met een nieuw stuk dat is aangebouwd aan de huidige lokalen. In 2010  is er gestart met de afbraak en heropbouw van een ander  stuk van de gebouwen.
De fuif toen op 10 april 2010 was zeer geslaagd en meer dan 1300  feestvierders hadden een vlekkeloze nacht vol feestplezier. Dit jaar is er gekozen om samen te werken met een andere radio zender van VRT, nl Studio Brussel.
Samen met hen wordt er een “Was Het Nu 80, 90 of 2000?” fuif gegeven.
Op deze avond mag je je verwachten aan de beste hits uit deze 3 decennia aan elkaar gemixt door een Studio Brussel dj en op temperatuur gebracht door een studio Brussel presenator als MC.
Dit feestconcept heeft al heel Vlaanderen afgereisd sinds 1996 en houdt eindelijk een keer halt in het noorden van Antwerpen, nl Zandvliet!
Chiro de Kievitjes is nu volop bezig met de voorbereidingen te treffen voor de fuif, waar er toch 1500 feestvierders worden  verwacht. Wees daarom ook snel erbij om je kaarten in voorverkoop te halen, want vol is vol!
Informatie: Was Het Nu 80, 90 of 2000? Op zaterdag 7 mei 2011, deuren om 21h, Evenementenhal ’t Noorden, Zandvliet, Antwerpen.
Vvk: 8€, kassa: 10€ – Info: www.chirodekievitjes.be

Polderbelangen komt op voor bouwkundig erfgoed

Onlangs kwam de schrijnende situatie van de Weeltjeshoeve in het nieuws. Deze verkrottende hoeve is jammer genoeg niet het enige waardevolle gebouw dat er slecht aan toe is.  Daarom wil Rudi Sempels van Polderbelangen aan de districtsraad voorstellen om de bevoegde overheidsdiensten te vragen maatregelen te nemen op het vlak van behoud van het bouwkundig erfgoed in het district.
Rudi Sempels stelt voor om op korte termijn de inventaris bouwkundig erfgoed in het district te actualiseren en waardevolle panden aan de on-line lijst van de Vlaamse overheid toe te voegen. “De bedoeling is om zeer behoudend om te gaan met de panden die van één van de beschermingsmaatregelen genieten,” aldus Rudi, “Verder is het nodig de harmonieregel steeds toe te passen en bijzondere aandacht te hebben voor kwaliteit bij renovatie en nieuwbouw. Enkele fouten uit het verleden (beeldverstorende gebouwen) kunnen geen reden zijn om geen kwalitatieve toekomstvisie voor ogen te houden.”
Enkele kenmerken van het district als “buitengebied” binnen stedelijk Antwerpen vragen ook bijzondere maatregelen.
“Zo is het essentieel om het karakter van de trage wegen te bewaren en de bruikbaarheid ervan te garanderen,” legt raadslid Sempels uit. “Op langere termijn moeten we in het kader van de in 2006 beloofde structuurschets bekijken welke bijkomende beschermingen (dorpszichten, monumenten en landschappen) en beeldplannen er nodig zijn om het typische karakter van de polderdorpen op een doeltreffende wijze te bewaren en versterken.”
Info:  03- 569 01 28 of  www.polderbelangen.org

Tumult over klachtenbrief aan districtsraad

BERENDRECHT – Maandagavond ontstond in de districtsraad te Berendrecht enig
tumult over een brief die door een inwoner van de Windhalmstraat werd geschreven
aan de districtsraadsleden en aan de pers.
Die brief handelde over de onveiligheid in het Polderdistrict en in het bijzonder over
de buurt Windhalmstraat-Hoefbladstraat. Districtssecretaris Luc Gorselé zei dat hij
de brief (waarvan hij enkel het ‘corpus’ had ontvangen, zonder vermelding van
bestemmelingen) had doorgezonden naar de Antwerpse burgemeester en naar de
plaatselijke politiecommissaris.
 Dat schoot in het verkeerde keelgat van raadslid Van Dieven (Onafhankelijke).
Die hield bij hoog en bij laag staande dat de brief was gericht aan alle raadsleden en
bijgevolg ook aan hen diende doorgestuurd, samen met de dagorde van de
districtsraad. De discussie eindigde in volslagen verwarring waarbij ieder het bij
zijn gelijk hield.
Intussen heeft Van Dieven per brief een klacht neergelegd bij de Antwerpse
provinciegouverneur. Daarin vraagt hij zich af of de manier van werken van het
districtsbestuur en van de administratie wettelijk en deontologisch aanvaardbaar is.
(sdl)

1 226 227 228 229 230 231