Malafide verkoopspraktijken te Stabroek

Reeds enkele weken prijst een firma zichzelf via de telefoon aan om in onze opdracht een waterstaal te nemen van het kraantjeswater. De gemeente Stabroek of Pidpa heeft geen opdracht of samenwerking met deze firma.

De firma probeert via deze verkoopstruc een waterbehandelingstoestel te verkopen. Inwoners die dergelijk vraag voorgeschoteld krijgen mogen altijd informeren of bevestiging vragen bij Pidpa tel 0800 90 300 of bij de gemeentelijke informatiedienst 03 210 11 60.

Online klacht neerleggen tegen agressieve of misleidende marktpraktijken kan bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Bent u slachtoffer van twijfelachtige praktijken van een persoon (en niet van een betrouwbare onderneming), die bijvoorbeeld geld eist of met een list andere info heeft ontfutseld stap dan naar het lokale politiekantoor.

 

Zomeravonden gaan weer van start in Hoevenen

De Zomeravonden 2019 komen er weer aan en we willen dit graag delen met u en het grote publiek! Is 13 een geluksgetal of niet?

Natuurlijk is het een geluksgetal want onze 13e editie Zomeravonden wordt opnieuw een groot succes. We blijven trouw aan onze succesformule.

5 zomerse avonden, 5 topacts, 5 dj’s, voldoende drank en een hapje zullen er mee voor zorgen dat jij samen met je buren, vrienden, collega’s, vereniging  kan genieten van sfeervolle avonden op het grasveldje achter het JOS. We voorzien verschillende genres van muziek zodat je iedere week weer verrast zal worden.
Ook dit jaar boeken we niet de meest bekende Belgische acts, maar wel op acts die je zeker wil zien en die binnen het concept van Zomeravonden passen.

Op 10 en 17 juli zijn het zelfs bands die massaal veel stemmen hebben gekregen van ons publiek (stemming via Facebookpagina Zomeravonden)

Welke leuke live-bands konden we voor deze zomeravonden strikken?

Woensdag 3 juli: The Cuverups 
Woensdag 10 juli: The Frontbrakes
Woensdag 17 juli: Ambush
Woensdag 24 juli: Smooth Flavour
Woensdag 31 juli: Fons en die van Ons

En extra! Iedere woensdag starten we om 19u00 met een Dj-set om het publiek al in de juiste sfeer te brengen.  Het wordt nóg gezelliger op onze Zomeravonden!

Locatie: grasveld achter het JOS, Kerkstraat 89- 2940 Hoevenen. Een goed bereikbare locatie, met respect voor de rust van de buren. 

We duimen voor zon en droog weer, maar met de polyvalente zaal van het JOS als uitwijklocatie spelen we op safe en kunnen de concerten ook in geval van regen gewoon doorgaan.

Het wordt weer een niet te missen mix van allerlei muziekgenres, voor iedereen toegankelijk. Alle details vindt u in het programma onderaan terug.

www.deavondenvzw.be

Opnieuw donkere wolken boven Sluitingsprijs

 

Organisator Golazo blijft zoeken naar oplossingen

Stabroek, Kapellen – Er hangen opnieuw onweerswolken boven de toekomst van de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Organisator Golaza vraagt Stabroek en Kapellen om hun financiële bijdrage op te trekken tot 30.000 euro, maar de gemeentes zien dat niet zitten.

Decennia lang verliep de organisatie van de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen schier vlekkeloos. Toen organiseerde de vzw Sportkomiteit Putte-Kapellen elk jaar de laatste wedstrijd van het Belgische wielerseizoen. Maar drie jaar geleden besloot de vzw er een punt achter te zetten. “We worden allemaal een dagje ouder en het organiseren van de koers wordt steeds complexer”, klonk het toen. Velen dachten dat door deze beslissing de Sluitingsprijs geschiedenis zou worden.

Niet dus, want toen kwam Napoleon Games Cycling Cup op de proppen. De 84ste editie werd in 2016 het sluitstuk van de Napoleon Games Cycling Cup, een regelmatigheidscriterium van tien wielerwedstrijden. De koers kwam zelfs live op televisie. Na één jaar haakte Napoleon Games echter af en opnieuw dreigde het einde. Toen kwam evenementenbedrijf Golazo aandraven en nam de Sluitingsprijs over.
Organisator Nick Van Den Bosch maakte zich sterk om van de Sluitingsprijs opnieuw een stevige topper te maken. De editie 2017 werd voor een Golazo een try-out versie. “De Sluitingsprijs blijft een sterk concept. We willen deze laatste koers van het seizoen echter meer economisch verankeren. Het is daarom belangrijk dat we de plaatselijke ondernemers meer betrekken bij het gebeuren”, klonk het toen uit de mond van Nick Van Den Bosch. Vorig jaar pakte de organisatie uit met een nieuwigheid, met name een ploegentijdrit voor ondernemingen en bedrijven.

Om de 87 editie te organiseren doet Golazo een extra beroep op de gulheid van de gemeentes Kapellen en Stabroek en vraagt of ze bereid zijn om voor een bijdrage van elk 30.000 euro te zorgen. “De werken rond de heraanleg van de gewestweg N111 geven extra hinder. Voor de koers zelf is dat geen probleem, wel voor de ploegentijdrit omdat die op een gesloten parcours moet plaatsvinden. Daarom is het niet mogelijk om die ploegenkoers dit jaar in te richten. Golazo meent ook dat het dit jaar niet kan beschikken over het kasteel Ravenhof omwille van renovatiewerken. Daar was ooit sprake van, maar die werken zijn uitgesteld. Meer zelfs we hebben het Ravenhofkasteel al gereserveerd voor de Sluitingsprijs van maandag 14 tot en met woensdagnamiddag 16 oktober. De argumenten die de organisator op tafel legt, zijn wat ons betreft dan ook weerlegt. De Sluitingsprijs is natuurlijk belangrijk in de regio. Het laatste wat we willen is dat dit monument verdwijnt. Daarom blijven we de koers zowel financieel als materieel steunen net als voordien”, klinkt het uit de mond van burgemeester Rik Frans (N-VA).
Hetzelfde klinkt bij Kapels sportschepen Koen Helsen (Open Vld). “Onze financiële bijdrage optrekken naar 30.000 euro doen we niet. Ook wij blijven financieel tussenkomen natuurlijk. Golazo mag ook niet vergeten dat Kapellen zorgt voor heel wat omkadering.”
Organisator Nick Van Den Bosch wil voorlopig niet praten met de pers. “Onderhandelingen voer je niet in de krant, wel met de betrokken partijen en dat zijn hier onder meer de gemeentes Stabroek en Kapellen. Wat vast staat, is dat we blijven zoeken naar blijvende oplossingen.”

Raad van het Dorp zien hun Grensfeesten verder groeien

 

Met duizenden bezoekers die naar Putte-Kapellen, en het Nederlandse Woensdrecht, kwamen afgezakt werden de Grensfeesten op zondag 30 juni opnieuw een groot succes. De eerste editie van de Grensfeesten werd opgestart door de Raad van het Dorp. Door de geschiedenis heen heeft het dorp Putte immers een zeer specifieke ligging op de landsgrens met Nederland en België. Overleg tussen beide landen was niet altijd even simpel en daar moest verandering in komen. In 1978, naar aanleiding van het “Jaar van het Dorp”, werd de Raad van het Dorp opgericht. Onder leiding van toenmalig schepen Jos Hendrikx werd met een aantal mensen geprobeerd om de plaatselijke handelaars en verenigingen aan te moedigen om naar buiten te komen. Na een tijd kwam er echter wat sleet op de formule en werd er gepraat met de buurgemeenten Stabroek en Nederland. Uit deze gesprekken ontstond een grensoverschrijdende braderie de Putse Grensfeesten. Tijdens de opening van de Grensfeesten werden de oprichters bedankt.

 

Poldergemeente rolt actieplan verkeersveiligheid uit

Stabroek – De wijk rond de Putse Veldstraat bijt de spits af. Hier werd woensdag het actieplan ‘Stabroek 30/50’ uitgerold. Dat ambitieuze project wil de verkeersveiligheid in alle wijken verhogen.

“De Veldstraat is eindelijk afgewerkt. Dat was voor ons de aanleiding om in de Putse wijk het actieplan 30/50 te starten. Te snelle auto’s en verkeerd geparkeerde voertuigen zorgen in woonwijken voor wrevel en gevaarlijke situaties. Daarom willen we samen met de bewoners de strijd aangaan om de verkeersleefbaarheid in alle Stabroekse woonwijken te verbeteren. We gaan de komende drie jaar onze gemeente opdelen in gebieden waar maximum 30 km/u en 50 km/u mag worden gereden. De toegelaten snelheid hangt onder meer af van de functie van de wijk. In woonstraten en schoolomgevingen wordt 30 km per uur de regel. In de bebouwde kom of woonwijken met doorgaand verkeer is 50 km per uur toegelaten. In de buitengebieden, meestal gewestwegen, blijft 70 km per uur toegelaten. De verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen is meer dan alleen snelheidsbeperking. Ook het parkeerprobleem wordt aangepakt en we bekijken ook hoe we de tonnagebeperking regelen in woonwijken. Daar waar kan komen fietsstraten en dat houdt in dat auto’s altijd voorrang moeten geven aan de tweewielers. De Sigarenstraat en Binnenpad in Stabroek komen hier volgens mij al vast voor in aanmerking”, legt mobiliteitsschepen Sarah Demartelaere (N-VA) uit.

Per wijk wordt bekeken of er specifieke maatregelen moeten worden genomen. Daar is de inbreng van de plaatselijke bewoners erg belangrijk. In de wijk rond de Veldstraat betekent dat concreet dat het eenrichtingsverkeer in de Lepelstraat wordt uitgebreid. Het gedeelte tussen de Kleine Lepelstraat en de Ertbrandstraat wordt eenrichtingsverkeer met als toegelaten rijrichting van Ertbrandstraat naar Kleine Lepelstraat. Op de route Moretuslei, Kasteeldreef en Veldstraat waar de bussen van De Lijn een lus maken, geldt een stilstaan- en parkeerverbod. In de Plantinlaan voeren we een fietsvriendelijke wegversmalling in. In dezelfde straat blijft de maximumsnelheid 50 km/u. Dat is nodig omdat de Plantinlaan bij evenementen wordt gebruikt als omleidingsweg”, aldus nog schepen Demartelaere.

Inspraak

De meeste buurtbewoners zien het nieuwe project wel zitten. “Het vraagt een sterke mentaliteitswijziging van de bestuurders. Hopelijk kijkt de politie toe op de naleving. Ik vind het wel jammer dat onze mening niet is gevraagd”, merkt buurtbewoonster Jeanine Molenberghs op. Schepen Demartelaere : “Er was weinig tijd om dit project in Putte nu op te starten. Inspraak was er hier niet, maar via enquêtes kunnen de bewoners tips en opmerkingen geven. De bedoeling is dat we in de andere wijken de bewoners raadplegen. Zo’n verkeersleefbaarheidsproject uitwerken is een niet eindigend werk. Daarom rekenen we op de inbreng van de Stabroekenaars om dit project mee vorm te geven.” Politiecommissaris Tom De Gent laat alvast weten dat politioneel toezicht er zeker komt. “Dan bedoel ik zowel de mensen sensibiliseren, informeren als verbaliseren”.

Info : www.stabroek.be/3050

Processierups sluit gemeentepark

Stabroek – De processierups dwingt het gemeentebestuur tot het nemen van drastische maatregelen. Vanaf woensdagnamiddag is het park achter het gemeentehuis gesloten voor iedereen. Ook de speeltuin die daar aardig wat kinderen trekt, is dicht. Burgemeester Rik Frans (N-VA) : “Het was niet langer verantwoord om publiek toe te laten in ons park. De hinder werd te groot. Onze vrijwillige brandweer heeft nog geprobeerd om de rupsen te verdelgen. Maar onze mensen kunnen dat maar doen tot op een hoogte van vijf meter. De rupsen nestelen ook veel hoger en blijven dus voor jeukerige overlast zorgen. We zijn op zoek naar een gespecialiseerde firma om de nesten weg te branden. Met dit hete weer is dat echter niet vanzelfsprekend. In de gemeente is dit de enige plaats waar de processierups zo welig tiert, dat we moeten sluiten”, zegt Stabroeks burgemeester Rik Frans (N-VA). Het park en de speeltuin blijven gesloten zolang de processierups hinderlijke jeuk kan veroorzaken. Voor de rest lijkt het probleem van de processierups min of meer onder controle. In het Moretusbos staan ook eikenbomen en ook op enkele privégronden.

Drie blijspelen bij KIKH

Op zaterdag 29 juni zijn de studenten “Woord” van Academie Kapellen aan zet bij KIKH in kapel heuvels aan de Waterstraat te Kapellen
Leerlingen van onze KIKH-Anchor Kristien Vandermeulen, brengen 3 producties . In totaal een groep van 8 spelers: Robbe Aertssens, Vic Denys, Ilke Van Dooren,Babette Heydt, Amber Van Vlem,Xena Ooms, Ben de Ruijter en Lieze Denckens
Optredens
1) Da was’t of wa? (30’) – 20u
Een innemende productie gemaakt door Vic, Babette en Kristien, verweven met tekstfragmenten van F. Starik en F. Vielen. Hierin wordt het verhaal verteld over hoe geluid voor de ene mens een genot is en voor de ander ergerlijk lawaai. Ook hier worden oor en oog subtiel geprikkeld.
2) Romejo en Julia (45’) – 21u
Een hilarische productie, eschreven door Robbe Aertssens. Ook de kostuums creëerde hij zelf. Het is een parodie op de klassieker Romeo en Julia van Shakespeare, maar zit vol hedendaagse knipoogjes.
3) Man over Woord (30’) – 22.15u
Een eigenzinnige zelfgeschreven productie, geïnspireerd op de ondergang van de Titanic (Hans Magnus Enzensberger). In deze voorstelling staat ‘taal’ centraal.
Deuren open om 19u – aanvang 20 uur. – Inkom: E-Tickets: 11 euro – kassa: 14 euro.
Info: https://kikh.jouwweb.be/

Vastgoed03 trakteert met een lekker ijsje

Vorig jaar stond een lange rij te wachten op een lekker ijsje

Vastgoed03 trakteert op vrijdag 28 juni, de laatste schooldag, alle kleutertjes en leerlingen van de lagere scholen in Stabroek op een gratis ijsje. Om 12 uur kan je komen smullen van een lekker verfrissend ijsje dat voor u geschept wordt aan het crème-glace karretje aan het kantoor in de Dorpsstraat 84 te Stabroek. 

Het belooft warm te worden en dan zal een ijsje zeker smaken!

 

 

Gansrijders Stabroek pakken trofee op Zomerfeest Vluchtheuvel

De Koninklijke Fanfare Verbroedering met de winnaar de Gansrijders van Stabroek

 

 

De deelnemers van Sterrenhuis en van De Vluchtheuvel

 

Zondag 23 juni was het gezellig bij de Vluchtheuvel in het Laageind te Stabroek waar het Zomerfeest plaatsvond. Voor de brunch kwamen er 115 inschrijvingen binnen. ’s Avonds werd de barbecue aangestoken voor 130 smulpapen.

Het Zomerfeest kan steeds rekenen op  De Koninklijke Fanfare  Verbroedering Stabroek die het feest muzikaal komt opluisteren.  De bezoekers konden kunstwerkjes, koekjes… kopen die de residenten van de Vluchtheuvel hadden gemaakt.   Bij het lootkraan wachtten mooie prijzen de lotjeskopers op.

Netbalwedstrijd

Dit jaar werd er opnieuw een netbaltornooi ingericht. Hieraan namen 6 ploegen deel: De Vluchtheuvel, de medewerkers van De Vluchtheuvel, Ganzenrijders Stabroek, Sterrenhuis Brasschaat, de Kon. Fanfare Verbroedering Stabroek en de Gansrijders van Hoevenen.  De deelnemende ploegen werden in 2 poules verdeeld. Omstreeks 14.30 uur gingen de voorrondes van start.  Er werd een felle strijd gestreden, onder het toezicht van arbiter Steven Tops. Om 17 uur werd de finale gespeeld  tussen de Gansrijders van Stabroek en de Kon. Fanfare Verbroedering. Uiteindelijk mochten de gansrijders de beker mee naar huis nemen.

Uitslag: 1) Gansrijders Stabroek, 2) Fanfare Verbroedering 3) Vluchtheuvel 4) Sterrenhuis 5) Medewerkers van de Vluchtheuvel 6) Gansrijders Hoevenen.

 

 

 

Schade aan afrit A 12 Stabroek wordt hersteld

Dinsdagnacht 25 juni 2019 zal de schade aan afrit A12 Stabroek hersteld worden. Hiervoor zal de afrit 13 Stabroek richting Nederland volledig afgesloten worden voor alle verkeer.
Het verkeer op de snelweg wordt omgeleid via afrit 12 Berendrecht en daar te keren richting Antwerpen, om dan afrit 13 Stabroek richting Antwerpen te nemen.
De werken starten om 20u00 en zijn vermoedelijk afgelopen rond 3u00 uur.

1 3 4 5 6 7 226