Schitterende tentoonstelling 85 jaar gansrijden in Zandvliet geopend


In Cultuur Centrum De Schelde te Zandvliet openden districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen en voorzitter Stanny Gabriëls vrijdagavond 11 november de schitterende tentoonstelling 85 jaar gansrijden in Zandvliet. Ga ze onmiddellijk bezoeken want zij is slechts twee dagen te zien.

De Zandvlietse gansrijdersorganisatie mag terecht fier zijn op deze expo die ‘Een reis door de tijd’ brengt van de afgelopen 85 jaar ‘Vermaak na Arbeid’, zoals de maatschappij van bij het begin werd genoemd. Blikvangers zijn er de eerste met de hand gemaakte vlag, een levensgroot paard, klaar voor het gansrijden, en een kopie van een eeuwenoud tapijt dat in Dendermonde werd ontdekt en dat het gansknuppelen weergeeft.
De expo toont verder honderden foto’s en documenten uit het archief van de maatschappij  waaronder verslagen uit 1946, en de bijdrageboekjes van penningmeester Rul (vader van  districtsschepen Romain Rul) om er maar enkele te noemen.

Weekblad De Polder
En dan de talloze knipsels uit kranten en tijdschriften, waaronder de bijna complete verslaggeving van het Zandvlietse gansrijden in weekblad De Polder. Deze uittreksels zijn trouwens per jaar in aparte mappen gevat. Ook zie je de eerste ‘kielen’ van de vereniging. Ze waren geel. Daarbij werd een rode halsdoek en dito muts gedragen en een zwarte broek: de kleuren van de Belgische vlag. Later werden het rood-wit geruite kielen volgens de kleuren van het wapenschild.
Enkele ledenpoppen werden als gansrijder aangekleed en als doktoor en verpleegsters. Uiteraard zijn ook mantels en kronen van koningen en keizers te zien. En de vele ‘ganzenhoofden’ die in de loop van de tijd veroverd werden door die van Zandvliet, niet in het minst die van de bekende familie Gabriëls die tientallen koningen en keizers leverde voor het oeroude” volksspel.

Monnikenwerk
Het verzamelen van voorwerpen en documenten voor de tentoonstelling is een monnikenwerk geweest. Al vanaf begin april was het bestuur bezig met het inventariseren van allerlei foto’s artikels en voorwerpen. “De reden waarom we de expo nu opzetten is dat mensen die de vereniging groot hebben gemaakt, en mee de geschiedenis van het gansrijden hebben geschreven, zeer oud worden’’, zei Stanny Gabriëls in zijn welkomstrede. ‘’We willen de geschiedenis zo goed mogelijk doorgeven. Bovendien leeft het gansrijden meer dan ooit en willen we jongeren een overzicht aanbieden van het folklorespel vanaf 1926 tot vandaag waarbij alle aspecten van het gansrijden aan bod komen”.

Met 25 keizers, van de verenigde gansrijders in de Antwerpse Polder, is Zandvliet het uitgesproken keizerdorp en daarom kregen alle keizers een speciale plaats, samen met de opgezette ganzenkoppen die ze destijds wisten te bemachtigen. De tinnen schaal die de nieuwe keizer telkens ontvangt ontbreekt evenmin op de tentoonstelling. Spijtig dat die maar twee dagen open is. We raden dan ook iedereen die begaan is met het gansrijden, aan om ze te bezoeken.
De tentoonstelling heeft plaats in Cultuurcentrum de Schelde, op zaterdag 12 november van 14 tot 21 uur en op zondag 13 november van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis. (FSE/SDL)


De voorbereiding van de tentoonstelling gebeurde deels onder de koepel bij Stanny Gabriëls die we hier zien met de eerste vlag.Moet de wekelijkse markt in Kapellen verhuizen of niet?

Vasthouden aan een meer dan dertig jaar lange traditie of rekening houden met nieuwe omstandigheden en verantwoordelijkheden die een gemeente moet nemen. Dat is het dilemma waarmee het Kapelse gemeentebestuur kreeg af te rekenen in het dossier om de wekelijkse donderdagmarkt definitief te verplaatsen van de Christiaan Pallemansstraat naar het Marktplein. Op de nieuwe locatie is er nog voldoende ruimte om de markt verder uit te breiden en te laten groeien tot belangrijkste wekelijkse marktdag ten noorden van Antwerpen. Ongetwijfeld ook een mooi vooruitzicht maar de meeste markthandelaars twijfelen dat wekelijkse bezoekers, en vaste klanten, hun traditionele gewoonten zullen veranderen wat zich volgens hen zal vertalen in omzetverlies.

De drukbezochte wekelijkse donderdagmarkt, in de Christiaan Pallemansstraat, van Kapellen verhuist pas vanaf 1 december definitief naar het marktplein. Het uitstel komt er op uitdrukkelijke vraag van de marktkramers. De gemeente blijft echter bij haar argument dat een verhuis van de markt noodzakelijk is uit veiligheidsoverwegingen maar dat argument gaat er bij veel marktkramers niet in. Zij houden vast aan hun huidige locatie en vrezen omzetverlies. De markt van Kapellen telt 86 plaatsen verdeeld over 944 lopende meter en wordt niet enkel bezocht door plaatselijke inwoners maar ook heel wat bewoners uit Stabroek, Hoevenen en de polderdorpen doen er geregeld hun inkopen. Hoofdrolspelers in heel de discussie zijn de Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen en vertegenwoordigers van de markthandelaars. In ons magazine nr 22 van 10 november geven beiden partijen hun argumenten.

In een tweede ,,Pro en Contra’’ kunnen onze lezers hun mening kwijt.

‘Sterkste man van de Polder’ volgt zichzelf op in Zandvliet

Je moet beresterk zijn om zo'n VW Golf om te kiepen.

Een bestelwagen doortrekken op mankracht is ook geen sinecuur

In de Evenementenhal in Zandvliet is zaterdagmiddag de strijd om de Sterkste Man en de Sterkste Junior van de Polder gestreden. Er waren elf deelnemers van wie zes ‘seniors’ en vijf ‘juniors’. Die persten bakstenen, scheurden telefoonboeken, gooiden een oude Golf omver, sleurden met biervaten en trokken een bestelwagen en daarna een camion over de vloer alsof het speelgoed was. 
 Omstreeks 18 u 30 werd de krachtpatserij beëindigd en kon Marcel Bartholomeeussen de winnaars gelukwensen. Bij de juniors was dat Nick Sleeckx (21) ui t Antwerpen en bij de seniors kwam de ‘echte Sterke Man van de Polder’ uit de bus in de persoon van machtsmens Kenny Cornelissen uit Stabroek. Die kaapte vorig jaar ook al de titel weg en bevestigde meteen zijn superioriteit.  De vrouwen namen deze keer geen deel aan de strijd. Ze zorden wel mee voor de organisatie (sdl)


De groep van 11 deelnemers samen met de organisatoren (M/V)


Eerste bollen van ‘Tulpenjaar’ geplant

Vrijdagmiddag 28 oktober werden op een veld achter de dorpsdijk van Berendrecht de eerste tulpenbollen geplant voor het Tulpenjaar 2012. Dat gebeurde door districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen en stadsschepen Guy Lauwers.

De twee ‘planters’ werden gevolgd door tientallen senioren en andere inwoners van het Polderdistrict. Die plantten, voorzien van handschoenen en roodwitte mutsen, 20 bakken vol bollen op de toegangsweg naar het plantveld rechtover de garage Kerschot.

Gratis tulpen
Daar stonden tractoren klaar die machinaal tulpenbollen zouden planten. Niet alleen daar, maar later ook binnen het domein van de Bomenbank, waar een pluk- of snijveld werd aangeplant. Later zullen de bewoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo hier tulpen kunnen knippen om er mooie boeketten mee te vormen. In het totaal worden door het district meer dan 160.000 bollen geplant, terwijl er voordien al 33.000 werden aangebracht door de diensten in straten, pleinen en perken.
Volgend jaar in de lente zullen de Polderdorpen vol tulpen staan. Een herinnering aan de vroegere tulpenvelden die voor en na de oorlog zoveel volk naar de regio trokken en die veel mensen werk verschaften. Een aantal van hen was bij de planting aanwezig.

Tulpenjaar

Marcel Bartholomeeussen en Lauwers herinnerden aan deze periode. Die gaf aanleiding tot het organiseren van het ‘Tulpenjaar’. Ook het feit dat in 2012 het 450 jaar geleden was dat de eerste tulpenbollen voor Europa toekwamen in de haven van Antwerpen. Dat was 40 jaar vooraleer de  bloembollen in Amsterdam arriveerden.
Tijdens het Tulpenjaar zal een schitterend programma met allerlei aan de tulpen gelinkte evenementen worden opgevoerd. Daarover en alles wat er rond zit brengen we meer gegevens in een verdere aflevering. (zie ook De Polder Magazine nr 22). SDL


Halloweenwandeling Zandvlietse Hoek

Spaarkaske De Gulzige Gleuf, gevestigd in taveerne De Leeuw van Vlaanderen, kondigt een Halloweenwandeling aan. Deze vindt plaats op 31 oktober vanaf 19 uur tot 22 uur. Zij verloopt door de bossen van de Zandvlietse Hoek richting Putte en Ossendrecht. Iedereen kan deelnemen. Prijs 2,5 euro.  Info: Leeuw van Vlaanderen, Antwerpsebaan 413 te Zandvliet; tel.:03/568 81 40

Bisschop Bony belooft verf voor kerk Mariaburg

Sint Mariaburg is en blijft een écht samenhorig dorp onder zijn 100 jarige toren. De kerk liep dan ook afgeladen vol op zondag 23 oktober voor de slotviering van zijn eeuwfeest. Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, ging voor in concelebratie met St.Mariaburgse priesters. In zijn homilie schetste hij
verleden, heden en toekomst van de parochie en zijn kerk. Schamper merkte hij op dat – zonder de bisschop aan het altaar – de kerk op zondag mogelijk niet zo vol zal zitten! Hij beklemde het belang van de Gemeenschap, Gebouw en Gezicht van de parochie. Als concelebranten waren er Jan Blyweert (pastoor 1976-2009 ), Hugo Verhulst (onderpastoor 1970-79), Flor Van Wesenbeeck (geboren in 1920 en eremis 19.4.1953 te St.Mariaburg), Jan Van Meerbeeck SDB (eremis St. Mariaburg 24.9.1972) en Francis Dierckx O.Praem, met assistentie van diaken Jef Cleyn. Het H. Hartkoor luisterde de mooie zinvolle viering op o.l.v. Lieven Gonissen. Onder de kerkgangers bemerkten wij naast voorzitter Wijkwerking Mariaburg, Elseviers, ook de Ekerse districtsafgevaardigde Palinckx en Brasschaats burgemeest Dirk De Kort, naast de pastoors van Bunt en Hoogboom, St.Mariaburgs gewezen schepen & OCMW voorzitter Jo Casaer, en verschillende écht autochtone inwoners waarvan de families al verschillende generaties in St. Mariaburg wonen, zoals de 92 jarige moeder Van Bouwel-Ceulemans, waarvan zoon Guido als penningmeester de derde generatie kerkmeesters vormt, of gewezen drukker Fons Van Wesenbeeck van de gelijknamige drukkersfamilie die reeds de allereerste postkaarten van St.Mariaburg publiceerde. Zelf huwden we er als allereerste aan het gloednieuwe post-conciliaire altaar op derde Paasdag 1965. In de parochiezaal Elcks Thuys volgde voor allen nog een druk bijgewoonde receptie waar Elseviers, Palinckx en De Kort een kort woordje spraken, naast Jan Carpentier, voorzitter Kerkraad, die onder ander verwees naar de belangrijke restauratie van de kerk die uitgevoerd kon worden. Nu moeten we nog de nodige fondsen vinden om ze helemaal te schilderen, zuchtte hij. Daarop beloofde de bisschop spontaan wel een pot verf te kopen, maar geen vat natuurlijk. Ondertussen kreeg Mgr.Bonny in elk geval al een eerste exemplaar van het nieuwe boek “Een eeuw onder de toren” uit handen van de auteurs Ludo Van Bouwel en Walter Lauriks.                                                      
Lieven Gorissen

Acties Putse Vishandel

De Putse Vishandel heeft volgende acties tot en met 30 oktober:

2 kg jumbomosselen 10,00 euro
2 grote stukken gebakken vis 5,00 euro
zalmfilet 8,50 euro/500g plus gratis kruiden

Op 1 en 2 november gewoon geopend !

De Putse Vishandel vindt u aan de Antwerpsebaan 75 te Putte (Tervoplein)
tel. 0031(0)164 603 831

Open: di/woe/do 9-17.30 u – vrij 9-18 u
za 9-17 u – zon 9-16 u – ma gesloten


Spectaculaire griezelshow in Mariaburg

Op vrijdag 18 november kan je komen griezelen in de Vrije Basisschool Sint-Mariaburg aan het  Van De Weyngaertplein in Mariaburg-Ekeren.
Deze spectaculaire griezelshow heeft als thema “Graaf Dracula”. Een thema dat helemaal past in de komende halloweentijd. De show is bedoeld voor kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar.
Griezel-illusie-goocheltrucs, spooky griezelliedjes waarop alle kinderen kunnen meezingen en meedansen, het spookanimatie-team met Graaf Dracula, Frankenstein en Heks Trula, speciale rook- en lichteffecten, … zijn de ingrediënten voor deze onvergetelijke avond! Pret verzekerd.
Kom verkleed
Bovendien mogen alle kinderen natuurlijk verkleed komen naar de griezelshow! De inkom bedraagt 5 euro. (drankje tijdens de pauze inbegrepen) .Kaarten kunnen besteld worden door een mail te sturen naar directie@vbsm.be of telefonisch 03 605 71 52. (sdl)

Vermaak na Arbeid geeft overzichtstentoonstelling 85 jaar gansrijden in Zandvliet

Binnen de Zandvlietse gansrijders ,”Vermaak na Arbeid” wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen voor hun tentoonstelling “Een reis door de tijd – 85 jaar gansrijden in Zandvliet”.

Naast honderden foto’s en archiefdocumenten zullen er ook enkele unieke voorwerpen voor het eerst te zien zijn waaronder verslagen uit 1946, de allereerste kielen, mantels en kronen. Al vanaf begin april is het bestuur bezig met het inventariseren van allerlei foto’s artikels en voorwerpen. Op de tentoonstelling zullen verschillende archiefdocumenten en voorwerpen voor het eerst te zien zijn waaronder verslagen uit 1946, de allereerste kielen, mantels en kronen. De organisatoren maken zich sterk om, met uitzondering van enkele heel oude gekroonde hoofden, alle koningen en keizers op foto te hebben.

De tentoonstelling vindt plaats in Cultuurcentrum de Schelde, Keyserhoeve 66 te Zandvliet op zaterdag 12 november van 14 tot 21 uur en op zondag 13 november van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis.

Professor Leune spreekt over Zandvliet onder de Spanjaarden

Zoals reeds via tijdschrift Polderheem en De Polder Magazine werd aangekondigd, zal de Nederlandse geschiedkundige, professor Leune, op vrijdag 21 oktober a.s. om 20 u. in het Vredehof, De Keyserhoevestraat 14, Zandvliet, een voordracht geven die voor de geschiedenis van onze polderstreek interessant is.

Professor Leune bijt zich al jaren vast in het verloop van de Tachtigjarige Oorlog ussen de Spaanse troepen die onze gewesten veroverd hadden en het leger van Oranje. De Spanjaarden hadden Zandvliet in 1620 uitgebouwd tot een vestingstadje en het nabijgelegen Fort Sint Martijn aan de Schelde opgericht als verdediging tegen de troepen van de Nederlanden. Tegelijkertijd hielden deze laatste

n meer dan 200 jaren lang stand in het Fort van Lillo. Bij hun vertrek in 1839 (na de ruil met Maastricht) namen ze hun archieven mee om ze in Middelburg (hoofdstad van Zeeland) te bewaren. Professor Leune bestudeerde ze grondig, met als gevolg dat hij al minstens vier boeken schreef over het Lillo van toen en één over het Fort Sint Martijn. Dit boek telt 653 bladzijden en het wordt die avond verkocht het aan de prijs van 25 €.
De aanwezigen op vrijdag 21 oktober in het Vredehof te Zandvliet zijn bevoorrecht om het historisch verhaal Fort Sint Martijn uit eerste bron en persoonlijk van de auteur te vernemen. Toegang is gratis. (sdl)

1 18 19 20 21 22