Brasschaat gaat voor nul verkeersdoden

BRASSCHAAT – Nul verkeersdoden, dat is de ambitie van de gemeente Brasschaat en de lokale politiezone. Ze zetten daarom vandaag, dinsdag 10 november 2020, hun handtekening onder het SAVE-charter. SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer, een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).

 Met de ondertekening engageert Brasschaat zich als 124e Vlaamse gemeente om zich actief in te zetten voor meer verkeersveiligheid. Het is de eerste stap in het begeleidingstraject van het project Verkeersveilige Gemeente van de provincie Antwerpen dat streeft naar nul verkeersdoden. In het begeleidingstraject werkt de gemeente aan de vijf pijlers van verkeersveiligheid: beleid en organisatie, educatie en communicatie, handhaving en evaluatie, infrastructuur en monitoring.
Barbara Cloet, korpschef lokale politiezone Braschaat: “Verkeersveiligheid is voor ons een topprioriteit. De focus ligt vooral op jonge en zwakke weggebruikers. Onze medewerkers dragen elke dag opnieuw hun steentje bij aan een veilige schoolomgeving en veilige routes naar onze scholen. Daarnaast hebben we een gevarieerd aanbod aan verkeerspreventie voor scholen en zetten we in op handhaving. Samen met onze partners zorgen we voor een verkeersveilig Brasschaat voor iedereen.”   Aansluitend aan de ondertekening van het SAVE-charter vond vandaag het eerste coachingsgesprek Verkeersveilige gemeente plaats waarbij Brasschaat een concreet actieplan voor de vijf pijlers opmaakt.
Philip Cools, waarnemend burgemeester: “Het coachingtraject zal er zeker toe bijdragen dat we onze ambitie nul verkeersdoden kunnen waarmaken.
Samen werken aan verkeersveiligheid
“Vorig jaar sloegen gemeente en lokale politie al de handen in elkaar om verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen met de VIB-campagne (Verkeersveilig In Brasschaat, Very Important Brasschatenaar) en de digitale bevraging Route2School”, vertelt Goele Fonteyn, schepen van mobiliteit. “Daarbij zetten we vooral in op onze jongste VIB’s door elke schoolomgeving de nodige VIB-aandacht te geven. Schooltoegangen worden letterlijk in de verf gezet door groene zebrapaden en we trachten knelpunten op fietsroutes weg te werken. In 2021 starten we met de opmaak van een geheel nieuw mobiliteitsplan. We zijn dit jaar ook gestart met wijkgerichte mobiliteitsworkshops, waarbij bewoners samen met ons mee nadenken over oplossingen om hun wijk verkeersveiliger te maken. Met het actieplan dat we vandaag opmaken, hebben we de ideale kapstok in handen om alle maatregelen die we vandaag al nemen, verder uit te werken en te verbeteren.”

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *