Bomen langs N111 worden gerooid


Op 9 september starten de voorbereidende werken voor de heraanleg van de N111. De eerste stap is het bouwrijp maken van de voetpaden en bermen. Dat betekent dat de verhardingen en groenzones worden opgebroken en de bomen verwijderd. Tijdens het rooien wordt er gebruik gemaakt van een mobiele werfsignalisatie, die mee doorschuift van boom tot boom. Het verkeer op de N111 kan via tijdelijke verkeerslichten voorbij de werfzone rijden. Fietsers worden naar de overkant van de straat geleid. Het rooien van de bomen duurt ongeveer 3 weken, het opbreken van verhardingen en opstallen gaat nog door tot ongeveer eind oktober.
Nutswerken starten eind september
Eind september starten vervolgens de nutswerken. De nutsmaatschappijen verplaatsen en vernieuwen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. Zij werken voornamelijk in het voetpad en de berm. Tijdens deze werken kan het verkeer op de N111 steeds in twee richtingen blijven doorrijden, maar moet wel rekening houden met plaatselijke hinder.
 
De nutswerken zijn opgedeeld in verschillende fases en gaan vanaf de A12 richting de Grote Molenweg. De eerste fase van de nutswerken omvat de nutsleidingen vanaf de brug tot en met het kruispunt Abtsdreef. Zij starten aan de zuidkant (oneven huisnummers) en gaan vervolgens aan de noordkant (even huisnummers) verder. Fietsers kunnen tijdens het eerste deel van de nutswerken over het bestaande fietspad blijven rijden. Wanneer de werken naar de noordkant verschuiven, voorzien we een afgeschermde doorgang voor fietsers langs de werken.
Info:  www.wegenenverkeer.be/stabroek  of contacteer het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *