Bewoners Lillo bezorgd over nachtelijke filmopnames ‘raveparty’ in kerk Lillo

De kerk van Lillo wordt gebruikt voor filmopnames ‘raveparty’

“Lillo mag geen tweede Zoutelande worden”

Lillo – De Lillonaars zijn wel wat drukte gewend. Maar toen hen werd meegedeeld dat er maandagavond 17 juli en nacht filmopnames gaan gebeuren, was het bij velen wel even slikken. Vooral het feit dat er opnieuw niet of in elk geval veel te laat wordt gecommuniceerd valt erg slecht bij de bewoners. “Filmopnames in Lillo blijven een pijnpunt. Telkens blijkt dat de kwaliteit van onze leefomgeving van geen tel is. Nu ook al nachtopnames met de onvermijdelijke overlast tot gevolg. We gaan ons met alle legale middelen verzetten tegen dit nachtelijke project. Lillo moet Lillo blijven. Iedereen is natuurlijk welkom, maar we willen van Lillo geen tweede Zoutelande maken”, onderstreept Kris Dockx.

Sputnik Media is bezig met de opnames voor de jongerenserie 2DEZIT en plant hiervoor ook opnames in de kerk van Lillo. “Van een figurant vernamen we dat het gaat over nachtelijke opnames in de kerk van Lillo waar een raveparty doorgaat. Ik nam contact op met de verantwoordelijke van Sputnik Media. Die ontkende in eerste instantie dat het om een raveparty zou gaan, maar gaf daarna wel schoorvoetend toe.”

Pieter van Putten van Sputnik Media laat in een e-mail aan Kris Dockx weten dat de stad Antwerpen akkoord gaat dat er twee tenten worden geplaatst op het grasplein naast het Kruitmagazijn om de figuranten op te vangen. De technische voertuigen worden geparkeerd op het Kazerneplein en het mediabedrijf vraagt ook om een lamp van de openbare verlichting aan de Havenmarkt te doven.

Johan Vermant, woordvoerder van Antwerps burgemeester Bart De Wever, bevestigt dat er een toelating is voor filmopnames. “Deze opnames moesten volgens de aanvrager later op de avond en ’s nachts doorgaan omwille van technische redenen. Het gaat voor alle duidelijkheid over opnames van een feest en dus geen echt feest. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld met sterk gedempte muziek wordt gewerkt lager dan 80dB en dat er strikte randvoorwaarden zijn opgelegd. Zo moeten de deuren gesloten blijven tijdens de opnames en moeten de acteurs en filmploeg Lillo na afloop verlaten via het wandelpad richting de parking aan de Scheldelaan. Het is ook deze parking die zij moeten gebruiken. De stad heeft dus alle maatregelen genomen om de impact voor de omwonenden zo gering mogelijk te houden. Voor de ongeruste buurtbewoner hebben we alle begrip. We hebben de filmorganisatie intussen nogmaals om de randvoorwaarden gewezen.”

We gingen ook te rade bij Ira Guilini, verantwoordelijke van de filmcel bij de stad Antwerpen. “Een filmopname brengt altijd veel logistieke handelingen mee. We proberen steeds om dit te laten verlopen met zo weinig mogelijk hinder voor de bewoners. Wat betreft de opnames in de kerk werden er afspraken gemaakt tussen AG Vespa en het productiehuis. De opnames van een rave zullen niet hetzelfde zijn als een effectieve raveparty.  De geluidshinder zou eerder beperkt zijn. Er zal wel beweging zijn in er rond de kerk, maar de acteurs, crew en figuranten worden zeker gebriefd dat ze in het oog moeten houden dat ze in een dorp aan het werk zijn.”

Het polderdistrict is niet bevoegd om al dan niet vergunningen te verlenen. Districtsburgemeester Carl Geeraerts: “De stad liet ons wel weten dat er een aanvraag was, maar details kennen we niet.” Oppositiepartij PRO2040 vindt het onbegrijpelijk dat er zo’n slechte communicatie blijft bestaan. Kris Dockx vraagt zich of het zo moeilijk is om de bewoners op voorhand te verwittigen en wil het liefst dat de communicatie verloopt via het district.

Ondanks verschillende pogingen konden we niemand van Sputnik Studio bereiken voor commentaar.

(erva)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eén reactie

  1. In een eerdere communicatie van 2018 gaf de dienst kerkfabrieken van het Bisdom Antwerpen aan dat ze de hoop hadden dat het kerkgebouw, na onttrokken te zijn aan de eredienst, een gepaste invulling zou krijgen.
    Volgens Vespa is een gepaste invulling: ‘leegstand sinds 2018’ ondanks talloze voorstellen om de kerk een gepaste functie te geven.
    Nu bereikt men een nieuw schaamteloos dieptepunt: het decor voor een filmopname van een ‘raveparty’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *