Hoevenen blij met Bert Matthysen als nieuwe koning

Het gejuich was overdonderend op het overvolle Frans Oomsplein op zondag 3 april toen iets na 18 uur de kop van de gans getrokken werd door Bert Matthysen. Het was de 27ste maal dat hij deelnam aan dit folkloristisch gebeuren. Dat dit plaatshad op zijn 43ste verjaardag maakte het feest alleen maar groter.
Wat voorafging
Al vroeg ’s morgens waren de gansrijders in de weer om alles in orde te brengen voor hun rondrit door de gemeente, traditioneel tot aan de Leugenberg. Toen gebeurde een spijtig voorval, Lode David, de koning van 2008, werd geraakt door een paard, terwijl hij bij zijn eigen paard de buikriem aanspande. H ij moest met een ontwrichtte elleboog naar het ziekenhuis, dat hij gelukkig in de namiddag al terug kon verlaten. Meerijden zat er voor hem echter niet meer in, ook Jan Van Linden kon niet mee vanwege een eerder gebeurd skiongeval. Dat bracht het aantal ruiters op 33 waar er normaal 35 zouden meerijden.
’s Middags, bij het uithalen van de uittredende koning Sven Van Bouwel, was iedereen vol lof over de goede ontvangst ten huize hoeve Van Bouwel. De populaire Sven maakte er ook bekend dat hij in het najaar terug vader zal worden. Hij en vrouwtje Petra hebben reeds een dochtertje Nele. Het weer viel heel goed mee, dat maakte dat er al veel belangstellenden aanwezig waren op het Frans Oomsplein toen daar tussen 15 en 15.30 uur de strijd om de ganzenkop begon.
Premie van 5625 euro
Terwijl de 33 ruiters hun rondjes reden en doktoor en verpleegsters hun best deden om de ruiters, die gewild of ongewild van hun paard vielen, terug op de been te helpen (meestal gebeurde dat met een stevige borrel), groeide de menigte gestadig aan. Omroeper Peter Regemortel schreeuwde zijn keel schor om al de sponsors te vermelden die er toe bijdroegen om het bedrag van de premie omhoog te jagen.
Om 18 uur was het net rond de ganzennek eraf en keek iedereen gespannen toe hoe Bert Matthysen als eerste en met succes aan de ‘blote’ nek snokte. Hij veroverde hiermee de titel van koning en op dat moment had men het mooie bedrag van 5625 euro bijeen gekregen. De glunderende nieuwe koning werd in triomf rondgedragen, dat zou die avond nog dikwijls gebeuren in een uitzinnig feestvierend Schuttershof.
L.V.R.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *