Berendrecht, Zandvliet, Lillo als pilootdistrict voor werfcharter

Op 18 september sloot de Stad Antwerpen met de lokale afdeling van de bouwfederatie een werfcharter af. Het charter heeft als onderwerp alle vrachtverkeer (+3.5 ton) van de bouwsector van en naar weren gelegen op het grondgebied Antwerpen. Dat moet leiden tot een verkeersveilige en duurzame logistiek in Antwerpen.
Raadslid Marc Maes (N-VA) verwees tijdens de raadszitting van 25 september in een mondelinge vraag naar de afspraken in het bestuursakkoord Berendrecht Zandvliet Lillo waarin de circulatie van vrachtwagens en zwaar verkeer in de dorpen is opgenomen.
Zo is onder meer sprake van vrachtwagenroutes en een stedelijke ‘routeplanner’ voor vrachtwagens.“Met een aantal toekomstige werven en grote bouwwerken in ons district is dit ‘werfcharter’ een goede stap richting veiligheid in onze dorpen,” aldus het raadslid. Hij vroeg zich wel af of er in het district al vrachtwagenroutes zijn uitgewerkt, zoals in het bestuursakkoord wordt vermeld. Kan er, in afwachting van de lancering van een stedelijke routeplanner voor zwaar verkeer, ingezet worden op handhaving?,” vroeg Maes aan Carl Geeraerts (N-VA), districtsburgemeester.
“En kan het districtscollege bij de bevoegde schepen aandringen opdat ons district, gezien de vele wegenwerken en bouwwerven, prioritair als pilootdistrict wordt opgenomen in het werfcharter?
”In zijn antwoord gaf de districtsburgemeester toe dat er effectief nog geen vrachtwagenroutes beschikbaar zijn in het district. “We zullen alleszins met het college een schrijven richten om als pilootproject opgenomen te worden,” aldus Carl Geeraerts. “Wat de handhaving van zwaar verkeer door de dorpskernen betreft: dit is een blijvend aandachtspunt op het periodiek veiligheidsoverleg.”(erva)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *