Antwerpse haven krijgt de Award 2012 voor Best Belgian Sustainability Report

De Antwerpse haven heeft dinsdagavond de award gekregen voor Best Belgian Sustainability Report. De Award is een initiatief van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Business en Society en Kauri, het Belgisch netwerk dat interactie en samenwerking stimuleert rond duurzaamheid. De haven was met haar allereerste duurzaamheidsrapport genomineerd in de categorie ‘andere organisaties’. Eddy Bruyninckx (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen), Peter Van de Putte (Maatschappij Linkerscheldeoever) en Rudi De Meyer (Alfaport Antwerpen) namen de Award namens de drie initiatiefnemers achter het rapport, in ontvangst uit handen van minister Steven Vanackere. In 2013 presenteert de haven een tweede editie van haar duurzaamheidsrapport.

Uit het juryverslag: “Het verslag van de Antwerpse Havengemeenschap, winnaar in de categorie “andere organisaties”, toont aan dat het loont om een samenwerking aan te gaan met diverse actoren voor het opstellen van een verslag dat de onderlinge uitdagingen op het gebied van duurzaamheid getrouw weergeeft”, aldus Harry Everaerts, vertegenwoordiger van het IBR en Voorzitter van de Jury.

Duurzaamheidsverslag van de Antwerpse haven
Het duurzaamheidsverslag vertrekt vanuit het traject dat goederen afleggen om vanuit de hele wereld via de Antwerpse haven hun bestemming te bereiken. De Scheldehaven heeft met haar landinwaartse ligging immers een onmiskenbare troef in handen. Transportkosten kunnen op die manier worden beperkt en transport gerelateerde milieueffecten geminimaliseerd. “In een economische wereld die er steeds meer voor zal kiezen om in te zetten op een voor de omgeving minder belastende en tegelijkertijd meer tijdsefficiënte wijze van achterlandvervoer weet je dat je met de haven van Antwerpen sterke kaarten op tafel kan leggen”, zegt Eddy Bruyninckx namens het Havenbedrijf. “We hebben dan ook de ambitie om ons als haven te positioneren als dé koploper op het vlak van duurzaamheid in de Hamburg-Le Havre range”, aldus nog Bruyninckx. “
“People, planet en profit gaan daarbij hand in hand. Dit duurzaamheidsverslag wou die verwevenheid tussen de 3 P’s uitademen. Deze award is een motivering om verder te gaan op de ingeslagen weg. Wij engageren ons ook om ondernemingen verder te overtuigen om via haalbare en praktische toepassingen nog duurzamer te worden ”, voegt Rudi De Meyer, afgevaardigd bestuurder van Alfaport Antwerpen toe.

Sterk door Samenwerk
Het duurzaamheidsrapport kadert in het ‘Totaalplan voor een meer concurrentiële haven’, dat in 2010 werd opgestart als antwoord op de crisis. In uitvoering van dit Totaalplan werd beslist dat er werk zou worden gemaakt van een gezamenlijke visie op duurzaamheid. Alle partijen die meewerkten aan het Totaalplan, beseften immers heel duidelijk dat duurzaamheid het nieuwe competitieve voordeel voor de haven zou worden. Competitieve voordelen zijn niet meer beperkt tot de strikt economische sfeer, maar worden almaar meer in een brede maatschappelijk en internationale context bereikt. Deze overtuiging vormde de aanleiding voor het eerste duurzaamheidsverslag over de haven.
Peter Van de Putte, directeur  van de Maatschappij Linkerscheldeoever beklemtoont de hechte samenwerking. “De hele havengemeenschap, inclusief de industrie, is van bij de start betrokken bij het duurzaamheidsverslag. Bovendien werden alle stakeholders meermaals uitgenodigd om hun visie te geven. Dergelijke oefening is niet alleen een uitdaging, het scherpt de geesten en werkt inspirerend.”
Eigen aan duurzaamheid is dat het om een proces gaat en dat het dus nooit voltooid is. Weten wat ooit de start was en hoe situaties, cijfers en indicatoren evolueren is onontbeerlijk. Net daar ligt de waarde van dit eerste verslag dat kadert, meet en de resultaten presenteert.

Over de Award
De Award, die oorspronkelijk beoogde om het beste milieurapport te bekronen, evolueerde en neemt vandaag ook de andere pijlers van duurzame ontwikkeling in aanmerking, namelijk de economische en sociale aspecten. Oorspronkelijk namen enkel grote ondernemingen het initiatief om te communiceren over duurzaamheid. Maar sinds kort zijn ook actoren uit het verenigingsleven, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en organisaties uit de publieke sector zich bewust van het nut van deze oefening.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *