Antwerpse haven boert lang niet slecht

Volgens ramingen in het zicht van nieuwjaar, zal de haven van Antwerpen dit jaar 183,8 miljoen ton goederen omzetten. Dat is een daling van  slechts 1,8 procent in vergelijking met 2011, toen 187,2 miljoen ton goederen werden overgeslagen.
 Moest er geen tijdelijke sluiting geweest zijn van raffinaderij Belgian Refining Corporation (BRC), dan zouden de cijfers minstens gelijk zijn gebleven of zelfs omhoog gegaan. Dat zegde havenbaas Eddy Bruyninckx in het Havenhuis.
Containers 
 De containertrafiek bleef trouwens met 8.629.992 standaardcontainers ongeveer op hetzelfde peil (-0,4 procent). Mooie resultaten werden geboekt in het roro-verkeer. Dat ging er op vooruit met 13,6 procent naar 4.819.539 ton. Bij de omzet van auto’s was er in 2012 een toename van 14,1 procent naar 1.233.159 stuks.
 Het stukgoed kende een daling, vooral te wijten aan het teruglopen van staal. Toch bleef Antwerpen verder de staalhaven van Europa door het aantrekken van nieuwe trafieken en het herwinnen van staaltrafieken van Rotterdam en Vlissingen.
Massagoed
Vloeibaar massagoed zal afklokken op 45.224.048 ton, een daling van 1,7 procent in vergelijking met vorig jaar. ‘In dat verband rendeert de reconversie van vroegere stukgoedzones naar ruimtes voor tankopslag’, onderstreepte Bruyninckx.
 Bij het droog massagoed (vooral  kolen en ertsen) valt er voorlopig niet veel te rapen door de sluiting van hoogovens en kolencentrales. De cijfers eindigen op iets meer dan 19 miljoen ton (- 0,4 procent).
Dokwerkers
Havenschepen Van Peel wees er op dat het aantal zeeschepen dit jaar weliswaar lichtjes daalde (14.593, of min 4,2 procent) maar de schepen van meer dan 10.000 containereenheden stegen van 141 naar 165, ‘wat aantoont dat de Antwerpse haven absoluut de vruchten plukt van de Scheldeverdieping’. 
De Antwerpse havenarbeiders hebben het afgelopen jaar nog iets harder gewerkt dan het vorige: het aantal taken lag tijdens de eerste elf maanden op 1.460.469. Dat is een stijging van 0,8 procent. (sdl)

Havenarbeiders werkten in 2012 nog ietsje harder


DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *