Academische zitting Landelijke Gilde: Professor Dr. Patrick Meire gaf het publiek stof tot nadenken


”Landbouw en natuur: samen voor een duurzame toekomst”.

STABROEK – Donderdagavond 24 november 2022, hield Professor Dr. Patrick Meire op vraag van Landelijke Gilde van de cluster Kapellen en in samenwerking met het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs PITO in Stabroek een voordracht. Deze voordracht gaf het publiek stof tot nadenken, een opening in het debat rond de klimaatsveranderingen en het zoeken naar oplossingen.
Naast het definiëren van “ecosysteemdiensten” en het benadrukken van het belang van natuur voor onder andere het welbevinden van de mensen, werd aan de hand van enkele voorbeelden duidelijk gemaakt dat, door het verdwijnen van natuurelementen en het verkleinen van de biodiversiteit, enorme grote schades te verwachten zijn. (Bv. slibstromen na overvloedige regenval. Kleinere opbrengsten van landbouwproducten door slechtere bestuiving).
Aan de hand van het begrip “virtueel waterverbruik” werd aangetoond dat Europa een grote netto invoerder is van water uit Noord-Amerika, Afrika en zelfs Azië. Door het tekort aan neerslag leidt dat in veel gebieden tot een drastische daling van de grondwatertafels. Op termijn zullen in bepaalde streken de producten die er nu geteeld worden niet meer geproduceerd kunnen worden. In bepaalde landen zal dat leiden tot het verdwijnen van inkomsten en arbeidsplaatsen. Door dringende mondiale maatregelen en afspraken kan het tij misschien nog gekeerd worden.
Na de voordracht kreeg professor Meire heel wat vragen voorgeschoteld die hij eerlijk trachtte te beantwoorden.
Behalve in heel duidelijk gecontroleerde condities stond professor Meire heel weigerachtig tegenover een wijdverspreide productie met genetisch gemanipuleerde producten. De kans dat op grote schaal telen van genetisch gemanipuleerde gewassen tot een verkleining van de soorten zou leiden, vond de professor te groot. Professor Meire wenste geen standpunt in te nemen op de vraag op welk politiek niveau de noodzakelijke maatregelen moeten genomen worden om het verlies van biodiversiteit af te remmen of te stoppen. Op de vraag wat prioritair aangepakt moet worden kwam het eenduidige antwoord: CO2 en water. In schril contrast met wat er momenteel op tafel ligt. (Mestactieplan, stikstof, verkleining van de veestapel, natuurcompensaties, landschapsparken of nationale parken, …) CO2 als de motor achter klimaatverandering en water dat op korte termijn bepaalt of we nog een leefbare omgeving hebben.  
Deze avond bracht ons en het publiek nieuwe inzichten. We mogen stellen dat de kloof tussen landbouw en natuur veel minder groot is dan dat er soms wordt beweerd.

©Landelijke Gilde

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *