Aantal fietsongevallen bij BASF daalt met 35 %

Claude Marinower, schepen bevoegd voor economie; Jan Remeysen, CEO BASF Antwerpen,
Luk Lemmens, gedeputeerde provincie Antwerpen
vooraan: Lydia Peeters, Vlaams minister Mobiliteit en Annick De Ridder, Havenschepen

BASF Antwerpen speelt al jarenlang een voortrekkersrol inzake veilige en duurzame mobiliteit en is een voorbeeld voor vele andere bedrijven in de Antwerpse haven en daarbuiten. Door een doorgedreven preventiebeleid te combineren met een ideeënforum voor werknemers, interne campagnes en VSV-opleiding slaagde BASF erin om het aantal ongevallen met fietsers serieus te verminderen.

Onderzoek
Door een diepgaand onderzoek naar de oorzaken van fietsongevallen werden de risicopunten op veelgebruikt woon-werkroutes door BASF in kaart gebracht. Die werden vervolgens besproken met de omliggende gemeenten en het havenbestuur. De bestaande fietspaden op de bedrijfssite werden verbeterd met o.a. duidelijke signalisatie, en waar nodig worden de ‘missing links’ verder weggewerkt. Fietsers kunnen de site binnenrijden via een aparte, nieuwe fietspoort waardoor ze niet tussen de auto’s en vrachtwagens hoeven te komen. 

“De veiligheid van onze medewerkers is steeds absolute topprioriteit”, zegt Jan Remeysen, CEO van BASF Antwerpen. “Gedrag, attitude en vaardigheden van mensen spelen daarin een belangrijke rol. Wij werken samen met VSV, (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), die fietsopleidingen geeft aan onze werknemers. Het gebeurde dat werknemers een ongeval kregen en soms weken of maanden uit waren. Met het volgen van de fietsopleiding wordt de vaardigheid van het fietsen bijgestuurd.”, aldus Remeysen nog. Tijdens de verkeersles, die op de site plaatsvindt, wordt ook de wegcode nog eens opgefrist. 

BASF promoot dan ook om met de fiets naar het werk te komen en startte een campagne waarbij de werknemer een fiets kan leasen. 1.800 werknemers tekenden daarop in. De voorwaarde voor het leasen van een fiets is dat de werknemer er ook daadwerkelijk, regelmatig mee naar het werk komt. Meer dan 50 % woont immers op minder dan 15 km van zijn werk. Een gedeelte rijdt ook met de fiets naar de bus en dat is ook prima. Zowat de helft volgde reeds de opleidingscursus van het VSV, en bij hen zijn de ongevallen met 35% verminderd.

“Het staat vast de fiets, klassiek of elektrisch, een enorm potentieel heeft in het woon-wegverkeer. Als we de files willen terugdringen, is het belangrijk om werkgevers aan te moedigen om meer mensen op de fiets te krijgen. De initiatieven van BASF, het Antwerpse Havenbedrijf en het provinciebestuur zijn topvoorbeelden die navolging verdienen” zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit. “Wie dagelijks fietst, voelt zich fitter, energieker en is beter gezind. Tijdens de fietstocht naar huis kun je je hoofd helemaal leegmaken en je hebt ook al je dagelijkse beweging gehad.”, gaf minister Peeters nog mee. Ze wees nog eens op de grootschalige fietscampagne die in mei in Vlaanderen werd gelanceerd ‘Blijven fietsen iedereen’. Bedrijven die deze campagne willen ondersteunen vinden campagnemateriaal op vsv.be/sensibilisering

De haven van Antwerpen moedigt fietsen naar het werk aan, zowel voor eigen werknemers als voor de werknemers van de bedrijven in de haven. Met een oppervlakte even groot als de oude historische Antwerpse binnenstad is BASF als het ware een stad binnen de haven en dus een belangrijke speler in dit verhaal. “Het plan is om tegen het einde van het jaar 19 van de 25 spoorwegkruisingen in de haven veiliger te maken voor fietsers. Volgend jaar komen er aparte fietspaden aan de Berendrechtsluis en de Zandvlietsluis.”, legt de havenschepen Annick De Ridder uit.

“De provincie Antwerpen zorgt tot slot voor een veilige ontsluiting van het havengebied via een groeiend net fietsostrades.”, legt gedeputeerde Luk Lemmens uit. “Deze legislatuur hebben we de middelen verdubbeld tot 117 miljoen euro aan investeringen, die we ook in de haven zullen inzetten. De plannen voor de fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom voor het gedeelte ‘Havenverbinding’ worden uitgetekend. Voor een nieuw fietspad tussen de Noorderlaan en Ekeren wordt op het einde van dit jaar een omgevingsvergunning aangevraagd.”, aldus Lemmens.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *