Aanplanting in Vallei Kleine Beek

Nieuwe aanplant – Copyright: provincie Antwerpen


Kempens Landschap, Regionaal Landschap de Voorkempen en gemeente Wuustwezel geven startschot subsidieproject


In 2020 keurde LEADER MarkAante Kempen Plus het project “Vallei van de Kleine Beek, een veerkrachtig landbouwlandschap op de rand van het dorp Wuustwezel” goed. Kempens Landschap, Regionaal Landschap de Voorkempen en het gemeentebestuur van Wuustwezel zullen het landschap van de vallei van de Kleine Beek net buiten het centrum van Wuustwezel opwaarderen. De partners gaven vandaag met een eerste aanplantactie het officiële startschot van het project.

Kempens Landschap nam in 2016 zo’n 47 hectare landbouwgrond in de Vallei van de Kleine Beek, net buiten het centrum van Wuustwezel in erfpacht van het OCMW Antwerpen. Met deze aankoop wilde de organisatie de lokale landbouwers de kans geven om er te blijven boeren. Tegelijkertijd wil Kempens Landschap het potentieel voor natuurontwikkeling en landschapsbeleving in het gebied aanboren en de vallei verder opwaarderen in nauwe samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen en het gemeentebestuur van Wuustwezel en andere lokale partners.

Vorig jaar keurde LEADER MarkAante Kempen Plus het project “Vallei van de Kleine Beek, een veerkrachtig landbouwlandschap op de rand van het dorp Wuustwezel” goed. Hierdoor ontvangen de partners 65% subsidies voor de projectkosten. “Met die middelen zal het kleinschalig landbouwlandschap van de Vallei van de Kleine Beek ten zuidwesten van de dorpskern van Wuustwezel hersteld worden.”, legt Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap, voorzitter van Regionaal Landschap de Voorkempen en gedeputeerde van provincie Antwerpen uit. “De komende anderhalf jaar staan er verschillende concrete acties op de planning. We gaan verdwenen groene linten in het landschap herstellen en beekgeleidende elementen zoals bomenrijen, houtkanten, rietkragen of plas- en drasbermen aanleggen of herstellen. Ook de beleving voor recreanten zullen we in het project verbeteren.”, besluit De Haes.

Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van provincie Antwerpen vult aan: “De landbouwers in het gebied willen we nauw betrekken bij de uitwerking en uitvoering van onze plannen. Nu ervaren zij de vegetatie naast hun velden vaak nog als een last. Bij gebrek aan goed beheer vallen er regelmatig zware takken of soms zelfs bomen op de perceelsranden. Een goed onderhouden bomenrij of houtkant daarentegen heeft heel wat voordelen. De bomen en struiken zorgen voor schaduw, bufferen de wind en gaan uitdroging tegen. Als we samen goede locaties kiezen voor gepaste aanplantingen en die goed beheren, kunnen ze uitgroeien tot mooie landschapselementen.”

Op 5 maart werd het officiële startschot gegeven van het project met een eerste terreinactie. Dieter Wouters, burgemeester van Wuustwezel, legt uit wat deze actie inhield: “Langsheen enkele landbouwpercelen planten we bomenrijen en houtkanten aan nadat afgelopen zomer reeds de afgetakelde bomenrijen geveld werden. In de eerste fase worden 69 populieren vervangen door nieuwe bomenrijen van zwarte populier, grauwe abeel en linde. Er komt ook een houtkant met els, hazelaar, wilg en spork.”

Ines Van Limbergen, coördinator van Regionaal Landschap de Voorkempen, licht het verdere project toe: “Om het landschapsbeeld niet in één keer te drastisch te wijzigen zullen niet alle geplande acties samen worden uitgevoerd, maar wel worden verspreid over verschillende jaren. Op die manier kunnen we het landschap gefaseerd herstellen en waar nodig inspelen en de acties aanpassen op de noden en wensen van dat moment. De komende maanden wordt samen met de projectpartners verder bekeken welke concrete inrichtingswerken nog zullen gebeuren in kader van het subsidieproject.”

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *