49 jaar Gemengd Modern Kerkkoor Vreugde uit Heide in woord en beeld


Op zondag 25 juni hield het bekende en succesvolle GMK of voluit Gemengd Modern Kerkkoor Vreugde van Heide, haar laatste optreden met de opluistering van de Eucharistieviering in de parochiekerk van Heide. Het werd een ontroerend afscheid dat een grote leegte nalaat. Toch moet men waardering opbrengen voor het feit dat men in een veranderd tijdsbeeld en met een vergrijzend koor, de moed opbracht om in schoonheid te eindigen. Stichtend en blijvend bezieler Jan Alen bespeelde het orgel en prof. Peter Knockaert dirigeerde voor het laatst.
Het GMK-koor Vreugde was echter voor de gemeenschap van Heide zo belangrijk, dat wij die 49 jaren van inzet en opperste toewijding, zo maar niet mogen en kunnen vergeten. Daarom brachten wij een overzicht van die veelheid aan activiteiten gedurende die 49 jaren samen in een boek van 398 bladzijden, met liefst 1250 foto’s. Zo werd het een echt gedenkalbum van en voor het GMK. Men kan er in lezen over het ontstaan in 1968, en de ontwikkeling van het jongerenkoor tot een volwassenenkoor, dat niet alleen voor een grote dynamiek zorgde, maar ook voor een uiterst rijk en gevarieerd activiteitenpakket. Kennen de meeste mensen het GMK mogelijk enkel vanwege de opluistering van de Eucharistievieringen, met vaak echt hoogstaande uitvoeringen, dan zullen zij ontdekken hoe dit koor in feite een “beweging” was die snel uitgroeide tot een grote vriendenkring. Jaarlijks gingen zij vanaf 1971 rond 1 mei op uitstap, begin van het jaar op koorweekend in een of andere abdij, liefst met goed abdijbier, tijdens de zomer maakten zij een uitstap en bezochten vaak een brouwerij of andere bezienswaardigheid. Steeds wisten zij dat alles te combineren met mooie wandelingen en toeristische bezoeken. Vanaf 1973 begonnen zij met hun jaarlijkse “Kerstklanken”, wat zij ruim 25 jaar volhielden, om over te stappen op Kerstconcerten en het opluisteren van de Kerstnachtmis. Vanaf 1976 hielden zij op zaterdag erg spraakmakende “Lente Capriolen” waar Heide storm voor liep. Het waren echte revues met een hoofdletter R, vol vermaak en zang! Na 22 opvoeringen schakelden zij in 1998 over op een “Muzikaal ontbijt” op zondagmorgen, dat zes edities zou kennen. Vanaf 1989 brachten zij jaarlijks een hoogstaande uitvoering van Slavisch-Orthodoxe gezangen, en in oktober was er steevast hun jubileumviering. Jaarlijks stonden zij ook met de parochiefeesten op de rommelmarkt met hun stand. Het zangkoor was duidelijk van alle markten thuis, en liet beslist niemand onberoerd. Ooit was er wel iemand uit elk huisgezin uit Heide lid van dat GMK. Deze historiek werd dan ook een groot kijk- en leesboek over alle facetten van het GMK, dat tevens een goed beeld geeft van het reilen en zeilen van de parochiegemeenschap van Heide-Kapellenbos, gedurende de laatste halve eeuw.
Het boek “Gemengd Modern Kerkkoor Vreugde (GMK) zong 49 jaar voor de parochie Heide-Kapellenbos” is te bekomen bij de auteur Lieven Gorissen, aan 30 €, te bestellen op 03 666 23 23 of lieven.gorissen@telenet.be, of na de zondagmis van 11 u te Heide, dadelijk bij de auteur.
Lieven Gorissen

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *