25 jaar kunstkring “Caerde” te Sint Mariaburg


Nu Sint Mariaburg volop het eeuwfeest van zijn kerk viert, vierde de plaatselijke kunstkring Caerde op 14 en 15 mei zijn zilveren jubileum met een gelegenheidstentoonstelling in Dienstencentrum Antverpia. Het was immers met het oog op de viering van 75 jaar kerk, dat kunstschilder André Denys eind 1985 kunstschilder-beeldhouwer Peter Kempenaers benaderde om samen een kunstkring op te richten, wat ook gebeurde op 29.1.1986 bij wijlen voorzitter Luc Hendrickx. Caerde verwijst naar de tweejaarlijkse streekeigen weerbarstige en stekelige plant. Een eerste tweejaarlijkse tentoonstelling volgde reeds op 21-23.11.1986 in Elcks Thuys met liefst 17 kunstenaars die elkaar nauwelijks kenden. De hamvraag was dan ook wat juist verstaan moest worden onder “Kunst” – begrip dat alle exposanten naar eigen inzicht beknopt neerpenden in die eerste catalogus. Het werden evenveel verschillende inzichten. Als bevriend kunsthistoricus moest ondergetekende Lieven Gorissen, toen zelf dat begrip duiden in die eerste openingsrede – wat hij deed met een bedrukte plastieken zak van een toen recent gelopen ophefmakende tentoonstelling van niemand minder dan Jozef Buys – wat ook spraakmakend werd. Twee installatiekunstenaars werden zelfs geweigerd, zodat zij maar in de ingang exposeerden – hilariteit ten top dus! Kempenaers hield nu de feestrede met een terugblik naar toen – en verwees uitdrukkelijk nog naar de controversen en tegenstellingen bij de start met aanhaling van al deze citaten. Naast de tweejaarlijkse tentoonstellingen volgden individuele in de molen, uitstappen, kunstbesprekingen, en groeide Caerde uit tot een volwaardige kunstkring. Naast het werk van de eigen leden, was er nu ook nog werk van oud-leden te zien, evenals van overleden leden. De diversiteit aan werken in pastel, acryl, olieverf, potlood, pentekening, brons, metaal, hout, beton, plaaster, albast, speksteen, keramiek, terracotta, ets, fotografie en juwelen – liet duidelijk de creativiteit van de leden van vandaag zien in hun allerindividueelste expressies van hun kunstenaarsschap – zij ontgroeiden beslist het hobbyschap. Ekers districtsraadslid en Brasschaats cultuurbeleidscoördinator Koen Palinckx loofde de dynamiek van de kunstkring die een staalkaart bracht van kunst en cultuur in de wijk Sint Mariaburg. Nieuw voorzitter Mon Van den Broeck zette zijn voorganger Els Moonen in de bloemen. Hoogstaand was de muzikale opluistering door Marie-Ange Boost op een virginaal, Hilde Van Hoyweghen op barok cello, en Jef Van Boven op traverso.
Lieven Gorissen

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *