Brasschaat wil grijze bakken op dieet

Brasschaat mag niet alleen een fijne gemeente zijn om in te wonen en werken, het moet ook een gemeente worden waar iedereen meer oog heeft voor de toekomst. En die is afvalarm en milieubewust. Het gemeentebestuur koppelt in 2021 sensibilisatie aan forse investeringen om die ambitie waar te maken. De focus ligt voornamelijk op het […]

Deze zomer Blue-bike deelfietsen aan het station van Essen

Schepen van Mobiliteit Brigitte Quick en schepen van Duurzaamheid Helmut Jaspers zijn opgetogen met het deelfietsproject in Essen. Nog voor de zomer zullen er aan het station van Essen 8 deelfietsen van Bluebike komen te staan. Je boekt ze via een app en voor slechts 1,15 euro kan je de fiets 24 uur gebruiken. Zo […]

Kapellen niet akkoord met noordelijk tracé leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied

KAPELLEN – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapellen oordeelt dat het noordelijke tracé een zeer grote belasting betekent voor een aaneengesloten bosgebied en is van mening dat de voorgestelde “open ruimte variant” ontoelaatbare schade zal teweegbrengen aan het groene karakter van onze gemeente. Kapellen kan dan ook niet akkoord gaan met […]