Overleden Lisette De Decker – Berendrecht

In het ZNA Jan Palfijn te Merksem overleed op 26 april, Lisette De Decker. Zij was de weduwe van Camille Bisschop en werd geboren te Ronquières op 11 november 1940. Er wordt afscheid genomen in besloten kring. Rouwadres: Uitvaartzorg Sereni, tav de familie De Decker, Monnikenhofstraat 87 te 2040 Berendrecht – www.condoleances.be/lisettededecker

Overleden Marthe Mathieu – Kapellen

Op 23 april overleed in het Cederhof te Kapellen Marthe Mathieu. Zij was de weduwe van Raymond Dierckx en werd geboren te Antwerpen op 1 maart 1930. Er wordt in intieme kring afscheid genomen.Rouwadres: www.condoleances.be/marthemathieu

Overleden Rudi Hoendervangers – Kapellen

Op 23 april overleed Rudi Hoendervangers, echtgenoot van Noëlla Vidal. Hij werd geboren op 13 januari 1957. Er werd in intieme kring afscheid genomen. Rouwadres: condoleances.be/rudihoendervangers

100.000 tulpen voor inwoners polderdistrict

BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO – De afgelopen dagen heeft de tulpenpluk plaatsgevonden in Berendrecht. Het personeel van de stad Antwerpen, leerlingen Tuinbouw van PITO Stabroek, leden van Blidscap en vrijwilligers uit het polderdistrict hebben samen meer dan 100.000 tulpen geplukt en samengebonden voor de inwoners, ziekenhuizen en woonzorgcentra. De plukkers brengen de tulpen naar de leden van Blidscap […]

Doel 2020 tevreden met maatregelen tegen overlast in Scheldedorp

Bewonersvereniging blijft aandringen op nakomen gemaakte afspraken door de Vlaamse Regering Na de toenemende overlast van afgelopen maanden lijkt er een keerpunt te komen in de chaotische toestanden in Doel. Enkele dagen nadat bewoners maatregelen hadden gevraagd aan de gemeente Beveren en de politie van de zone Waasland-Noord kwamen er effectief maatregelen om de overlast […]

Extra financiële steun voor onze sportverenigingen

BRASSCHAAT – Met een tweede schijf van 136.800 euro coronasteun wil het Brasschaatse gemeentebestuur de werking van de vele sportverenigingen extra ondersteunen. Ook sportverenigingen in de gemeente hebben het laatste jaar door de coronacrisis veel van hun normale inkomsten zien verdwijnen terwijl vaste kosten zoals verzekeringen en nutsvoorzieningsonkosten zijn blijven doorlopen. Daarnaast leveren ze momenteel […]

Essense straatverlichting tegen 2026 volledig LED

Milieuschepen Helmut Jaspers (Vooruit-JijMaaktEssen) : “In onze beleidsnota is het terugdringen van de CO²-uitstoot in het kader van ons klimaatbeleid een belangrijke beleidsprioriteit. Het verLEDden van onze openbare verlichting is dan ook een voornaam werkpunt. In overleg met Fluvius vervangen we tegen 2026 alle verlichtingstoestellen door nieuwe armaturen, die uitgerust zijn met dimbare en energiezuinige […]

Marktje 7 tijdelijk gesloten

EKEREN – De pop-up ijsbar Marktje 7 van Loes en Tom via raamverkoop in hun pittoreske trapgevelwoning tegenover de kerk in het centrum, werd gesloten op de laatste dag van de paasvakantie, zondag 18 april.  De vele bezoekers moeten evenwel niet zo erg lang wachten om opnieuw te kunnen genieten van ijsjes, pannenkoeken of wafels […]

Overleden Liesbeth van Gool – Zandvliet

Liesbeth van Gool, echtgenote van de heer Joppe Peeters, overleed onverwacht in ZNA Middelheim te Antwerpen op 25 april 2021. Zij werd geboren te Baarle-Hertog op 11 februari 1952 en was een veelzijdig creatieveling. Op vrijdag 30 april 2021 wordt er in intieme kring afscheid van haar genomen.Rouwadres: Familie Peeters – van Gool, p.a. Rustpunt […]