Louwke Poep 2.0 uitgesteld

KAPELLEN – Op 8 mei 2020, 75 jaar na het beëindigen van WOII zou de kunstengroep Kappa een tentoonstelling houden in Expog Kapellen. 30 kunstenaars hadden zich met diverse technieken toegelegd op wat het thema ‘Oorlog’ voor hen betekende én het symbool ‘Louwke Poep’, de treurende moeder van Kapellen. En toch, vanuit onbekende hoek kwam […]

Kapellen partner van Europees pilootproject

De ‘European Disibility Card’ (EDC) is een Europees pilootproject waar o.a. FOD Sociale Zekerheid en andere diensten hun instemming verleenden om partner te worden van het project. De doelstelling is de toegang van personen met een beperking tot culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten en hun inclusie in de maatschappij te bevorderen. De organisatoren van de activiteiten […]

Grote Brasschaatse events zoals Dorpsdag worden geannuleerd

Om verdere verspreiding of een nieuwe piek in corona-besmettingen te vermijden zijn grote bijeenkomsten nog niet voor binnenkort. Zo heeft het college pas beslist de wijkconcerten, 11-daagse, 11-juliviering én de Brasschaatse Dorpsdag te annuleren uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen. Het wordt duidelijk dat er een gunstige evolutie merkbaar is in de coronacrisis. In de komende weken […]

Overleden Edmond De Loose – Mariaburg/Brasschaat

Edmond De Loose, ‘Monneke’ van Boskapellei 10, overleed te Brasschaat op 2 mei 2020. Hij was de weduwnaar van Marcella De Jonghe, levenspartner van Yvonne Bril. Monneke werd geboren te Hamme op 12 juli 1937 en was oud-Havenarbeider, gewezen voorzitter van ‘De Rode Sjoelers Ekeren’. Gezien de huidige coronamaatregelen wordt er in intieme kring afscheid […]

Overleden Maria Pittoors – Ekeren

Maria Pittoors, weduwe van de heer François Van den Broeck, overleed te Ekeren op 5 mei 2020. Zij werd geboren te Zandvliet op 17 november 1922. Het afscheid vindt plaats in intieme kring.Condoleren kan via www.christophebruyneel.be/rouwberichten

Overleden Rita Van neylen – Berendrecht

Rita Van neylen, echtgenote van de heer Jozef Joossens, overleed in het ZNA Jan Palfijn te Merksem op 4 mei 2020. Zij werd geboren te Berendrecht op 23 oktober 1957.Er wordt in intieme familiekring in aula Rustpunt te Hoevenen afscheid genomen van haar. Nadien zal haar urne begraven worden in het urnenveld op de begraafplaats […]

Overleden Zita Van Turnhout – Kapellen

Zita Van Turnhout, geboren te Mortsel op 17 oktober 1950, overleed in het St.-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen op 1 mei 2020.Op haar uitdrukkelijk verzoek werd haar lichaam geschonken aan Universiteit Antwerpen voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening.Rouwadres: Familie Zita Van Turnhout, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. – www.janketelaars.be