Tijdelijke onderbreking van de Conservenweg op 4 november vanaf 19u.

Op maandagavond 4 november is de Conservenweg ter hoogte van het kruispunt met de N111 Laageind tijdelijk onderbroken. De nutsmaatschappijen maken een doorsteek van hun kabels en leidingen naar de overzijde van de weg. Aanvankelijk werd voorzien om deze ingreep in twee fases uit te voeren, maar dat bleek praktisch te moeilijk. Bijgevolg zal de […]

Dag van de Markt

De gemeente Stabroek organiseert op dinsdag 5 november 2019 de Dag van de Markt.  Op deze dag krijgen alle bezoekers van de markt een presentje van het gemeentebestuur. Er zijn ook hapjes en drankjes voorzien. Ook de marktkramers hebben iets voorzien voor hun klanten. In de voormiddag staat de gemeente op het Frans Oomsplein te Hoevenen […]

Dierenwijding te Kapellen

Op zondag 3 november zal in het park van Kapellen voor het 34ste jaar de dierenwijding doorgaan. Om 11 uur begint de mis om dan nadien omstreeks 11.45 uur met de dierenwijding voor paarden en alle andere dieren te starten. Om deze traditie te steunen is er  eer jenevers, soep, pistolets, warme chocomelk en frisdrank […]

Werkzaamheden jeugdhuis in Zandvliet kunnen eindelijk hervat worden

De stad heeft aannemer, tijdelijke maatschap Basalt bvba – Frans Corvers bvba, Oorderseweg 19 te 2180 Antwerpen aangesteld voor de realisatie van een jeugdhuis in Zandvliet. Daarmee kunnen de werkzaamheden, die bijna een jaar geleden stil kwamen te liggen, eindelijk weer van start gaan. Nathalie Aertssen (PRO2040), voormalig lokaal Jeugdschepen in het Polderdistrict: “Ik ben blij voor […]

Hobby- en handwerktentoonstelling te Zandvliet

VIVA-SVV en SV afdeling Zandvliet organiseren hun jaarlijkse hobby- en handwerktentoonstelling in de Evenementenhal ‘t Noorden, Armenstraatje te Zandvliet. Onder het thema “Creatief bezig zijn” kan je op 2 en 3 november van 14 tot 18 uur de werkjes komen bewonderen. Op zaterdag 2 november zal Nathalie Aertssen, districtsraadslid, om 14 uur de tentoonstelling openen. […]