Overleden Stan Van de Velde – Hoevenen

Stan Van de Velde, echtgenoot van mevrouw Frieda Van den Plas, overleed in WZC Zonnewende te Kapellen op 25 juni 2018. Hij werd geboren te Kontich op 12 oktober 1931. Er wordt afscheid van Stan genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen, op dinsdag 3 juli 2018 om 10.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 9u45 uur. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats Vossenveld, gelegen aan de Vossenveldlaan te Stabroek.
Rouwadres: Familie Van de Velde – Van den Plas, p.a. Rustpunt Begrafenissen,  Smoutakker 1 te 2940 Stabroek.

CD&V Kapellen gooit het roer volledig om

Lijsttrekker Maaike Van Overloop

Nieuwkomer Philippe Henquet (2de plaats)

Met een totale nieuwe lijst, aangevoerd door arts Maaike Van Overloop, wil CD&V Kapellen breken met het verleden en klaar staan om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. “Met deze lijst zetten we de CD&V terug op de kaart en dat is niet enkel goed voor de partij maar ook voor Kapellen” zegt voorzitter Marc Dekkers.

Uittredende gemeenteraadsleden Sonja Janssens en Anneke De Lie stelden zich geen kandidaat meer. “Beiden steunen onze vernieuwing en wij zijn hen dankbaar voor hun verdiensten uit het verleden” zegt de voorzitter. “Na 18 jaar oppositie zijn we klaar om een nieuwe start te nemen. Eigenlijk beginnen we terug met een proper lei. Met onze lijst is de CD&V terug politiek relevant en kiezen we voor kwaliteit en vernieuwing. Beiden zijn uitermate belangrijk voor de gemeentepolitiek die zich dagdagelijks inzet voor de plaatselijke bevolking”. Lijsttrekker Maaike Van Overloop (40) is geboren en getogen in Kapellen en arts in een groepspraktijk in Berendrecht. Ze is een politieke nieuwkomer maar beseft goed waar ze aan begint. “In was gedurende zes jaar voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Huisartsen en heb daar heel wat ervaring opgedaan. Mijn interessepunten gaan uiteraard naar welzijn, kansarmoede en sociale zaken”. De tweede plaats wordt ingenomen door nieuwkomer Philippe Henquet (36). Hij is oud-voorzitter van zowel de Ekerse jong CD&V als van de Ekerse CD&V. Philippe is mobiliteitsmanager en zijn aandachtspunten zijn vooral de mobiliteitsproblemen in en rond Kapellen. De Kapelse CV&V bezet momenteel twee zitjes in de gemeenteraad, met 29 leden, en zou wel eens kunnen zorgen voor een alternatieve meerderheid.

 

Open Vld Stabroek is klaar om opnieuw te besturen

De kandidatenlijst van de Stabroekse Open Vld is een mix van ervaring aangevuld met opvallend veel nieuwkomers. “Momenteel hebben we twee zetels. Met een zetel, of twee, extra kunnen we opnieuw bestuursverantwoordelijkheid opnemen. Stabroek verdient een Liberale inbreng in het gemeentebeleid” zegt voorzitter Philip De Smet.

Oud-schepen Raf Engels (62) is lijsttrekker en oud-schepen Pierre Bels (66) duwt de kandidatenlijst. Plaats twee is voor nieuwkomer Debby De Bruyn (45) gevolgd door gemeenteraadslid Sandy Bellengé (40). Daarna volgt Isabella Wouters (23) meteen ook de jongste kandidaat. Uittreden gemeenteraadslid Monique Hanswijk is wegens haar leeftijd geen kandidaat meer. De 14de plaats, aanvoerder van de tweede kolom, wordt ingenomen door Charlotte Van Neuten (24). De gemiddelde leeftijd van alle kandidaten is 47 jaar en acht nieuwkomers nemen voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Op onze kandidatenlijst staan nog enkele plaatsen open bestemd voor verruimingskandidaten. Binnen onze partij hoef je immers geen lidkaart te hebben om op de lijst te komen” zegt de voorzitter. Het verkiezingsprogramma van de Open Vld is opgebouwd rond vijf speerpunten die later in detail worden uitgewerkt. Deze speerpunten zijn: een vlotte en veilige mobiliteit, een modern personeelsbeleid ten dienste van de burger, veel zorg voor netheid, leefbaarheid en gezelligheid en ten slotte een gemeente waar het veilig en betaalbaar wonen is.

Lijst

1) Raf Engels (lijsttrekker)
2) Debby De Bruyn
3) Sandy Bellengé
4) Isabella Wouters
5)
6)
7) Yannick Gielis
8 )Frank Govers
9) Raf Van Nueten
10) Nadia Spiloes
11) Dave Serneels
12) Marina Van Der Linden
13) Yves Bels
14) Charlotte Van Nueten
15)
16) Nicole Geerts
17) Guy Bellengé
18) Kathleen De Backer
19)Guido Plompen
20) Magda Van de Wouwe
21) Paul Goesaert
22)Els Calle
23) Bert Horemans
24)
25) Pierre Bels (lijstduwer)

 

Zandvliet Trail op 22 juli

Na het groot succes van vorige jaar vindt op zondag 22 juli de 3de editie van de Zandvliet Trail plaats. Het is een recreatieve loop van 2 uur; hoeveel toeren u op die tijd doet is van minder belang. Nieuw dit jaar : ook wandelaars zijn welkom !
Zoals vorige jaren zullen een aantal gewone én ongewone plaatsen worden aan gedaan : alle cafés van Zandvliet wordt ‘de deur platgelopen’, enkele privé tuinen, een school, de parking van een restaurant, de kerk van Zandvliet.
Het startschot wordt gegeven om 15u00 aan café De Dry Claeveren. De aankomst is ter hoogte van het Vredehof. Het parcours sluit om 17u00. De bussen van De Lijn worden tijdens de loop omgeleid. De organisatie moedigt de deelnemers aan om zich verkleed aan de start te melden.
Lopers en wandelaars kunnen zich inschrijven via www.zandvliettrail.be – Indien ingeschreven voor 15 juli ontvangt u aan de start een gepersonaliseerd borstnummer.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 5,00 euro en de lopertjes tot 12 jaar krijgen aan de aankomst een medaille.

Handhaving snelheid in zone 30

In de zitting van de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo, van 25 juni, kwam de zone 30 tweemaal aan bod. Eerst besprak de districtsraad de uitbreiding van de zone 30 “Kern Zandvliet” en keurde deze goed. Op deze manier wordt duidelijk de zone 30 afgebakend. Maar elke verkeersingreep heeft maar effect als er ook controle is en daarom stelde Marc Maes (N-VA) hierover een vraag aan de bevoegde schepen.

In maart 2015 keurde de gemeenteraad het mobiliteitsplan voor de stad Antwerpen goed. Onder de noemer ‘Speerpunten’ worden acties opgesomd waaraan het stadsbestuur de komende jaren zal werken op het eigen grondgebied en binnen de eigen bevoegdheden. Eén van die ‘Speerpunten’ is het versneld uitrollen van grote, aaneengesloten zone 30-gebieden in woonwijken.
“Door de invoering en uitbreiding van de zone-30 straten wordt voldaan aan de behoefte naar verkeersveilige straten in ons district,” aldus Marc Maes. “Jammer genoeg schijnt niet elke automobilist rekening te willen houden met de toch wel duidelijk aangegeven ZONE 30 aanduidingen. Toegegeven, 30 kilometer per uur is wel erg traag, zeker als je van de autostrade komt, en deze snelheidsbeperking vereist dan ook concentratie én discipline van de verkeersdeelnemers. Niet alleen van auto’s maar ook vrachtwagens, openbaar vervoer en vaak lawaaierige gemotoriseerde tweewielers. In het verleden werden reeds snelheidsmetingen uitgevoerd zo blijkt, maar echte controle is er nauwelijks.”

Marc Maes vroeg op de zitting welke de resultaten zijn van die metingen in Berendrecht en Zandvliet. “En kan het district kan aandringen op strikte handhaving, door politie of overheid, van de snelheid in Zone 30? Zo wordt een krachtig signaal gegeven dat ons district de veiligheid van zijn bewoners prioritair vindt,” aldus Maes.

In zijn antwoord meldde Carl Geeraerts, voorzitter van het districtscollege, die zijn (verontschuldigde) collega Rudi Sempels verving, dat er met het districtscollege een collegiale brief naar het stadsbestuur zal vertrekken, met daarin de vraag om de resultaten van de snelheidsmetingen en een strikte handhaving van zone 30.

Bikers voor KIKA


Op zaterdag 30 juni 2018 bundelen 5 Motorclubs uit het grensdorp Putte voor de eerste keer hun krachten voor het goede doel. Dit jaar zal de opbrengst naar KIKA (KInderenKAnkervrij) gaan. Een Nederlandse stichting die fondsen werft voor onderzoek naar kinderkanker. Als dit een succes wordt is het de bedoeling om dit evenement nadien te herhalen ten voordele van een Belgisch goed doel.
Tijdens deze dag staat vooral het kind centraal, maar ook de ouders worden niet vergeten. Kinderspelen met tal van prijzen, een springkasteel, grime, kinderactiviteiten met de brandweer, fotostudio,… maar ook een (GPS)-motorit, live bands, tombola, mini swapmeet ,… enz zullen die dag het grensplein van Putte opvrolijken.

Kom kijken, neem vrouw en kinderen mee voor een dag vol vertier en draag zo uw steentje bij aan de strijd tegen kinderkanker.
Waar: Douaneplein Putte, (op de grens van Putte NL, Putte-Stabroek en Putte-Kapellen)
Wanneer: Zaterdag 30 juni 2018 – Deuren: 10.00u-18.00u  – Deelname rit = 10 euro, kinderspelen, food & drinks tegen democratische prijzen

Haal een stukje Suske en Wiske in huis

Kalmthout – Het Kindermuseum sluit vanaf 1 juli voor een jaar de deuren voor grondige renovaties. Er komt ook een nieuwe tentoonstelling met teletijdmachine. Maar voor het zover is, komt er nog eerst een uitverkoop van spullen en decorstukken uit het museum.
Heb jij altijd al een echt museumstuk willen bezitten? Kom dan op zondag 1 juli tussen 10 en 17 uur naar De Bruisende Braderie. Dit is een zolderverkoop met unieke spullen van het Suske en Wiske – Kindermuseum. De kleinere spullen zijn op de braderie te koop tegen zachte prijzen. Maar er zijn ook de grote en bijzondere stukken uit het Kindermuseum, waaronder de werkkarretjes van professor Barabas, de Chinese sampan uit het albus de Sissende Sampan en de XXL-zetels van tante Sidonia. De veiling is gepland voor 14u.
“Een deel van de opbrengst gaat naar ‘Windmakers’. Dat is een lokaal goed doel in samenwerking met het OCMW, de bib en tekenschool Pigment. Samen willen ze kans- en taalarme kinderen bereiken. Begeleiders werken dan met de kinderen naar een hoogtepunt : een expo van hun creaties in het vernieuwde kindermuseum”, geeft gedeputeerde Inga Verhaert mee.
Wie niets nodig heeft, kan toch gezellig komen snuisteren op het nostalgisch marktje en genieten van live-muziek, een hapje en een drankje en verschillende randanimatie. Je bent in goed gezelschap, want Suske en Wiske én Lambik zijn ook van de partij. Let op: Het museum zelf is op 1 juli al gesloten! Je kunt de huidige opstelling dus niet meer bezoeken.
Een jaar gesloten
Deze verkoop heeft alles te maken met de verbouwing van het Suske en Wiske – Kindermuseum. Dit interactieve museum in de villa van Willy Vandersteen sluit namelijk een jaar lang zijn deuren voor een totale make-over. In de zomer van 2019 opent het Kindermuseum terug met een gloednieuwe tentoonstelling voor jong én oud!

Strips in het Park
Op 1 juli is er ook Strips in het Park in het Arboretum in Kalmthout. Dit is een jaarlijks stripevenement voor de hele familie. Om beide evenementen te kunnen bezoeken rijdt er ieder half uur een gratis busje van het Kindermuseum naar het Arboretum en terug.
Erik Vandewalle

Jungle Fever op Pulptuur

Er staan dit jaar weer heel wat pareltjes op de Pulptuuraffiche. Ontdek op zondag 1 juli in het gemeentepark in Kapellen lokaal talent, maar ook een aantal grote namen op de zes podia van het gratis familiefestival.Radio Guga opent Pulptuur om 13.00 uur op podium Vijver. Daarna volgen andere toppers: Zannemie en de Bende brengt een echt kinderconcert, je kan meezingen met Ingeborg, Johnny Trash brengt comedy in de tent aan de Watertoren, SONS maakt er een stevig feestje van op podium Atletiek, Jean Bosco Safari brengt een tribute aan The Beatles in de Rozentuin en in de kerk geniet je van Philippe Thuriot op accordeon. Nele Needs a Holiday en DJ Team Gomoris brengen de zomer naar podium Vijver. Aan podium Basket vind je allerhande dansoptredens zoals een workshop Afrikaanse Dans en aan de speeltuin staat het kinderdorp met De Circus Boerderij! Geniet van de circusshow of word zelf circusartiest tijdens de workshop.

Aanvang van 13 tot 23 uur – Deelname gratis.

 
 

De Rode Duivels gekte wordt overal erger!

Donderdag 28 juni hebben we een gekend persoon in Ekeren, op het Kristus-Koningplein, die zich ook als Rode Duivel zal verkleden en dit tot de Belgen naar huis moeten gaan of met de Wereld titel op zak naar huis komen. Om 18 uur wordt onze Bierpruver door Mia als Rode Duivel aangekleed. Dus hij zal op tijd klaar zijn om voor de Belgen mee te supporteren !!

Iedereen welkom om 18 uur. De tapwagen gaat donderdag om 15 à 16 uur open, we zenden ook de wedstrijd van 16 uur uit.

1 2 3 4 16