Overleden Josepha Janssens – Stabroek

Josepha Janssens, weduwe van Frans Plompen, overleed in het Woon- en Zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers op 26 juni 2018. Zij werd geboren te Stabroek op 5 maart 1922. De afscheidsdienst heeft plaats op dinsdag 3 juli 2018 om 11 uur in de parochiekerk St.-Catharina te Stabroek. Waarna ze te rusten wordt gelegd naast haar echtgenoot op de begraafplaats Vossenveld. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk.
Rouwadres : Familie Josepha Janssens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

 

Overleden Peter Avermaete – Hoevenen

Peter Avermaete, echtgenoot van Lutgarde Willebrords, overleed op 25 juni 2018. Hij werd geboren te Wilrijk op 12 september 1952.  Er wordt afscheid van Peter genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen, op zaterdag 30 juni 2018 om 11.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10u45 uur. Later zal de asverspreiding volgen in intieme kring. Rouwadres: Familie Avermaete – Willebrords, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2030 Antwerpen.
Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Willy Beldé – Kapellen

Willy Beldé, echtgenoot van Julienne Bastiaenssens, overleed in WZC Zonnewende te Kapellen op 25 juni 2018. Hij werd geboren te Ekeren op 10 juli 1931. De afscheidsdienst had plaats op maandag 2 juli 2018 om 10 uur, in de O.L.V. van Fatimakerk, Binnenweg, te Kapellen-Essenhout. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.45 uur. Aansluitend wordt Willy begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats te Kapellen, Heidestraat.
Rouwadres: Familie Beldé Willy, Kapelsestraat 20, 2950 Kapellen. condoleances.be/willybelde

 

Jongeren in de ban van petanque

In het Kapelse gemeentepark had de 23ste editie plaats van het petanquetornooi ingericht door de plaatselijke afdeling van Jong Vld. In totaal waren 20 ploegen ingeschreven die elk met vier spelers deelnamen. Na al die jaren heeft het tornooi steeds meer aan bekendheid gewonnen. De verste ploeg kwam uit Wommelgem. Dit jaar waren er opvallend veel ploegen ingeschreven met daarin spelers van jonge leeftijd. Daarmee wordt ontkracht dat petanque een spel is voor oudere mensen. De finale werd gespeeld door “los Toros” en “de blauwe bliksem” en werd gewonnen door “Los Toros”. Ook volgend jaar, eind juni, heeft er opnieuw een petanquetornooi plaats in het Kapelse gemeentepark.

Poldernaars maken nieuwe brochure over de Schelde

Drie Antwerpse leden van Espa (Vlaamse Vereniging Maritieme Journalisten) vatten het plan op om een tweede brochure over de Scheldebron te maken. Het ging om Fons Schrijvers uit Kapellen, Staf De Lie uit Berendrecht en de gekende Antwerpse publicist Freddy Michiels die nu voorzitter van Espa is. Zij trokken daarvoor onlangs naar Goui waar de bron is gelegen. Deze bron en het domein er rond, was gemeenschappelijk bezit van de gemeente en Espa. Toen hij voorzitter was, slaagde Staf De Lie er in de bron over te dragen aan het Antwerpse Havenbedrijf.

Kort nadien werd een eerste brochure geplubiceerd met sponsorgeld. Zij bevatte een beschrijving van de bron en een stuk verloop van de stroom. De publicatie, die volledig in het Nederlands was, werd in het Noorden van Frankrijk zeer gunstig onthaald omdat toeristische diensten, gemeenten en verenigingen niet over zo’n documentatie beschikten. Zij kregen ze gratis toegespeeld en konden ze goed gebruiken voor Nederlandse en Vlaamse toeristen. Als voorbereiding op een nieuwe publicatie trok het drietal opnieuw naar de oorsprong van de Schelde. Het eerste resultaat was een verslag aan havenschepen Van Peel. Dat ging als volgt: “Wij zijn zojuist bij de Scheldebron geweest. De plaat met Scheldeloop en teksten in het Nederlands en Frans zijn nog nauwelijks leesbaar. De plaat is roestig en er zijn hier en daar letters weggewist. De plaatjes op de rustbanken die door het AHB werden geschonken en die bij ons weten uit koper waren, zijn verdwenen (waarschijnlijk meegenomen als souvenir). Het beeldje de Dolfijn is in redelijke staat. Mag schoon geschuurd worden. De bijhorende plaat is beschadigd. Kunnen jullie een en ander laten herstellen tegen de tijd dat wij in september naar ginder gaan? Wij zorgen er intussen voor dat de gratis brochure over de bron en de Schelde gereed is.”

Tot zover het verslag. De drie nemen zich voor een iets omvangrijker brochure te maken. Zij hebben daartoe de nodige foto’s gemaakt bij de bron, in steden als Valencijn en op de overgang van de stroom van Frankrijk naar België. Ook in Doornik, Oudenaarde, Rupelmonde, Temse en Dendermonde streek het gezelschap neer om de nodige foto’s te maken en documentatie op te halen. Ook het Waasland (met het project van Fernand Huts) en de stroom nabij Antwerpen, Berendrecht en Zandvliet, zullen deze keer aan bod komen.

Brasschaat zoekt private partners voor verdere ontwikkeling Campus Coppens

Brasschaat is op zoek naar een private partner of een vereniging van private partners om een terrein van 7 655m2 op de site van Campus Coppens verder te ontwikkelen en uit te baten aan de hand van een erfpachtovereenkomst. Daarom wordt op donderdag 28 juni om 9 uur een plaatsbezoek met toelichting georganiseerd voor potentiële kandidaten.
Bij de ontwikkeling van het terrein moeten kandidaten zeker rekening houden met zorgvuldig ruimtegebruik, ruimtelijke inpassing in de omgeving, kwalitatieve inrichting van het openbaar domein en CO2-neutraliteit. “We willen ook kansen geven aan schrijnwerkers, loodgieters en andere kleine Brasschaatse zelfstandige ondernemingen om zich te vestigen op de Campus Coppens en mee te schrijven aan het duurzame verhaal.”, stelt schepen van publieke ruimte Dirk de Kort.
Naast het bedrag van de voorgestelde erfpachtvergoeding, zijn ook andere criteria van groot belang voor het gemeentebestuur. Zo zal er gekeken worden naar algemene projectorganisatie, projectaanpak, termijnen, de voorgelegde financiële garanties, budgettair plan, conceptvisie en de concrete invulling van het duurzaamheidsconcept. Naast de ontwikkeling van de projectzone, staat de kandidaat ook in voor de uitbating ervan. Daarom moet de kandidaat een samenwerkingsverband aangaan met het gemeentebestuur.
“Recentelijk werd ook het zonaal kantoor van de Zone Rand van de brandweer gevestigd op de Coppens Campus. De aanwezigheid van het kloppend hart van de hulpverleningszone op deze plek bewijst de aantrekkelijkheid van de site.”, zegt waarnemend burgemeester Koen Verberck.

Alle voorstellen moeten ingediend worden ten laatste tegen 11 september om 11 uur. De officiële bevragingsdocumenten met de informatie over de voorwaarden, toewijzingscriteria en het indienen van een geldige kandidatuur kan je raadplegen op www.brasschaat.be of kan je opvragen bij de dienst administratie patrimoniumbeheer, Bredabaan 182 (vanaf 26 juni 2018: Verhoevenlei 11), patrimonium@brasschaat.be , T 03 650 02 60.

Essen viert 50 jaar vriendschap met Essen-Oldenburg

Na 50 jaar herdenken beide gemeenten de wederzijdse vriendschap in België en Duitsland. Het weekend van 29 juni viert Essen-Oldenburg onze vriendschap met het Sint-Ceciliakoor. In oktober vieren we de vriendschapsband in Essen.

Op 29 juni 1968 ondertekende Essens burgemeester Herman Suykerbuyk een brief gericht aan zijn collega in Essen-Oldenburg (Duitsland); het begin van een vriendschap tussen beide gemeenten. Wederzijdse bezoeken van diverse verenigingen mondden uit in diepe persoonlijke vriendschappen. Koren, sportverenigingen, middelbare scholen, fanfares … Veel Essenaren kwamen in hun verenigingsleven in contact met inwoners van Essen-Oldenburg.

Feestweekend 30 juni en 1 juli

Na 25 intensieve jaren ebde het enthousiasme van de beginperiode stilaan weg en de contacten verwaterden. In dit feestjaar willen beide burgemeesters – Heiner Kreissmann en Gaston Van Tichelt – deze mooie vriendschap in de kijker zetten. Tijdens het weekend van 29 juni zal het Sint-Ceciliakoor deelnemen aan twee belangrijke activiteiten. Op zaterdagavond zing het koor tijdens een ‘volksfeest’ en op zondag verzorgt het de misviering in de kerk van Essen-Oldenburg.

In oktober feest in Essen

In oktober zal je in gemeentelijke gebouwen de overzichtstentoonstelling kunnen bekijken. Daarnaast organiseert de bib twee activiteiten om de Duitse taal in de kijker te zetten. Op 9 oktober komt Sepp Arvi, prof aan de UA, een lezing geven over de hedendaagse Duitse literatuur en op 18 oktober speelt de bib Im Labyinth des Schweigens.

Tot slot wordt het schepencollege van Essen-Oldenburg officieel ontvangen op 12 oktober.

Duikevenement aan Put van Ekeren

Op zaterdag 30 juni organiseert Antwerp Wet Wheels (ANWW) zijn jaarlijkse DiveDay aan de zogenaamde Put van Ekeren (Domein Muisbroek). Het wordt een bijzondere editie aangezien ANWW dit jaar formeel 25 jaar bestaat. ANWW is daarmee de oudste Belgische Wet Wheel-club; dat zijn duikers met een motorische, visuele of auditieve handicap.
ANWW is slechts één van de 8 Wet Wheel-centra van Vlaanderen die actief zijn binnen Nelos, de grootste Vlaamse duikfederatie. Bijgevolg hebben zij leden uit de hele provincie Antwerpen. De club werd indertijd opgericht om personen met een beperking de kans te geven om de onderwaterwereld te ontdekken en de vrijheid van duiken te ervaren.

Het duikevenement is voor zowel valide duikers als duikers met een beperking en voor alle duikverenigingen aangesloten bij een erkende duikfederatie. Ook de jeugdduikers met hun begeleiders zijn hier van harte welkom, het is de plaats bij uitstek om hun opleidingsduiken af te ronden voor hun eerste duikavontuur. Daarnaast is het de ideale gelegenheid om eens te duiken met iemand van een andere club of federatie en het biedt de mogelijkheid eens te duiken met een Wet Wheel-duiker met zijn/haar begeleider als mededuiker. Ook hun partners, familie en kinderen van de duikers is het zalig verpozen in dit uniek stukje prachtige natuur te midden in het drukke wereldhaven van Antwerpen. De slingerpaden rondom de vijvers vormen een prachtig wandel- en loopgebied waar menige inwoners van Ekeren al te graag gebruik van maken.

In totaal verwachten we zo’n 200-tal mensen (duikers en sympathisanten) en wij zorgen voor de omkadering zoals een bar, een vulstation en een kraam met hamburgers en hotdogs.
Info: www.anww.be

KAS was weer druk in de weer!

Het was dus weer een druk weekendje bij de KunstKAPEL aan de Heuvels bij KAS cultuurcentrum.

Vrijdagavond 22 juni werd er naar goede traditie de gratis Zonnenwendparty gehouden; meezingen en meedansen dus. En dat heeft het sterk opgekomen KASpubliek dan ook geestdriftig gedaan. Eerst de keeltjes openzetten met meezingers zoals: “Born to be Wild”, “Oerenthard”, “Proud Mary”, “Superstitious”, “Honky Tonk Woman”… en ga zo maar door.
De zangstonde werd enthousiast afgesloten met het obligate: “Iedereen is van de Wereld” van Thé Lau; en de juichende KAS kapel joelde als vanouds. 
De coverband van dienst voor dit jaar was: “The Eggs” uit Kalmthout; en dat zijn helemaal geen zachte eitjes. De uitbundigheid sloeg al zeer vlug over naar het publiek, Dirk (Van Alphen) en zijn eitjes hadden het publiek al snel op de hand.
In de tweede set, na de pauze, gingen de stoelen en tafels al heel snel aan de kant en werd er duchtig gedanst en gevierd. Gewoonweg een leuke KASavond .

Zaterdag hadden we de smikkeltocht van het personeel van de gemeente Stabroek op bezoek, dit jaar was het thema “Holland” en de toerwandelaars werden ook vergast met maatjes en jenever; “hatsikedééj, jaa togg, niet dann!?”

Zondagnamiddag 24 juni was het de beurt aan Walter Lathouwers met zijn nieuwe band: Big W Band. Een eerste optreden of Try-out dus, Walter en zijn 6 trawanten verwende het sterk opgekomen publiek met zijn Country & Americana show. Allen prachtige nieuw zelfgeschreven nummers met een paar songs uit zijn vorig project Lathouwers & Barbier. Pure kwaliteit, proficiat Big W band, een fantastische band uit onze contreien is geboren. Volgende week zondag 1 juli, hebben we in de namiddag vanaf 14:00, nog een uitswinger; namelijk het eerste KAS Kleinkunstfestival met: Frank Smets, Guido & Friends en the Daisy Crookeds. Niet te missen!

De vakanties zijn dan helemaal aan de orde en dan gaat KAS een dikke aantal weken in zomerreces.
Uiteraard willen we nu al de aandacht trekken naar de najaarsprogramma’s: dat begint met een middagconcert zondag 2 september van Jokke Schreurs, geen onbekende voor KAS en een hele dikke aanrader, een uitzonderlijk gitarist, folk- en jazzmuzikant.
Dan is er Angelnight op 15 september: met dit keer weer een bijzonder rijk billboard. Aanvangen zoals gewoonlijk met Jazzfun, vervolgens de winnaars van Humo’s rock rally 2018 “The Calicos” en later die avond: top of the Bill niemand minder dan “Stef Kamil Carlens”. Later op 29 september hebben we weer een “Komilfootje” te gast namelijk Raf Walschaerts met zijn theatershow: “Biecht”.
Reservaties kunnen snel en eenvoudig via onze E-ticketing-site: http://app.mijnevent.be/nl/default/events/organizer/p/1/distribution-id/103594

Voor meer informatie kan je altijd terecht bij onze mooie website: www.kasattenhoven.be of onze Facebooksite: https://www.facebook.com/kas.cultuurcentrum/

 

Grote belangstelling bij de inhuldiging van Geert Colpaert, de vierde DorpsDichter van Doel.

 

Op vrijdagavond 22 juni werd in het gemeenschapscentrum de Doolen in Doel Geert Colpaert voorgesteld aan een bijzonder talrijk opgekomen publiek als vierde DorpsDichter van Doel, na Mark Meekers (2007-2009), Frank De Vos (2009-2011) en Hilde Vancauteren (2011-2013) en na een intermezzo met Dorpstekenaar Jeroen Janssen. Geert Colpaert is geboren in Sint-Niklaas op 10 juni 1955 en woont in Tielrode. Geert was tot zijn pensionering in 2014 leraar Nederlands. Hij is tevens tekstschrijver, scenarist en tekstcoach zowel voor VRT als voor andere zenders en/of productiehuizen. De ca. 120 aanwezigen konden genieten van een avondvullend en zeer gevarieerd spektakel, waarmee meteen de toon werd gezet voor de volgende twee jaar van ‘s mans mandaat.
In zijn openingstoespraak had Geert Colpaert het over poëzie in oorlogsgebied, in het bijzonder het kleine Doel dat hardnekkig en verbeten – én ook poëtisch – zijn rechten blijft verdedigen tegen een opvallend halsstarrige en verblinde overheid.

Het tweede deel van de avond werd gewijd aan de literaire exploten van Geert Colpaert. Uiteraard kwam daarbij zijn kanjer van een roman aan bod, “Het boek der ontwenning”, in 2013 door Uitgeverij Vanhalewyck op de markt gebracht. Het boek kreeg zeer behoorlijke waarderingen in de pers, maar is verre van het enige wapenfeit van Geert: behalve scenario’s voor tv heeft hij ook nog theatermonologen op zijn actief. Het publiek mocht genieten van fragmenten van “de schizofrene monoloog Keizer van Lokeren” en van “Raket naar de maan, een educatief spel met explosieve genitaliën”, dat nog regelmatig in het kader van seksuele voorlichting wordt opgevoerd. De uitvoering hiervan werd verzorgd door ervaren acteur Tom Ysewyn. Aansluitend werd een tip van de sluier gelicht van de plannen en activiteiten voor de volgende twee jaren.

Het derde deel begon met de vertoning van het verfilmde gedicht “De winter van ons ongemak”. Daarop volgde de beruchte Poetry Battle, waarnaar reikhalzend werd uitgekeken. Vijf literatoren hadden elk een gedicht van Geert Colpaert gekozen, waarop zij dan poëtisch repliek gaven. Dianne Nuyts, geen onbekende in Doel en ruime omgeving, repliceerde met een doorleefde eigen tekst op het gedicht “Koken”. John Brains, Sint-Niklazenaar en organisator van het woordkunstpodium ’t Verloren Ei aldaar, ging in op “Man op reis”. De Antwerpse, tweevoudig Cobra Poëzieprijswinnaar Gust Peeters pakte “Vannacht heb ik bemind aan”. Hind Eljadid, sinds kort ook Sint-Niklazenaar en winnaar Vandale Spoken Award 2017, gaf een doorleefde repliek op “Onze Vader”. Als laatste trad Doelactivist Johan De Vriendt in het strijdperk met zijn visie op “Picardië”. De avond werd vervolgens officieel afgerond met “Het postume dorp”, een door Tom Ysewyn gebracht Doelgedicht van Geert Colpaert. Het Orchestra Mtchuk uit Sint-Niklaas zette daarop de nacht muzikaal in.

1 2 3 4 5 16