Jeugdboekenmaand in Bib Berendrecht

De jeugdboekenmaand, dat is een maand lang elke woensdagnamiddag een prikkelende activiteit voor kinderen en jongeren in en rond bib Viswater. Heel Vlaanderen viert in maart de jeugdboekenmaand en onze bib doet mee. Binnen het thema ‘M/V/X – Je bent wie je bent’ programmeren we elke woensdag allerlei workshops waarin je jouw talenten kan ontdekken, je creatief kan uitleven, pret beleven en zoveel meer … en dit voor verschillende leeftijden. Om te bewijzen dat de bib niet die stille saaie plek is die je misschien denkt dat ze is, maar net bruist van de energie en de kennis.

Programma

Woensdag 1 maart: “sportieve boeken”: leeftijd 4-12 jaar – van 14 tot 16 uur. Gratis – zonder inschrijving – Plein viswater Berendrecht

Woensdag 5 maart: “leeslekker”: leeftijd 4-8 jaar – van 14.30 tot 15.30 uur. Gratis – zonder inschrijving – bib viswater Berendrecht

Woensdag 8 maart: “Rap/Slam poetry”: leeftijd 13+ – van 14 tot 17 uur. Gratis – vooraf inschrijven verplicht – bib Viswater Berendrecht

Woensdag 15 maart: “Levende Letters”: leeftijd: 10-12 jaar – van 14 tot 17 uur. Gratis – vooraf inschrijven verplicht – bib Viswater Berendrecht

Woensdag 22 maart: Film “De geur van worteltjes”: leeftijd 4-7 jaar – van 14 tot 15 uur. Gratis – zonder inschrijving – bib Viswater Berendrecht
                                     : Film ” Mijn naam is courgette”: leeftijd 6- 12 jaar – van 15.30 tot 17 uur. Gratis – zonder inschrijving – Bib Viswater – Berendrecht
                                     : Film “Spijt”: leeftijd 13+ – van 18.30 tot 20 uur. Gratis – zonder inschrijving – Bib Viswater – Berendrecht.

Woensdag 29 maart: “Striptrip”: leeftijd 6- 12 jaar – van 14 tot 17 uur – Gratis – vooraf inschrijven verplicht – Bib Viswater – Berendrecht
                                    : “Slotfeest”: leeftijd van 4 – 16 jaar – van 14 tot 17 uur – Gratis – zonder inschrijving – Bib Viswater – Berendrecht

Meer info vind je op www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

 

Overleden Louis Smits – Ekeren

In Kliniek De Mick, afdeling De Lotus te Brasschaat  overleed op 26 februari 2017, Louis Smits. Hij was de weduwnaar van Zoé Dams en werd geboren te Ekeren op 25 augustus 1923. Louis was politie agent op rust. De uitvaartliturgie heeft plaats op maandag 6 maart 2017 om 10.30 uur, in de parochiekerk Sint-Theresia te Ekeren-Bunt, gevolgd door de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats te Ekeren-Centrum.  Rouwadres: Familie Smits Louis, p/a Begrafenissen Haast, Kapelsestraat 20 – 2950 Kapellen.

Jiu Jitsuklub gehuldigd

Op 18 en 19 februari organiseerde Jiu- Jitsuschool Magda De Sutter vzw een internationale budo- stage in Sportoase te Brasschaat, ter gelegenheid van het 50 -jarig bestaan van één van de klubs met name Jiu -Jitsu klub Maria-ter-Heide.
Voor dit 50 jarig bestaan werd Jiu-Jitsuklub Maria-ter-Heide ook gehuldigd met de titel Koninglijke vereniging.
Het brevet werd op 13 februari 2017 uitgereikt door gouverneur Kathy Berckx.
De bakermat van de jiu-jitsu werd gelegd in het jaar 1967 in Maria-ter-Heide,waar Shihan Magda De Sutter een eerste jiu-jitsuklub oprichtte in de toenmalige zaal van taverne “De Vrachtwagen”.
Deze klub groeide al snel uit tot een klub van een honderdtal leden die tot op vandaag traint in de Gemeentelijke Basisschool GIBO Heide.
Shihan Kaiden (9de dan Jiu-Jitsu) heeft doorheen de jaren de Jiu-Jitsutechnieken ontwikkeld,verfijnd en aangepast aan verschillende leeftijden,zodat zowel kinderen jongeren,volwassen als senioren op een aangename manier kunnen sporten.
Ook voor personen met een handicap werden de Jiu-Jitsu grepen aangepast aan de mogelijkheden van de persoon zelf zodat deze mensen samen sporten in Maria-ter-Heide Een vast en speciaal opgeleid monitorenteam,talloze vrijwilligers en een overkoepelend bestuur maken de organisatie van de school mee mogelijk.
De budostage alsook de demonstratie door de leden van Jiu- Jitsuklub Maria-ter-Heide mag een succes genoemd worden,gezien de grote opkomst op beide activiteiten.
Het bestuur hoopt dan ook er nog 50 jaar bij te kunnen doen!

Lepelstraat wordt woonerf: nieuwe rioleringen en wegdek

Vanaf  27 februari starten in de Lepelstraat rioleringswerken. Tegen de zomervakantie moet alles achter de rug zijn en is de Lepelstraat een woonerf geworden.

Stabroek-Putte  –  De gemeenten Stabroek en Kapellen werken samen aan het gezamenlijke rioleringproject in de Lepelstraat en de Oude Ertbrandstraat. Voor de Oude Ertbrandstraat gaat het alleen over het deel tussen Driehoek en de antitankgracht. De werken op het terrein worden uitgevoerd door de aannemer van rioleringswerken Aquafin op Stabroeks grondgebied en Rio-Link op het grondgebied van Kapellen.
Het kleinste deel van dit project is al afgehandeld. In oktober werd gestart met de weg- en rioleringswerken in het deeltje Driehoek en Oude Ertbrandstraat. Deze werken werden vlak voor de kerstvakantie beëindigd. Op het einde van deze maand starten de werken in de Lepelstraat en die uitvoering gebeurt in twee fasen. Eerst wordt het stuk tussen Driehoek en Jan Matstraat onder handen genomen. Wanneer alles meezit, is de eerste fase in de loop van april afgerond. In de tweede fase werkt de aannemer in het stuk tussen Jan Matstraat en Ertbrandstraat. Tegen het bouwverlof wil de aannemer rond zijn met alles”, legt verantwoordelijk schepen Tom Van der Brempt (CD&V) uit.
De straat wordt volledig opgebroken van gevel naar gevel. De riolering wordt vernieuwd, er komt een gescheiden rioleringssysteem voor afval- en regenwater. Uiteindelijk krijgt de Lepelstraat een nieuw wegdek in klinkers. De straat wordt een woonerf. Rijweg, voetpad en parkeerplaatsen komen op hetzelfde niveau. Er wordt helemaal afgerond met het aanplanten van groen. Het kostenplaatje voor het totale project bedraagt ruim 1 miljoen euro ”, aldus nog Tom Van der Brempt.
Tijdens de werkzaamheden beperkt zich de hinder tot de betrokken straat. Er is geen doorgaan verkeer mogelijk. in de mate van het mogelijke wordt bewonersverkeer toegelaten.
Info :  www.stabroek.be

Gansrijden door de lens van topfotograaf Ian Segal

Tijdens het voorbije weekend stonden Zandvliet en Berendrecht in de kijker met het jaarlijks weerkerend folklorespel, het gansrijden. Hoeveel foto’s zullen er weer niet getrokken zijn van de vele ruiters die met hun brute kracht hun uiterste best deden om het felbegeerde ganzenkopje te bemachtigen.

Fotograaf Ian Segal, uit Berendrecht, trok voor ons op pad en stuurde ons een mooie selectie foto’s door. Wij willen ze graag met u delen.
Bekijk vooral de grimassen die de ruiters trekken wanneer ze onder de galg aan de ganzenkop sleuren. Hoe ze hun tanden stuk beten op de taai gans. Er zijn er prachtige bij!

 

Berendrecht

Zandvliet

Voordracht “Water in de tuin” te Kapellen

De Kardinaal de  aquariumhoudersvereniging uit Kapellen organiseer op 1 maart een bijzondere voordracht  met als thema “Water in de tuin”: gebracht door Hanneke Oosterlee-Lentz uit Roosendaal Nederland.  De avond gaat over regenwater, het gebruik, opslag en de natuurlijke afvoer ervan. Maar ook de zwemvijver, de poelen errond met dierenleven, de planten enz…  Gratis watertesten.
De inzet van planten en hun gebruik komen ook aan bod.   Heb je vragen of problemen rond dit thema is deze avond een aanrader.  De toegang is gratis. Deuren op 19h30, voordracht start te 20h00.
De voordracht gaat door in het lokaal van De Kardinaal, Antwerpsesteenweg 81 te Kapellen.

Overleden Leonia De bruyn – Ekeren

Leonia De bruyn, echtgenote van de heer Henri Swinnen, overleed in Coda Hospice te Wuustwezel op 24 februari 2017. Zij werd geboren te Brecht op 27 november 1926. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 4 maart 2017 om 10.30 uur in de O.L. Vrouw Geboortekerk, Frans Oomsplein 1 te Hoevenen-Stabroek. Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.00 uur. Aansluitend wordt Leonia ten rusten gelegd op de begraafplaats te Ekeren, Driehoekstraat. Avondwake met eucharistieviering in voornoemde kerk op vrijdag 3 maart om 19.00 uur met aansluitend gelegenheid tot groeten in het mortuarium aan de begraafplaats Vossenveld, Vossenveldlaan te Stabroek. Correspondentie-adres: Jef Swinnen, Utrechtstraat 1 te 2030 Antwerpen – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Roger Leyssens – Ekeren

Roger Leyssens, echtgenoot van mevrouw Maria Verpalen, overleed op 24 februari 2017. Hij werd geboren te Merksem op 15 december 1932. Er wordt afscheid van Roger genomen in De Schuur van Mariaburg, Schepersveldlei 3 te Ekeren op vrijdag 3 maart 2017 om 14 uur. Later zal de urne thuis een plaats krijgen. Rouwadres: Familie Leyssens – Verpalen, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2030 Antwerpen-Ekeren.

Overleden Lisa Gilops – Ekeren

Lisa Gilops, weduwe van de heer Louis Boeckx, overleed in het ZNA Jan Palfijn te Merksem op 24 februari 2017. Zij werd geboren te Sint-Lenaarts op 18 oktober 1923 en was lid van Ziekenzorg – Samana. De uitvaartliturgie heeft plaats op op vrijdag 3 maart 2017 om 10.30 uur in de parochiekerk Sint-Theresia te Ekeren-Bunt, Waterstraat. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 10.10 uur. Aansluitend zal de asverstrooiing plaatsvinden op de begraafplaats te Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.  Rouwadres: Familie Boeckx – Gilops, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2030 Antwerpen-Ekeren

Lange strijd en valpartij bij Nieuwe Gans

Er kwam maar geen einde aan het gansrijden van de Nieuwe Gans zondag 26 februari in Berendrecht.  Het Solft zag nochtans zwart van het volk. Het zag er rond halfzes veelbelovend uit met een gans die mals als boter leek. Vooral toen de bek zich opende, was dit voor de kenners het voorteken dat de strijd op tijd zou beslecht worden. Niets was echter minder waar. Terwijl de nek al maar langer en langer werd, bleek dat  taaie pezen het losrukken van de kop beletten. Na twee doortochten door de 31 ruiters, onder de blote nek, bleek het nodig dat er drastisch zou opgetreden worden. Waren het de zenuwen die Bert Heynen parten speelde? Hij deed immers een machtige greep naar de dunne nek. Tevergeefs. Hij verloor zijn evenwicht en stortte enkele tientallen meters achter de galg van zijn paard. Mug en ziekenwagen waren spoedig bij de hand. Bert werd naar het Klina gevoerd, waar  verder onderzoek zal nodig zijn. Iedereen hoopt dat het maar bij een hersenschudding zal blijven. Na de herneming ging het trekken en sleuren weer zijn gang. Tot nog vrij onverwacht, gezien de snelheid waarmee het paard naar de galg stormde, wist Vincent Koch een half ganzenlijf weg te sleuren. Hij werd daarmee voor de tweede maal in zijn 20-jarige levensloop koning. Minutenlang bleven zijn jonge vrienden hem al zingend en jubelend omringen. Kroon en mantel gingen weer eens naar de clan Koch. Vincent, zoon van boer Filip Koch, op zijn beurt de zoon van ex slager Staf Koch zette de traditie voort. Hij is student Landbouwingenieur aan het Hoger instituut der Kempen in Geel. Hij reed op zijn eigen paard een hoge Engelse Shayer. De viering in het Ganzenhof was intens en gemeend. (sdl)

 

1 2 3 15