Havenposters voortaan te koop via MASshop

De haven van Antwerpen is met haar 13.057 hectare een van de grootste havens ter wereld. Omwille van haar uitgestrektheid is het vaak moeilijk de haven in één oogopslag te aanschouwen. Luchtfoto’s bieden vaak wel dit indrukwekkende zicht. Het Havenbedrijf laat op geregelde tijdstippen een luchtfoto van het havengebied maken. Om deze foto toegankelijk te […]

Politie hield snelheidscontroles te Stabroek en Kapellen

De lokale politie Noord hield snelheidscontroles op verschillende plaatsen in Stabroek en Kapellen. Op de Antwerpsesteenweg te Hoevenen werden 1264 chauffeurs gecontroleerd waarvan 22 overtredingen. De topsnelheid die gemeten werd bedroeg 93 km/uur. In de Heidestraat te Kapellen werden 15 overtredingen genoteerd op 124 chauffeurs. In de Kleine Molenweg werden 6 overtredingen vastgesteld op 124 […]

Leerlingen en leerkrachten op één podium

Leerlingen en leerkrachten op één podium. Je moet het maar doen ! Voorbije weekend was het zover. Na maanden zwoegen en zweten om wat ’toneelfeeling’ te krijgen, in de personages te groeien, en te bouwen aan het samenhorigheidsgevoel, werd er gedurende vele repetities hard gewerkt. En het resultaat mocht gezien worden. Woord, muziek, beeld in […]

Wie volgt bij de Oude Gans koning Yannick op

De eerste koningen zijn reeds gekroond en dromen volop van het keizerschap. Hoogtijd dat de leden van de Oude Gans Berendrecht ook alles in gereedheid brengen om een nieuwe koning te kunnen kronen. Op dinsdag 18 maart kregen de ruiters hun volgorde voor het koningschap van zondag 23 maart op de Solftplaats te Berendrecht. Om […]