Reuzen kolenschip in Delwaidedok

DE Courage op weg naar het Delwaidedok in Berendrecht

In het Delwaidedok  in Berendrecht, bij overslagbedrijf ABT is maandag 18 juli het reuzenbulkschip MG Courage binnengelopen. Het had een enorme lading van bijna 160.000 ton ketelkolen aan boord, bestemd voor de Duitse markt. Het schip kwam rechtstreeks uit Richardsbaai in Transvaal (Zuid-Afrika) waar het op 23 juni vertrok. De MG Courage heeft een lengte van 299 m en een breedte van 50 m. Het is dankzij de Scheldeverdieping dat dit reuzenschip in Antwerpen kan komen. Opmerkelijk is dat het schip niet door het Suezkanaal kan , maar rond Kaap de Goede Hoop moest varen. (sdl)

Organisatoren Polderdagen laten zich niet ontmoedigen door slecht weer

De organisatoren van de Polderdagen in Berendrecht geven de moed niet op.  Het grote paardenspectakel moest zondag voortijdig worden afgebroken door het slechte weer, maar zij doen volgend jaar verder. ‘Zo mogelijk organiseren we de dagen later in de zomer. Dan is de oogst van het veld en hebben we veel meer kans op goei weer’, zei Ben Simons met zijn eeuwige brede lach. Ook de andere leden van de ploeg, Arne Bastiaenssens, Bengy Matthysen, Daniella Werrens en Tom Stockmans (zie foto) verloren hun goed humeur niet.

Telefoon stoorde Tom 
De dressuurwedstrijden met bijna honderd Brabanders verliepen immers naar wens. En er kwam vooral zondag heel wat volk opdagen. Alleen het stroladen en de slotparade konden niet doorgaan. Toen het in de late namiddag begon te regenen stroelden de aanwezigen naar de tent waar algauw een opperbeste stemming heerste. Er werd nog nagekaart over de dressuurwedstrijden van zaterdag, met eraan gepaard  een rondrit met koetsen en wagens door het dorp en over de dijken.
In de dressuur blonk vooral onze streekgenoot Tom Stockmans uit. De Kapellenaar, stammend uit de gekende familieclan Stockmans, haalde de zevende plaats bij de tweespannen. ‘Moest ik plots niet naar mijn zaktelefoon gegrepen hebben die onverwachts belde, zou ik zeker een derde plaats hebben veroverd. Een verkeerd gebaar maakte dat de jury mij een aantal punten aftrok’, legde Tom uit.
Er gingen na afloop van de Polderdagen ook stemmen op om de rondrit langs de dijken, de Kom, het kanaal, het Reigersbos en een stukje van het dorp, te bewaren. Mogelijk voor ritjes te paard en per koets het hele seizoen door.

Opvallend was vooral zondag, het succes van het zogeheten ‘Vliegend Tapijt’ dat door een paard wordt getrokken. Veel kinderen slaagden er zelfs in om rechtstaand op het tapijt te blijven. Anderen zochten het in de paardenmolen en in rondritten met paardentrams. Ook Pol Trekker, de man die met een kettingzaag prachtige houtsculpturen maakt, kreeg heel wat bijval. 
Vermelden we nog dat er aan de dressuurwedstrijden 14 tweespannen deelnamen, 16 enkelspannen, 2 vierspannen en 1 tandem. En dat volgend jaar weer een tractorenshow plaatsvindt en een wedstrijd ploegen. (sdl)
Tom Stockmans die zevende werd bij de tweespannen

Jos en Maria vijftig jaar getrouwd
Op 20 juli zal het voor Jos De Langh en Maria Kloeck, uit de Sint Hubertusstraat, een heuglijke dag zijn want dan is het vijftig jaar geleden dat ze in Lillo het huwelijksbootje instapten. Maria werd in dit Scheldedorp geboren op 28 juni 1937. Zij had nog één broer die verleden jaar overleed. Jos zag het levenslicht te Zandvliet op 25 november 1939. Zijn moeder kan nog meevieren, ze wordt 91, ook zijn twee zussen zijn allebei nog in leven.
De jubilarissen maakten kennis met elkaar tijdens een dansavond in een tent te Lillo-Kruisweg. Eens getrouwd bleven ze bij Maria’s moeder in Lillo wonen, haar vader was toen al overleden, tot iedereen daar weg moest wegens de havenuitbreiding.  
Ze vestigden zich in een nieuwe woning in de Sint Hubertusstraat in Hoevenen en kregen er vroegere dorpsgenoten als buren. Hun huwelijk werd gezegend met twee dochters, Carine en Els, die er op hun beurt voor zorgden dat hun ouders drie kleinkinderen kregen om te vertroetelen : Kevin bij Carine die met haar man in Grobbendonk woont en Elien en Jente bij Els, wonende in Stabroek met haar gezin.
Aanvankelijk werkte Jos met kraan of bulldozer voor een aannemer van de bouw van zeesluizen en daarna gedurende 25 jaar bij Opel Belgium (het vroegere General Motors). Maria zorgde intussen voor het huishouden.
De jubilarissen genieten allebei nog van een goede gezondheid. Jos houdt van tuinieren maar ook van koken. Maria houdt zich graag met de kleinkinderen bezig.
Ze gaan ook alle jaren op reis, gewoonlijk naar Tenerife. Jos en Maria zullen hun huwelijksverjaardag vieren in het Vredehof te Zandvliet, samen met familie en vrienden. Wij wensen hen van harte proficiat en nog vele gelukkige jaren in goede gezondheid samen.                                                                                      L.V.R.

Albert en Anita vijftig jaar gehuwdAlbert Vandoorne (72) en Anita Baetens (72), wonende aan de Antwerpse Steenweg, zullen op 22 juli vijftig jaar getrouwd zijn. Hun huwelijk ging destijds door te Brasschaat. 25 jaar lang baatten zij café De Vrede in de Stationstraat  te Kapellen uit. Tevens was Albert zaakvoerder van het Kapelse taxibedrijf, dan nu zoon Rudy al 20 jaar lang uitbaat. Het gouden paar heeft ook nog een dochter Wendy en heeft drie kleinkinderen Kevin, Steven en Ysaura.  Met de geboorte van achterkleinkind Keano kwam er een viergeslacht in de familie Vandoorne.
Wij wensen Albert en Anita nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Jarige chiro Don Bosco Putte-Grens ontvangen op gemeentehuis

Ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan werd chiro Don Bosco Putte-Grens ontvangen op het Stabroekse gemeentehuis. In 1936 werd de chiro Putte opgericht onder de noemer van het patronaat. De chirojongeren komen elke zondag samen in hun grote lokalen in de Pannenhoefdreef 160 in Putte-Kapellen. Het is uitsluitend een jongenschiro en enkel jongens van het eerste leerjaar tot het zesde middelbaar kunnen er terecht. Elke zondag staat er momenteel een achtkoppige leiding de jongeren op te wachten om een leuke dag te beleven. Het gemeentebestuur prees de vrijwillige inzet van leiding en de vele vrijwilligers die de jarige chiro steunen. ,,Je leert er jezelf ontplooien in de maatschappij en je leert wat respect is voor anderen, de natuur en jezelf’’ aldus de burgemeester. De leiding kreeg naast veel lof ook een receptie aangeboden.

Onderhoud grote straatbomen

De komende jaren zal er in Kapellen een bijkomende inspanning geleverd worden voor het onderhoud van de grote straatbomen. Eerder dit jaar werd de Canadezenlaan onder handen genomen en dit najaar staan de Bremlaan en de Varenlaan op de planning. Ook de Douglaslaan en Doornenlaan zullen op korte termijn aangepakt worden. Bedoeling is de bomen een snoeibeurt te geven en slechte, of gevaarlijke, takken te verwijderen.

Wielerwedstrijden in Kapellen

Op dinsdag 2 augustus hebben in Kapellen de wielerwedstrijden plaats naar aanleiding van de kermis. Om 17 uur start de Grote Prijs Frans Van Lent met de dames elite die 30 rondes zullen rijden wat samen zo’n 60 km zal zijn. Om 19 uur is het de Grote Prijs Gemeentebestuur Ereprijs René De Ren waar de elites en beloften 35 rondes zullen rijden, zo’n 70 km.

Fietspad Brasschaat-Wuustwezel krijgt vorm

Er komt een tijdelijke snelle oplossing voor de aanleg van een fietspad langs de Bredabaan (N1), tussen Maria-ter-Heide (Brasschaat) en Gooreind (Wuustwezel). Het project werd zeven jaar geleden opgestart maar er is tot op heden nog geen beslissing genomen. Er werden verschillende opties bestudeerd naar kostprijs, verkeershinder, veiligheid, rooien of behoud van bestaande bomen en onteigeningen. Daaruit bleek dat de gemeente Brasschaat de uitgave niet kan dragen en is het volledig afhankelijk van subsidiëring door de Vlaamse Overheid. Op voorstel van CD&V fractieleider Francis Germain komt er nu een tijdelijke oplossing. Het fietspad zal geschilderd worden op de plaats waar nu parkeerstroken zijn en de schildering zal eind augustus aangebracht worden. Daarnaast komt er in september een informatieavond om de bewoners van Brasschaat en Wuustwezel te informeren over de plannen voor het definitieve fietspad.

1 2