Gespreksavond met Siegfried Bracke

Op woensdag 8 juni organiseert N-VA Kapellen een gespreksavond met N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke. Siegfried zal zijn kijk geven op het reilen en zeilen in de nationale politiek. Dit is dan ook de ideale kans om hem ‘live’ aan het werk te zien en hem al uw vragen te stellen. U kan tevens kennismaken met de nieuwe N-VA-bestuursleden van Kapellen. U bent allen welkom vanaf 19.30 uur in Jeugdcentrum ‘Den Biz’, Eikendreef 3 te Kapellen.
Gratis toegang!
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wilfried Van Wesenbeeck op het nummer 0475 91 95 36 of via willemvw@telenet.be.

Daar is de Zonnetrein!


Het begin van een lang duurzaamheidsverhaal: de Zonnetrein, dat zijn 4000 treinen per jaar die op groene energie rijden dankzij de zonnetunnel. En die bevindt zich bezijden de E 19 op de grenscheiding Brasschaat-Schoten, ter hoogte van het natuurrijke Peerdsbos.
De tunnel van de HSL 4   waarop de zonnepanelen werden geplaatst is zo maar even 3,4 km  lang. Totale oppervlakte 50.000 M2. De koker werd aanvankelijk gebouwd om de impact op het Peerdsbos/ Eksterdreef/Hertendreef en wijk De Zuert miniem te houden.
Op amper 3 maanden tijd, in soms barre winterse kou, werd de operatie uitgevoerd.  De officiële opening was maandag 6 juni op het middaguur:  d-day voor de zonnetunnel.
Op bepaalde momenten tijdens de installatie van zo maar even  16.000 zonnepanelen waren 40 arbeiders aan het werk in winterse ellende. Op 30 december 2010 was de klus geklaard.
Project-ingenieur Jos Sannen van Infrabel looft de inzet van alle mankrachten. Meestal was het berekoud op een hoogte van 8 à10 meter, zonder beschutting en met een nijdig waaiende oostenwind..
Deze zonnepanelen zorgen jaarlijks voor 3.300 MWh.  Vergelijkbaar: het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van een kleine 1000 gezinnen.
Daarom stapten gemeenten Brasschaat en Schoten daadwerkelijk mee in dit groots project. Op initiatief van Brasschaat volgde financieringsintercommunale Fiena.  IKA, een andere intercommunale, werkt dan weer samen met Schoten.
Burgemeesters Dirk de Kort (Brasschaat) en zijn Schotens collega Harry Hendrickx ontbraken dus niet op de afspraak. Beiden zijn unaniem: deze zonnetunnel biedt perspectieven naar spaarzaamheid en een hoger rendement.
Het totale investeringsbudget bedraagt 15,7 miljoen euro. 16.000 zonnepanelen zorgen jaarlijks voor een globale besparing van 2.400 ton   C0 2-uitstoot.
Project-ingenieur Sannen wist nog te vertellen dat alle zonnepanelen samen ook minstens éénmaal per jaar een poetsbeurt krijgen. Geen klein werkje…
De Zonnetrein Antwerpen-centraal – Noorderkempen bracht de persmeute ter plaatse.  Voor iedereen was  er tevens een leuke picknick-zak voorzien.         erjee.

foto’s  Ruddy Berghmans:

Alle regen komt van boven


Landbouwers zitten nu al weken te wachten op neerslag, maar die blijft maar uit. Op het gevaar van hun oogsten kwijt te spelen, zoeken ze dan massaal naar oplossingen. Verschillende boeren besproeien nu al wekenlang hun akkers. Hoewel telers hier en daar zuchten onder de aanhoudende droogte, vallen de problemen voorlopig nog mee. Als er echter in de maand juni ook geen regen van betekenis valt, zal men toch aan de alarmbel trekken.
“ De aardappelen mogen we niet met oppervlaktewater beregenen” zeggen enkele boeren. Dit in verband met de aardappelziekte ‘bruinrot’ die in sommige gebieden al is voorgekomen.  Wel mag men water uit een bron onder de grond halen, maar dat is in veel gevallen te ijzerhoudend en dus ook niet geschikt.
Elk jaar of seizoen moeten de landbouwers afwachten wat de weergoden brengen. Want alle regen komt van boven en dat is nooit anders geweest. (Franco)
Foto: Steeds meer boeren besproeien hun gewassen als het extreem droog blijft

Voetbalclub KFC Brasschaat is honderd jaar jong

Naar aanleiding van hun honderdste verjaardag zijn in Brasschaat bestuursleden van KFC Brasschaat ontvangen door het gemeentebestuur. Als extra geschenk liet het gemeentebestuur een kopie maken van de originele vlag van de club. Een vlag die vijf jaar geleden werd gestolen en sindsdien spoorloos was. De club werd honderd jaar geleden gesticht door twee schoonbroers. Begin de jaren 1900 werd nog getraind en gespeeld op de velden van de melkerij in het Peerdsbos. Eén van de eerste voorzitters was meester Callaerts en de jeugd werd getraind door twee pastoors. Eens ze op het veld stonden werden de lange zwarte rokken naar omhoog getrokken en kon het sportieve beginnen. Na enkele jaren verhuisde de club met hun terrein naar de Hoge Weg en vandaag heeft de ploeg haar vaste stek in het Brasschaatse Gemeentepark. Op sportief vlak ging het in de jaren 50-60 zeer goed. De club ging van 2de provinciale in rechte lijn naar de derde klasse. Het hoogtepunt kwam er in 1967 met de Beker van België. In een wedstrijd tegen Anderlecht werd pas verloren na het nemen van elf strafschoppen. Vandaag speelt KFC Brasschaat in tweede provinciale. Tijdens zijn toespraak had schepen van sport Kris Geysen (CD&V) woorden van lof voor de vele vrijwilligers die zich inzetten om de werking van de club in stand te houden. Bovendien zorgt KFC Brasschaat voor een sportieve vrijetijdsbeleving voor heel wat jonge voetballers in Brasschaat.

Brasschatenaar illustreert kinderboek


Alain Verster (1984) is een geboren en getogen Brasschatenaar die wellicht in de crèche die zijn moeder er openhield, ergens zijn goed gevoel voor joelende kinderen ontwikkelde. Na zijn studie Toegepaste beeldende kunsten aan St.Lucas-Antwerpen, volgde hij Animatiefilm aan het KASK-Gent en meer bepaald tekstillustratie bij illustrator Carll Cneut. Als eindwerk tot Master Grafisch ontwerp, illustreerde hij het mooie en loepzuivere verhaal van de Nederlander Edward van de Vendel: De duif die niet kon duiken. Het is een grappig verhaal voor kinderen over de duif Telemark die best kan vliegen, maar niet duiken. Geen probleem tot alle jonge duiven hun behendigheid moeten demonstreren met een duikproef. Vanuit de dakgoot moeten zij naar tafeltjes van etende mensen duiken en er iets eetbaars van naar boven brengen. De duivenouders kijken trots naar de duikvluchten van hun jong. Alle proefpogingen mislukten bij Telemark die angstig zijn beurt op het examen afwacht. En dan komt zijn beurt – en een fijne oplossing van de auteur. De getallenteerde illustrator weet in 15 grote sobere prenten vol leuke détails het verhaal te ondersteunen. Fotofragmenten lijken uit oude portretten weggeknipt en verwerkt in de overheersend bruine tekeningen in verschillende technieken die als kleine schilderijtjes zijn en enige nostalgiek uitstralen. Het zijn tekeningen om naar te blijven kijken en steeds nieuwe elementen in te ontdekken. Tekst en tekeningen spelen op elkaar in en maken er een heerlijk kijk-, vertel- en leesboek van, waar kinderen (6+) bij de duiven herkenbare problemen ontdekken die zij ook ondervinden in onze prestatiemaatschappij. Bewijs van de degelijkheid is beslist dat het nieuwe boek ook in Duitsland en Italië zal uitkomen. Van een knap debuut gesproken. E.van de Vendel & A.Verster: De duif die niet kon duiken, 32 blzn., gebonden, 33,5 x 23,5 cm., 17,5€, Uitg. De Eenhoorn, Wielsbeke, isbn 978-90-5838-691-5
Lieven Gorissen

Gedeeltelijke openstelling Kalmthoutse Heide


Vanaf maandagmiddag 6 juni 2011 wordt de Kalmthoutse Heide gedeeltelijk opengesteld voor het publiek. Het gaat om het zuidelijke en noordelijke deel van het natuurreservaat. Hierdoor wordt ook de hoofdingang aan de Putsesteenweg opnieuw toegankelijk.
De opengestelde zuidelijke driehoek van het natuurreservaat wordt gevormd door de Putsesteenweg, de Putse Moer en de Korte Heuvelstraat en het verlengde ervan. Dit maakt dat de wandelpaden ‘Bos’ en ‘Libel’, die respectievelijk met een gele en groene kleur worden aangegeven, toegankelijk worden voor bezoekers. Deze wandelpaden lopen gedeeltelijk door de verbrande zone.
In het noorden is het natuurgebied opnieuw toegankelijk via parking Noord aan de Verbindingsstraat. Daarmee kan het volledig intact gebleven wandelpad ‘Ree’, dat met een oranje kleur wordt aangeduid, en het noordelijke deel van het ruiterpad opnieuw gebruikt worden. De Verbindingsstraat zelf blijft in het noorden afgesloten ter hoogte van parking Noord en in het zuiden ter hoogte van de Ster.
Het centrale deel van de Kalmthoutse Heide, een gebied van ca. 500 ha, blijft nog voor onbepaalde duur afgesloten. Deze maatregel wordt regelmatig geëvalueerd.

René Dingemans – Putte

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 2 juni René Dingemans, echtgenoot van Lydia Roelands. Hij werd geboren te Kapellen op 15 mei 1935. De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 9 juni om 10 uur in de parochiekerk Sint Dionysius te Putte-Kapellen, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats te Putte-Stabroek. Rouwadres: Galgenveld 24 te 2940 Stabroek.

Louis Van Putte – Kapellen

In ZNA Jan Palfijn te Merksem overleed op 4 juni Louis Van Putte, weduwnaar van José Jaspers. Hij werd geboren te Brasschaat op 15 februari 1931. De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 10 juni om 10 uur in de parochiekerk Sint Jacobus te Kapellen. U kunt Louis nog een laatste groet brengen in het funerarium Haast, Kapelsestraat 20 te Kapellen op woensdag 8 juni as. van 18.30 tot 19 uur. Rouwadres: Essenhoutstraat 196, bus 6 te 2950 Kapellen.

Doek valt over jeugdhuis ‘T Stabhoe


Met een receptie, openbare verkoop van inboedel, een overzichtstentoonstelling en enkele toespraken is het doek definitief gevallen over het Stabroekse jeugdhuis ‘T Stabhoe. Voor de gelegenheid gingen alle huidige- en oud-verantwoordelijken een laatste maal op de foto. De voorbije 15 jaar was het jeugdhuis een belangrijke plek voor heel wat jongeren maar wegens gebrek aan opvolging moet het jeugdhuis noodgedwongen sluiten. Destijds begon de jeugdwerking in het seniorenlokaal Witven. Daar moesten de jongeren ’s avond alle tafels en stoelen aan de kant zetten om te kunnen fuiven. Nadien werd een nieuw jeugdhuis gebouwd aan de Kerkstraat in Hoevenen. Het gebouw ging in 2002 open. Wat er met het gebouw gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Vermoedelijk zal het ter beschikking staan van jongerenverenigingen die iets willen organiseren en op zoek zijn naar een geschikt lokaal om te huren.