120 asielzoekers verwacht in de loop van mei

Werken asielcentrum herbegonnen

Kalmthout – De werken aan het tijdelijke opvangcentrum voor asielzoekers vlakbij de Vogelenzangstraat zijn herbegonnen. Fedasil hoopt in de loop van volgende maand de 120 asielzoekers te kunnen verhuizen. De gemeente Kalmthout blijft zich verzetten tegen groepsopvang op die locatie.

Mieke Candaele, directeur communicatie Fedasil, laat weten dat het plan om in Kalmthout een tijdelijk opvangcentrum voor 120 asielzoekers blijft bestaan. Ze vindt het jammer dat de gemeente tot nu toe weigert om constructief mee te werken aan dit project. “Wij willen ook de buurt betrekken, maar tot nu toe lukte dat niet. Toch blijven we vragende partij. Burgemeester Jacobs verwijt ons dat we te weinig informatie doorspelen naar de gemeente, maar dat ontken ik.  Fedasil volgt strikt de regels die passen binnen de openbaarheid van bestuur. Vertrouwelijke info mogen wij natuurlijk niet doorspelen.”

Wim Desloovere is woordvoerder van G4S, dat instaat voor het in orde brengen van het opvangcentrum. “Het besluit om de werkzaamheden vorige maand stil te leggen is door de stedenbouwkundige inspecteur van de Vlaamse overheid niet bekrachtigd en dus zijn we terug begonnen. Eerst maken we werk om het asbestprobleem ten gronde op te lossen. Omdat we sedert 11 maart niet meer mochten verder werken, konden we dat probleem tot nu toe niet oplossen. Het stukje bevuilde grond was wel afgedekt en er was nooit gevaar voor de buurt. Met het aanleggen van de betonplaat voor het gebouw zijn we te vlug geweest. Maar er bestaan technische oplossingen om van die betonplaat een waterdoorlatende verharding te maken zoals is voorgeschreven. Daar werken we aan”, verzekert Wim Desloovere.

Overleg en duidelijke communicatie is in dit dossier belangrijk. Een eerdere vergadering half maart met alle betrokken partijen is niet kunnen doorgaan omwille van de verstrengde coronamaatregelen. In de loop van deze week zitten alle partijen wel opnieuw rond de tafel. “Dan hebben we het ook over het probleem van het lozen van afvalwater. Om te mogen lozen moeten de nodige vergunningen worden aangevraagd. Met onze diensten hebben we dat probleem bekeken en vonden we een oplossing die juridisch klopt. Als we op jaarbasis minder dan 600 m³ afvalwater hebben, is een vergunning niet nodig en kan het water gewoon worden afgevoerd.  Volgens gemiddelde cijfers van Fedasil over afvalwater in andere opvangcentra, blijven we met 120 inwoners normaal gezien onder die norm van 600 m³. Toen er nog lessen doorgingen in dit gebouw zorgde dat eveneens voor afvalwater en daarom maken we ons sterk dat we met het opvangcentrum dat aantal kubieke meter afvalwater niet overschrijden. Wanneer blijkt dat we toch meer afvalwater zouden hebben, plaatsen we een container die het extra afvalwater opvangt en zorgen we er voor dat het water wordt afgevoerd. Bij deze oplossing is geen vergunning nodig en vervuilen we de gracht niet extra”, legt Wim Desloovere uit.

Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) gaat een gesprek niet uit de weg, maar hij benadrukt dat de gemeente op haar standpunt blijft. “We zijn niet tegen collectieve opvang, maar wel op die locatie. We gaan alle juridische en procedurele middelen gebruiken die voor handen zijn om op die plaats 120 asielzoekers onderdak te geven. Dat gebouw is niet geschikt voor de opvang van zoveel mensen. De gemeente houdt erop toezicht dat de regels qua ruimtelijke ordening worden nageleefd. Die gelden voor de inwoners en bedrijven in onze gemeente en gelden dus ook voor Fedasil”, laat Lukas Jacobs nog weten.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *