Bryan Van Meir voor de tweede maal koning van de kindergans in Lillo

Zaterdagmiddag omstreeks 16 u is uittredend koning Bryan Van Meir (12) opnieuw koning geworden van de kindergans in Lillo. Hij trok een premie van 510 euro en verkoos hiermee in het najaar op uitstap te gaan naar de Efteling in gezelschap van strijdgenoten.
Bryan trok de kop op meesterlijke wijze. Hij deed dit voor de tweede opeenvolgende maal en treedt daarmee in het voetspoor van zijn vader die niet alleen koning is van de Ware Gans maar ook keizer van de Poldergans. Zijn grootvader, voorzitter Hugo van Meir is hem ook al vooraf gegaan als koning bij de ‘grote’ gansrijders. En dat het in de familie zit bewijze het feit dat Debbie Van Meir uittredend koningin was bij de vrouwen, die na de kinderen aan beurt waren om de kroon te betwisten. (zie volgend verslag).
Vermelden we nog dat de ujittredende koning werd gevierd in het kruitmagazijn waar hij zijn onderdanen trakteerde met drankjes en hapjes. Na het rijden was hij opnieuw aan de beurt om de leden van de kindergans te vergasten op snoepjes en een drankje. (sdl)

Bij de kinderen waren er 28 deelnemers onder wie Dante Van Meir die met 1 jaar de jongste was en Maritsa De Moey die 15 is en als oudste uit de bus kwam.

Lore Joosen houdt kroon en mantel in Stabroek


Zaterdag 14 mei streden de vrouwen van de ganzenrijdersmaatschappij De Vrije Gans in Stabroek voor de felbegeerde titel van “Koningin van het gansrijden”.

26 amazones verzamelden omstreeks 10 uur in de manege Het Hoefijzer in Berendrecht, waar uittredend koningin Lore Joosen haar mederuiters trakteerde op een lekker buffet. Papa Eddy was dan ook ijverig in de weer om iedereen van de nodige dranken en spijzen te voorzien.

Daarna ging het richting de Shift in het Laageind te Stabroek en brachten de ruiters een bezoekje aan het Woon- en Zorgcentrum A. Cuypers.  De Berenblazers van de Vrije Gans,  bliezen er lustige deuntjes die de bejaarden wel  konden bekoren.

Omstreeks 14 uur trokken de ruiters in stoet, met doktoorskoets bemand door de dokters Freddy Brands en Patrick Reynaerts en verpleegster Maria Kennes,  naar het strijdperk in de Stabroekse Dorpsstraat.

Vele rondjes werden onder de galg gereden en de toeschouwers  supporterden heftig voor hun favoriete ruiter, dit onder toeziend oog van boetemeester(es) Marleen Cloots.

Snijmeesters Patrick Boeykens en Roland Geuens sneden vakkundig de mazen door tot er slechts twee mazen overbleven. Nog enkele ronden werd er onder de blote nek gereden totdat Lore Joosen, rond half zes, met een vaste greep het kopje afrukte.

“De sterke arm”

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Vrije Gans kon een uittredende koningin haar titel  verlengen. Lore Joosen, afkomstig uit Stabroek slaagde daarin. Voor de derde keer, wat ook een unicum is, kreeg zij de koningskroon en –mantel dit jaar omgord door kersverse keizer van het gansrijden 2011, Pascal Van Meir.

Lore is de dochter van Eddy en Christiane Joosen – Wouters, uit de Grote Molenweg te Stabroek en is 26 jaar jong. Papa Eddy is kapper en mama Christiane leerkracht te Ekeren. Lore zelf is politieagent bij het korps Politie Zone Noord.  Op Lore’s werk wordt “de sterk arm van de wet” toegepast, maar op het gansrijden heerste “de sterk arm van Lore”.

Goed doel

Sprekers van dienst Hank Balthazar en Johan De Cubber wisten de premie de hoogte in te drijven tot het fantastische bedrag van 9610 euro En dit dankzij de gulle sponsoring van bedrijven, handelaars, sympathisanten en van de gewone man uit de straat.

Traditiegetrouw schenken de vrouwen van de Vrije Gans de opbrengst aan een goed doel.  Dit jaar kozen zij voor het  Buitengewoon Basisonderwijs Sint Rafaël uit Sint Job in ‘t Goor (Brecht). In 2006 had de school te maken gekregen met een zware brand en diende het gebouw gerenoveerd te worden.  “Ook de andere gebouwen hebben dringend een opknapbeurt nodig en de kinderen en kleuters  met een mentale handicap hebben nood aan gespecialiseerd speelgoed. Daarom zij wij ontzettend blij met deze reuzencheque”, aldus directrice Hermans.

In het Ganzenhof te Berendrecht werd de kersverse koning nog feestelijk gevierd.

De Vrije Gans is springlevend, met 26 strijdvaardige dames en nog 19 gretige ganzenrijdsters op de wachtlijst is de toekomst van deze vereniging verzekerd!Vrouwengansrijden te Stabroek


Zaterdag 14 mei  is het zover. Een 30-tal vrouwen uit de verschillende polderdorpen zullen dan strijden om het ganzekopke te bemachtigen. Omstreeks 14u zal de strijd beginnen te Stabroek in de Dorpsstraat.
De premie gaat zoals elk jaar naar een goed doel.  Dit jaar werd er gekozen voor: “Sint – Rafaël” een kleuter- en lagere school van het buitengewoon onderwijs type2, die kwaliteitsonderwijs op maat van elk kind bieden.
De nieuwe koningin zal ’s avonds gevierd worden in zaal “Ganzehof” te Berendrecht, waar u en uw vrienden ook van harte welkom zijn.

Piepjonge gansrijders in Zandvlietse kleuterschool

Op vrijdag 9 april, de laatste schooldag voor het paasverlof, werd er in Zandvliet weer vol overgave aan de ganzenkopjes getrokken en dit in de kleuterschool Noordland aan de Spaanse molenstraat & Begijnhoeve. Mooi weer, veel ambiance en glunderende koningen en koninginnen.
Wat moet een mens nog meer hebben? Deze traditie van het gansrijden zal in Zandvliet alleen nog maar versterken met de jaren. Op deze prachtige dag werd ‘De Zeno’ die op de Botermarkt woont, voor de derde keer koning, proficiat Zeno! Bij Yente(ke) Maes waren de emoties iets te sterk toen zij de kop trok. Haar vreugdetraantjes kregen plots de vrije loop. Toch schoon hé, die vroege passie voor dit folklorespel. (Franco)

Keizerskroon gaat naar Lillo

In Zandvliet heeft een nooit geziene mensenzee het keizerrijden bijgewoond dat werd ingericht door de Verenigde Gansrijders van de Antwerpse Polder. Na een strijd die ruim drie uren duurde trok de 39-jarige Pascal Van Meir, van de Ware Gans Lillo, de ganzenkop. Hij werd de nieuwe keizer en volgde als dusdanig Maarten Gabriëls op van de Jonge Zandvlietse Ruiters.
Pascal ontving een premie van 5.326 euro. Hij won de kroon van 25 koningen afkomstig van zeven maatschappijen uit Zandvliet, Berendrecht, Stabroek, Hoevenen en Lillo.
Voor het spel om 15 uur van start ging was er een schitterende optocht van ruiters op zware boerenpaarden, voetvolk in klederdracht, muziekmaatschappijnen, ganzenwagens, carnavalsgroepen, koetsen en sjezen uit de Polderdorpen.
Bij een ontvangst op het Zandvlietse gemeentehuis kondigde burgemeester Marcel Bartholomeeussen (SP.A) aan dat naast de sporthal in Berendrecht een gansrijdersmonument wordt opgericht met interactief speelveld dat het folklorespel evoceert. Algemeen voorzitter Frans De Schutter van de Polderbond onderstreepte de solidariteit tussen de dorpen en zei dat het gansrijden steeds meer bijval krijgt bij de jeugd. (sdl)

In ons magazine nr. 8 van 15 april as. zit een extra bijlage over het  gans- en keizerrijden 2011, boordevol verslagen, nieuwtjes en massa’s foto’s!

En niet te missen uitgave!


Keizerrijden in Zandvliet op 10 april

Nu zondag 10 april vindt in Zandvliet het keizerschap plaats ingericht door de Ganzerijders ‘Vermaak na arbeid’ van Zandvliet. De Jonge Ruiters van deze vereniging haalden vorig jaar de keizerskroon weg in Lillo.
In  Zandvliet begint zondag het keizersfeest al om 11 uur met een receptie in  het Vredehof. Daar wordt uittredend keizer Maarten Gabriëls gevierd door afgevaardigden van alle maatschappijen uit de Polderdorpen Berendrecht, Lillo, Hoevenen, Stabroek, en uiteraard Zandvliet zelf. Ook een ploeg van de Lustige Gans Ekeren (die voorlopig nog niet mag deelnemen aan het keizerschap) zal present zijn, evenals een afvaardiging van de Vrouwengans of Vrije Gans. Om 11 uur 45 volgt de opening van feestmarkt en de foor door het districtsbestuur. Om 14 uur  vertrekt de stoet aan de Putsebaan richting gemeentehuis waar vooraf een receptie plaatsvindt. De optocht wordt geschouwd door notabelen van de Polderdorpen (ook uit Nederland), het bestuur van de Polderbond in ornaat en afgevaardigden van gansrijders uit Nederlands Limburg.  In de keizersstoet rijden de koningen (drie of vier van elke maatschappij) met hun mooi opgedirkte paarden. Zij worden per dorp gevolgd door voetvolk in klederdracht,  muziekmaatschappijen, carnavalsgroepen en –wagens, koetsen en sjezen.  Aansluitend volgt om 15 uur het eigenlijke keizerrijden op de Botermarkt. Verwacht wordt dat de nieuwe keizer gekend is omstreeks 18 uur.
Ruiters
1.Gabriels Maarten  (uittredend keizer-) – Jonge Ruiters Zandvliet
2. Schroder Michael – Jonge Ruiters  Zandvliet
3. Van De Wouwer Jan  – Nieuw Gans Berendrecht
4. Simons  Bart – Kon. Ganzenrijders Stabroek
5. Struyf Ludo – Veteranen Zandvliet
6. Aendekerk  Pieter – Oude Gans Berendrecht
7. Matthijsen  Bert – Kon. Gan. Hoevenen
8. Brands  Freddy – Ware gans Lillo
9. Van Dorst  Stefan – Jonge Ruiters  Zandvliet
10. Minnebach Robin – Nieuwe gans Berendrecht
11. Bastiaenssens Arne –  Kon.  Gansrijders Stabroek
12. Brusten  Constant – Veteranen Zandvliet
13. Cloots  Louis  – Oude  gans Berendrecht
14. Van Bouwel  Sven – Kon. Gans. Hoevenen
15. Aendekerk  Denis – De Ware Gans Lillo
16. Verbeek  Gerry – Jonge ruiters Zandvliet
17. Thijs Dave – Nieuwe Gans  Berendrecht
18. Assinner  Koen  – Gansrijders Stabroek
19. De Vree Ludo – Veteranen Zandvliet
20. Aendekerk  Andre – Oude Gans Berendrecht
21. Nijs  Stef – Gansrijders Hoevenen
22. Van Meir  Pascal –  De Ware gans Lillo.
23. Eysackers  Jos – Kon.  Gansrijders Stabroek
24. David  Lode – Kon. Gansrijders  Hoevenen
25. Bastiaenssens  Kris –   Ware Gans Lillo.
“De Bleukes”
Van de 25 deelnemende ruiters  zijn er 3 die voor de eerste keer deelnemen aan het keizerrijden, met name Bart Simons Kon. Gansrijders Stabroek,  Piter Aendekerk Oude Gans Berendrecht en Bert Matthijsen Kon. Gansrijders  Hoevenen. Zij worden dan ook de  Bleukes genoemd.
Vier ruiters mochten al eens proeven van de roem van keizer van het gansrijden te zijn. Maarten Gabriëls van de Jonge Ruiters Zandvliet, Freddy Brands, Ware Gans Lillo, Sven Van Bouwel, Kon. Gansrijders Hoevenen en Kris Bastiaenssens van de Ware Gans Lillo.
Gebed in het Vredehof
Met de traditie om overleden gansrijders te herdenken tijdens een eucharistieviering wordt dit jaar gebroken door de Zandvlietse gansrijders. De vorig jaar ontslagen pastoor Kris Smet zal een gebed voorlezen in het Vredehof.
Rik Hendrickx is voorzitter van de Zandvlietse gansrijders. “We kunnen toch niet anders. Vorig jaar hebben ze onze pastoor afgepakt en een mis zonder pastoor: zeg nu zelf. Omdat Kris Smet geen toelating kreeg om een eucharistieviering te houden in de kerk, hebben we hem uitgenodigd om een gebedje voor te lezen in het Vredehof, recht over de kerk.” Kris Smet is na zijn ontslag overgeplaatst naar Kalmthout en hij ging met veel plezier in op de vraag van de gansrijders.
“Ik ben zelf lid van de Zandvlietse gansrijders, dus kan ik moeilijk weigeren. Het is niet de bedoeling te provoceren en ik wilde geen eucharistieviering houden in een café. In de plaats daarvan lees ik morgen een gebed voor in zaal Vredehof in Zandvliet. De intentie van het gebed is hier van groot belang”, legt hij uit.
Swingend Keizerschap
Tijdens het keizerschap laat CC De Schelde, op de Botermarkt en omgeving,  omstreeks 14.30 uur  kennismaken met de vurige liveshow van ‘Moustach. Zij brengen een muzikaal straatspektakel met swing, punk, chanson, Balkan en reggae, vermengd met leuke grappen en instantpoëzie.  Zo danst en lacht U de nieuwe keizer tegemoet!

Keizersdorp voor één jaar
Wanneer de kop getrokken is zal er weer uitbundig gefeest worden.  Voor sommige maatschappijen is het al enige tijd geleden dat zij dit mochten vieren.
Voor de Oude Gans  is het geleden van 1980, dus maar liefst 31 jaar
Gansrijders Stabroek  van  2004
Gansrijders Hoevenen van 2007
Ware gans Lillo van 2009
Nieuwe gans  van  2000
Jonge Ruiters van  2010
Veteranen Zandvliet  van  2001
In de geschiedenis van het keizerrijden is het slechts twee ruiters gelukt om twee jaar na mekaar keizer te worden. En dat waren er dan er nog wel twee van Zandvliet. Natuurlijk is daar een Gabriëls bij nl. Alfons Gabriëls in 1954 en 1955. Ook Stanny De Backer lukte het om in 1989 en 1990 de keizerskroon mee naar huis te nemen. Voor Ludo Struyf en zeker voor Maarten als telg van de Gabrielsen het moment om geschiedenis te schrijven en dit feit in Zandvliet te houden.

Benieuwd wie de keizerskroon in ontvangst mag nemen? Kom dan zeker nu zondag naar de Botermarkt te Zandvliet en je bent getuige van een spannende strijd voor de felbegeerde keizerskroon.

Freddy Brands koning bij De Ware Gans Lillo

Na een urenlange strijd is Freddy Brands uit Putte zondag koning geworden bij de Ware Gans Lillo. Freddy was voordien  al twee koning en keizer. Hij is een straffe kandidaat voor volgende zondag in Zandvliet.
In Lillo kwamen 27 ruiters aan bod (een kon om familiale redenen niet deelnemen).
In het Kruitmagazijn werd rond halfeen nog uittredend koning Dennis Aendekerk gevierd. Hij trakteerde zijn onderdanen met eieren en spek, met broodjes en de nodige dranken. Kris Dockx, tevens spreker van de Ware Gans, verwelkomde iedereen en kondigde de ‘doop’ aan van vijf nieuwe ruiters. Boerenkapel de Sanegeit uit Huybergen blies er lustig op los. Zij vervangt Weinug Asem uit Ossendrecht die niet kon optreden. Om 3 uur zegende pastoor Carlier paarden en ruiters. Daarna ging het spel zijn gang, overgoten met zon en wolkenspel. Pas om 20 voor zes kon Michel De Feu de laatste vijf mazen van het net vernietigen. Maar er zou nog liefst vijf ronden onder de blote nek gereden worden. Toen was de nek van de taaie gans uitgerokken tot een nistel. Een niet te stuiten Freddy Brands maakte als een machtsmens een einde aan het spel om 20 over zes. Spreker Kris Dockx had toen 4.576 euro bijeen gepraat op de hem eigen onnavolgbare wijze. De nieuwe koning werd nog tot laat gevierd in Lillo. Freddy heeft zeker recht op het bronzen beeldje dat Kris Dockx ter beschikking stelt voor wie drie keer koning werd. (sdl)


uitslag van de boetebonnen van Champetter Georges, van De Ware Gans-Lillo: 689 – 676 – 511 – 799 – 654 – 656 – 611 – 645 – 742 – 769 – 555 – 589. Gelieve een telefoontje te geven aan Piet Bollens – 03 605 13 84 en uw prijs wordt bezorgd. Prijzen afhalen voor 1 mei 2011.

Hoevenen blij met Bert Matthysen als nieuwe koning

Het gejuich was overdonderend op het overvolle Frans Oomsplein op zondag 3 april toen iets na 18 uur de kop van de gans getrokken werd door Bert Matthysen. Het was de 27ste maal dat hij deelnam aan dit folkloristisch gebeuren. Dat dit plaatshad op zijn 43ste verjaardag maakte het feest alleen maar groter.
Wat voorafging
Al vroeg ’s morgens waren de gansrijders in de weer om alles in orde te brengen voor hun rondrit door de gemeente, traditioneel tot aan de Leugenberg. Toen gebeurde een spijtig voorval, Lode David, de koning van 2008, werd geraakt door een paard, terwijl hij bij zijn eigen paard de buikriem aanspande. H ij moest met een ontwrichtte elleboog naar het ziekenhuis, dat hij gelukkig in de namiddag al terug kon verlaten. Meerijden zat er voor hem echter niet meer in, ook Jan Van Linden kon niet mee vanwege een eerder gebeurd skiongeval. Dat bracht het aantal ruiters op 33 waar er normaal 35 zouden meerijden.
’s Middags, bij het uithalen van de uittredende koning Sven Van Bouwel, was iedereen vol lof over de goede ontvangst ten huize hoeve Van Bouwel. De populaire Sven maakte er ook bekend dat hij in het najaar terug vader zal worden. Hij en vrouwtje Petra hebben reeds een dochtertje Nele. Het weer viel heel goed mee, dat maakte dat er al veel belangstellenden aanwezig waren op het Frans Oomsplein toen daar tussen 15 en 15.30 uur de strijd om de ganzenkop begon.
Premie van 5625 euro
Terwijl de 33 ruiters hun rondjes reden en doktoor en verpleegsters hun best deden om de ruiters, die gewild of ongewild van hun paard vielen, terug op de been te helpen (meestal gebeurde dat met een stevige borrel), groeide de menigte gestadig aan. Omroeper Peter Regemortel schreeuwde zijn keel schor om al de sponsors te vermelden die er toe bijdroegen om het bedrag van de premie omhoog te jagen.
Om 18 uur was het net rond de ganzennek eraf en keek iedereen gespannen toe hoe Bert Matthysen als eerste en met succes aan de ‘blote’ nek snokte. Hij veroverde hiermee de titel van koning en op dat moment had men het mooie bedrag van 5625 euro bijeen gekregen. De glunderende nieuwe koning werd in triomf rondgedragen, dat zou die avond nog dikwijls gebeuren in een uitzinnig feestvierend Schuttershof.
L.V.R.

Lillo en Hoevenen klaar voor gansrijdersspel


Nu, zondag 3 april wordt in Hoevenen  en Lillo de gans gereden.
Wanneer de strijd is gestreden kunnen de laatste twee koningen, zich klaarmaken voor het keizerrijden op zondag 10 april in Zandvliet.

Hoevenen
In Hoevenen nemen  35 ruiters het tegen elkaar op.  Reeds om 7.30 uur worden aan de hoeve Brouwers de paarden gelost. Om 9 uur komt het voetvolk bijeen aan het Schuttershof en 20 minuten later arriveren ook de ruiters op hun paarden. Vandaar vertrekt om een paar aangesloten cafés te bezoeken. ’s Middags is iedereen present aan de Krekelberg voor het uithalen van koning 2010 ‘Sven Van Bouwel’ op het erf van de hoeve Van Bouwel. Zoals de traditie wil zal dit gepaard gaan met een ontvangst waarbij eten en drank zeker niet ontbreken. Daarna blijft er nog tijd om een bezoek te brengen aan de taverne van Vliegclub Hoevenen en café “Den Oude Barreel” aan de Ettenhoven.
Omstreeks 14.30 uur vertrekt de kleurrijke stoet om via de Kerkstraat het Frans Oomsplein te bereiken waar het folkloristisch schouwspel kan beginnen. Voorop twee ruiters met klaroen en vlag, dan volgt de wagen met de muzikanten, Koning en ruiters en om af te sluiten de koets met verpleegsters en doktoor. De strijd om de ganzenkop begint rond 15 uur en het einde is voorzien omstreeks 18 uur.
Opmerkelijk feit

Er zijn dit jaar geen nieuwe ruiters en ook geen jubilerende ruiters maar toch valt er een vrij opmerkelijk feit te noteren. Frank Nys en zijn twee zonen rijden mee, dat was al eerder zo, maar dit jaar rijden ze vlak achter mekaar. Dat is nu toch wel uiterst toevallig want de volgorde van de ruiters gebeurt bij trekking. Stef Nys was trouwens in 2009 koning bij de Hoevense Gans.Van zodra de nieuwe koning gekend is volgt het Koningsbal in de achterzaal van het Schuttershof.                                                                               L.V.R.


Lillo

De Ware Gans Lillo richt traditioneel het koningsrijden in op de zondag van Halfvasten. Dat is nu zondag 3 april. De bijeenkomst vindt plaats in het kruitmagazijn  om 12 u 15. Daar vindt een receptie plaats voor leden en genodigden van 12 u 30 tot 13 u 30. Koning Dennis Aendekerk die vorig jaar de kop trok wordt er uitgehaald. Enkele geestige toespraken zullen worden gesmaakt. Normaal treden op Kris Dockx alias de Lillose burgemeester en de blaaskapel van dienst.
Het eigenlijke spel begint om 15 uur op het Kazerneplein waar de pastoor vooraf de paarden zegent. Er zullen 28 ruiters deelnemen aan het spel dat naar verwacht wordt rond 18 uur besloten wordt met de kroning van de nieuwe koning. Op zondag 10 april gaat de Ware Gans met haar koningen, voetvolk en wagens naar het keizerrijden in Zandvliet. Er wordt verzamelen geblazen om 12 u 45 in het Vredehof. Allen worden verwacht in kiel en klederdracht.

1 38 39 40 41 42