“Een ganzenrijderke” op Nacht van de Geschiedenis te Putte

Dinsdag 22 maart had de negende editie van de Nacht van de Geschiedenis plaats in het Ravenhof te Putte.
Voor deze gelegenheid had Davidsfonds afdeling Putte , Hoevenaar Wim Van Look, gansrijder in hart en nieren,  uitgenodigd. Wim bracht een bondige historiek, aan de hand van een slideshow met oude en recente foto’s over het ontstaan van het gansrijden in de Polder.   
In 1898 werd in Oorderen de eerste gansrijdersmaatschappij opgericht, maar verdween in 1960 door de opslorping van het dorpje wegens havenuitbreiding. Ondertussen werd in de polderdorpen tal van verenigingen opgericht. De Oude Gans uit Berendrecht werd in 1923 gesticht en is  de oudste vereniging. De Nieuwe Gans Berendrecht startte in 1948, gansrijders Stabroek in 1924, Hoevenen in 1926, Zandvliet (Vermaak na arbeid)  in 1926 en in 1956. De Ware gans Lillo in 1946.  
De ruiters van de zeven maatschappijen strijden  elk jaar voor de koningskroon en dingen een plaatsje af voor het keizerschap. In Wilmarsdonk werd in 1948 het eerste keizerrijden ingericht.
Ondertussen heeft Ekeren ook zijn eigen gansrijdersmaatschappij. In 2006 werd de Lustige gans opgericht. Zij moeten nog wachten tot 2017 voor deelname aan het keizerschap.

Vrouwengans
Om het mannenbastion van gansrijders te doorbreken werd in 1994 de Vrouwengansrijdersmaatschappij de Vrije Gans opgericht.  Ook zij halen telkens een grote premie binnen. Anders dan hun mannelijke collega’s, die een ander bestedingspatroon hebben van de premie,  (zoals ze zelf zeggen werken van barmhartigheid uitvoeren,  de dorstigen laven en de hongeringen spijzen) schenken de vrouwen het bedrag aan het goede doel.

Buitenland
Tenslotte bracht Wim Van Look nog een overzicht van landen waar  de gans, weliswaar in andere vorm dan het kopje trekken van bij ons,  centraal staat in het folklorespel.

Het werd een gezellige avond en tal van herinneringen werden opgehaald. Zo wist een van de aanwezigen te vertellen hoe bang zij was wanneer Louis Carpentier in Hoevenen in het café van haar tante met een groot boerenpaard kwam binnengereden en zij angstig onder de biljarttafel kroop. Waarop Wim ludiek antwoordde: “Je moet van twee dingen bang zijn, van de achterkant van het paard en de voorkant van een vrouw”.
Tenslotte liet  doktoor Tom Van den Brempt de aanwezigen proeven van het befaamde Stabroekse “ganzenrijderke”. En dat het smaakte bleek algauw wanneer het laatste druppeltje uit de kruik werd geschonken.

Mathieu, de ‘vader’ van gansrijders Nieuwe Gans

Op zaterdag 12 maart, was er weer het teerfeest van de Nieuwe Gans in het Ganzenhof te Berendrecht. Er verzamelden zo maar eventjes 210 feestvierders om hun twee nieuwe koningen te vieren.
Na het aperitief, het voorgerecht en de soep, werd er even pauze genomen om Mathieu Hendrickx  de gelegenheid te geven om zijn verslag uit te brengen over het koningsrijden dat op zaterdag 5 en zondag
6 maart werd betwist op het Solft.
Met de gepaste muziek die hij zelf had gekozen, om zijn uiteenzetting te begeleiden, zorgde hij er weer voor dat iedereen geconcentreerd bleef luisteren. Zijn tekst is steeds overladen met verschillende grapjes die meestal toepasselijk zijn op wat er zoal op en rond het gansrijden is gebeurd. Maar wat misschien niet iedereen meteen beseft of begrijpt, zijn sommige bijkomende elementen zoals: een schitterende ochtendzon aan een staalblauwe hemel, witte engelen boven de galg, een blauwe reiger vliegt krijsend naar het Reigersbos.
Mathieu maakt er zo een echte film van en doet onze Polder herleven als in een sprookje. Hij is werkelijk  als een vader voor de gansrijders en alles wat daarmee te maken heeft. Na zijn toespraak kwam er een heerlijk hoofdgerecht op tafel met daarna nog een grote ‘crème glace’ om de gaatjes te vullen.

De kok van dienst, Pierre Van Ostade, werd nog bedacht met een daverend applaus voor het lekkere eten. Hij kreeg hiervoor een geschenk van de Nieuwe Gans.  Franco

Foto: Vader Mathieu in gesprek met Halewijn De Lie die opnieuw in het zadel kroop om mee gans te rijden.

Wim Vansteenkiste koning bij Lustige Gans te Ekeren

2

Image 1 of 14

Op het Kristus Koningplein, in het centrum van Ekeren, verzamelden 25 ruiters om uit te maken wie van hen de vijfde koning van de ,,Lustige Gans’’ zou worden. De organisatoren hadden een taaie gans aan de galg gehangen. Dat ontlokte bij de toeschouwers pittige reacties als ,,Het is duidelijk een gans van de stad. Een dikke nek en niet toegeven’’. Ondanks het getrek en gesleur van de ruiters zou het tot bijna 18 uur duren vooraleer Paul Verbelen het net omheen de ganzenkop wegtrok. Daarna lag de weg open voor Wim Vansteenkiste (41) om, na een stevige ruk, de ganzenkop triomfantelijk in de hoogte te steken. Wim is ondervoorzitter van de vereniging en was al koning in 2007. De omroeper slaagde er in om een recordpremie van 7.747 euro bij elkaar te brengen. Met hun vijfde koningrijden is de ,,Lustige Gans’’ haar kinderziektes duidelijk ontgroeid en leverde ze een puike organisatie af. De meer dan duizend toeschouwers, waaronder veel oud-polderbewoners, beleefden een folkloristische hoogdag. Doktoor Sander Adriaenssen werd dit jaar bijgestaan door drie verpleegsters: Mieke Thiry en Wendy Schaep kregen hulp van Marijke Schoeters, de vrouw van markies Stefan Faes. Stefan De Proost en Mark Haverhals namen opnieuw de taak van snij- en vorkmeester op zich. Zoals bekend mogen de Ekerse gansrijders tot minstens 2017 niet meedoen aan de jaarlijkse bekroning van het gansrijdersseizoen: het keizerrijden. Dan nemen de koningen van de verschillende verenigingen uit de Antwerpse Noorderpolders het tegen elkaar rijden om de hoogste titel: die van keizer. ,,Ook al vinden we dat jammer, het belangrijkste blijft voor ons nog altijd ons eigen gansrijden in ons eigen dorp’’ zegt de Ekerse voorzitter Wim D’ hooge.

Koning Bart viert in ’t Fort van Stabroek

a-viering-bart

Image 1 of 5

Dinsdag op vastenavond werd naar jaarlijkse gewoonte de Stabroekse ganzenkoning gevierd. Deze keer wel op een zeer opmerkelijke en toepasselijke locatie. Koning Bart en zijn gevolg mochten nl. het Fort in de Abtsdreef, waar Bart tegenover woont, betreden. Het is ook in die Abtsdreef dat er al drie ganzenrijders koning werden nl. Frank De Schutter, Peter De Bie en nu Bart Simons. Dus als men ooit de straatnaam wil veranderen dan is Koninklijke Baan wel van toepassing.

Peter Hendrickx had voor de gelegenheid weer een gansrijderslied geschreven op maat van de koning en dat werd uit volle borst meegezongen door vele sympathisanten. Daarna was het voorzitter Frans De Schutter die het koningspaar in de bloemetjes zette. Hun oudste zoontje Toon genoot zienderogen van het spektakel en werd mee op de schouders gedragen. Daarna werd er nog een rondgang gedaan in enkele plaatselijke cafés.

Bart Simons koning in Stabroek

1-wagen

Image 1 of 17

Onder een stralend maar fris zomerweertje trokken zondag 6 maart 34 ruiters van de Stabroekse gansrijders op pad, allen op zoek naar de felbegeerde koningskroon.
Omstreeks 9.30 uur kwamen de ruiters met hun gevolg, doktoor en verpleegsters  bijeen in het Laageind.  Een kar volgestouwd met leden van de maatschappij die hopen één van de volgende jaren te kunnen deelnemen aan het folkloristisch spel, sloot het bonte gezelschap af. In stoet trokken de rood-gele  ruiters met hun stoere Brabanders door het dorp voor hun rondgang langs de bevriende cafées. Enkele leden gezeten op hun stalen ros probeerden het ganzerijderslied 2011, aan de man te brengen.
Omstreeks 15 uur ontdeed Koning 2010 Arne Bastiaenssens zich van kroon en mantel en kon de strijd beginnen. Langzaam druppelde het volk de Dorpsstraat in. Omroeper Bob Wesenbeek ging meteen op zijn gebruikelijke wijze, van start en stelde de gansrijders een voor een voor. Na een dik halfuurtje werd het spel stilgelegd om enkele ‘formele’ plechtigheden.

Opbrengst kerstmarkt Chili
Vorig jaar stonden de ganzenrijders  weer op de kerstmarkt. De opbrengst schenken ze telkens aan het goede doel. De Vluchtheuvel  mocht eerder al een cheque in ontvangst nemen. Dit jaar werd de opbrengst  geschonken aan het project van Maarten Koch in Chili. Nichtje Kunta Koch, die nog maar net terug is van haar werkbezoek aan Chili nam de cheque  tbv. 365 euro in dank aan.

Afscheid van Bob
Na ongeveer 50 jaar trouwe omroeper stopt Bob Wesenbeek er mee en geeft de fakkel door aan het jonge geweld Paul Hendrickx en Sebastiaan Vandermolen. Vorig  jaar nam het olijke duo de taak al op zich, toen Bob verstek moest geven, en met succes. Het is dus de tweede maal dat deze jonge gasten de micro ter hand nemen. Zij hebben de knepen van hun leermeester Bob duidelijk op zak. Als afscheid kreeg Bob een gouden micro uit handen van Luc Verhaert, die 40 jaar lid is van de ganzenrijders en van voorzitter Frans De Schutter kreeg hij lekkere sterke drank om het ideale gansrijderke te brouwen.
Ondertussen probeerden Paul Hendrickx en Sebastiaan Vandermolen de omstaanders warm te maken om nog wat extra eurootjes in het ganzenrijderszakje te steken om zo weer een indrukwekkende premie te vergaren.  Naarmate de middag vorderde werd de spanning meer en meer voelbaar. Enkele snijbeurten aan het ganzennet moesten de grijpgrage vuisten van de gansrijders vooruit helpen.
En toen trok Glen van Everbroeck het laatste stukje net van de uitgerekte ganzennek. Niels Pauwels reed nog als enige onder de blote nek toen het de beurt was aan Bart Simons. Met een forse ruk bemachtigde hij de kop. Bart is een 35 jarige havenarbeider die bij menig polderbewoners ook de ramen proper houdt. Hij is gehuwd met Katrien Van Nueten en samen met hun 3 zonen Toon, Ward en Jef wonen ze in de Abtsdreef. Aan het kopje hing een premie van 5.785 euro. Er zal weer duchtig gefeest zijn in de Rosmolen.

En zo waren onze gansrijders weer eens helden voor één dag, zoals Peter Hendrickx het uitvoerig beschreef in het ganzenrijderslied 2011.

Maarten Gabriels keizer en koning bij Jonge Ruiters in Zandvliet

1-ruiter

Image 1 of 4

Op zondag was het in Zandvliet nogmaals troef. De Jonge Ruiters van Vermaak na Arbeid volgden ongeveer hetzelfde scenario als dat van de Veteranen. Zij gingen ’s morgens eerst uittredend koning Michaël Schröder uithalen en brachten dan een bezoek aan café Molengeest te Berendrecht. Rond het middaguur werd er weer gegeten in het Vredehof, waarna de dames en het voetvolk opgehaald werden aan de Evenementenhal.
In stoet, waarbij vooral de zware paarden opvielen, trok het hele gezelschap van ruiters, muziek, doktoor, verpleegsters, kinderen, vrouwen en achteraan het ‘strontkarretje, naar de Botermarkt voor het eigenlijke gansrijden.
Hier namen 35 ruiters aan het spel deel. Dat uurde tot 18.15uur. Uiteindelijk kon Patrick Van Boven het net wegrukken en het einde van het spel aankondigen. Verrassing: keizer 2010 Maarten Gabriëls (25), uit een geslacht van koningen en keizers, veroverde met een stalen greep de ganzenkop. Hij was al koning in 2008, dat zegt genoeg. De premie bedroeg 4.186 euro. Met deze tweede koningstitel op zak is Maarten niet van plan zijn keizerskroon zomaar af te geven. Hij werd dan ook uitzinnig gevierd tot in het holle van de nacht.

Jan Van de Wouwer voor vierde keer koning bij Nieuwe Gans te Berendrecht

1-volk-uithaling

Image 1 of 8

Zondag was het in Berendrecht de beurt aan 35 jonge ruiters van de Nieuwe Gans. Zij maakten in de voormiddag eerst een Brueghelfeest mee in de Neerhoeve van de familie De Schutter. Ruim 300 leden en sympathisanten aten worsten, hamburgers, spek, frikadellen met krieken, verse beenhesp, beuling, koffiekoeken, cake en taart. Dit alles overgoten met verscheidene biersoorten, jenever, wijn koffie of borrels.
Op het Solft werd de strijd beslecht: tijdens een gevecht dat duurde tot bijna 18 uur. Om kwart voor zes  werd het net weggerukt . De nek van de gans begon te rekken. Werd alsmaar dunner onder de martelende grepen van de ruiters. Ten slotte maakte Jan Van de Wouwer een einde aan het beulswerk. Hij rukte de kop eraf met de zekerheid van de echte kenner. Jan werd immers al drie keer voordien koning: met name in ’79, ’89 en 2007. Hij werd gekroond en met de mantel omhangen. En hij ontving een premie van 4.545 euro.
Samen met de premie van de Lollemannen van de Nieuwe Gans op zaterdag, betekent dit een totaalbedrag van bijna 8000 euro aan de galg van de Nieuwe Gans.
In het Ganzenhof werd nog tot in de vroege uurtjes gedronken, gegeten, gedanst en gevierd. (sdl)

Dave Thys koning bij Lollemannen te Berendrecht

lolleman-1

Image 1 of 7

In Berendrecht werd zaterdag de 37-jarige Dave Thys koning bij de Lollemannen, na een strijd die ruim drie uur duurde. Hij kreeg een premie van 3390 euro. Er namen 34 ruiters aan het spel deel.
De ruiters verzamelden ’s morgens op de hoeve Koch in Berendrecht op de Neerhoeve van de familie De Schutter in Zandvliet.  De wagen met muzikanten, het voetvolk en de doktoorswagen kwamen bijeen op het Solft bij café Gaby. Om 11 uur ging de stoet met daarbij de ruiters naar het Ganzenhof voor het uithalen van oud koning Raf Van Ghysel. Het werd weer een feest met een buffet vol braadpannen, BBQ, worsten, hamburgers, belegde broodjes, spek en achteraf koffiekoeken, gebak en zoetigheden. Uiteraard drank in overvloed.
Na het bezoek aan de verschillende cafés De Koerel, de Molengeest en de kantine van Berendrecht Sport, begon het spel op het Solft om drie uur. Opvallend was het optreden van de Berenblazers, de nieuwe fanfare van De Nieuwe Gans die liefst 19 leden telt.
Zij moedigden de ruiters te volle aan en begeleidden de vrouwen in klederdracht voor het maken van een volksdans. Hoewel het weer wat betrokken en fris was, stroomde het Solft vol met volk. Even na zes rukte Hank Balthazar het net van het ganzenlijf. Na nog twee en een halve rond werd het pleit beslecht door  Dave Thys, een elektricien uit Berendrecht, die de kop met zijn zware knuisten als het ware van de romp afneep. ‘Een zuivere trok’, zegden de kenners. De nieuwe koning en zijn vriendin Ilse Van Walle (zie foto) werden in de hoogte gestoken en in het Ganzenhof tot omstreeks 1 uur gevierd.
Vermelden we nog dat schepen Ludo Van Campenhout eens te meer zijn kans waagde, maar ondanks enkele forse grepen naar het ganzenhoofd, de kroon miste.
Uittredend koning Raf Van Gysel kwam tijdens het aanschuiven op de omloop ten val. Hij brak een pink maar kon na verpleging het ziekenhuis verlaten. ’s Zondags was hij present met een arm in een draagdoek. (sdl)

Ludo Struyf voor 2de maal koning te Zandvliet op zaterdag

zandvliet-gans-1

Image 1 of 4

In Zandvliet kwamen zaterdag de Veteranen van ‘Vermaak na Arbeid’ op de Botermarkt de kroon betwisten. Omstreeks 17 uur trok de 57-jarige Ludo Struyf de begeerde ganzenkop. Hij werd beloond met kroon en mantel en met een premie van 3.348 euro. Ludo, die fabrieksarbeider is, was al eens koning in 1982.
De veteranen waren bijeengekomen om 9 u 30 aan café Stef. Zij gingen eerst uittredend koning Stan Brusten in zijn woonplaats te Berendrecht uithalen. Die onthaalde zijn onderdanen met de nodige traktaties waarna het gezelschap op bezoek ging in de kantine van Berendrecht Sport. Daarna vertrok de hele stoet naar het café Vredehof voor een maaltijd. Om halftwee ging het naar de evenementenhal waar het voetvolk verzameld was. In stoet ging het dan naar de Botermarkt waar het spel om even voor drie een aanvang nam. Een stoere Paul Wens wist het net te verpulveren, waarna de spanning ten top steeg. Toch moest er nog tweeëneenhalve ronde aan de blote nek getrokken worden. Toen zag Ludo Struyf zijn kan schoon: met een ijzeren greep eigende hij zich de kop (met daaraan een halve borst) toe. Meteen was hij voor de tweede keer in zijn gansrijdersbestaan koning. De viering in lokaal Stef en in het Vredehof duurde tot laat in de nacht.

Gansrijderskoorts stijgt binnen de familie Maes

Vader en twee zonen klaar om koning van de gansrijders te worden
Bij de Zandvlietse familie Maes staat alles in het teken van het gansrijden dat dit weekend van start gaat. Vader Rudi (47) neemt voor de 25ste maal deel. Voor zoon Yannick (18) is het zijn tweede deelname. Bovendien zet dit jaar jongste zoon Yorchen (16) zijn eerste stappen als gansrijder. De kans is dus groot dat een Maes zondag zal gekroond worden als koning bij de Jonge Ruiters in Zandvliet.

Met 25 deelnames viert vader Rudi Maes, in 1988 koning bij de Jonge Ruiters, zondag zijn jubileum als gansrijder. Bovendien is hij bijzonder trots dat zijn twee enige zonen in zijn voetstappen treden. ,,Daar heb ik altijd van gedroomd en nu is het zo ver. Het gansrijden brengt een heel dorp op de been en is een brok onvervalste polderfolklore die nooit mag verdwijnen. Ik zou er geen probleem mee hebben dat één van mijn zonen koning zou worden. Het daaraan verbonden feest neem ik graag voor mijn rekening’’. De vader en zijn twee zonen treden tegen elkaar in het strijdperk maar geschenken mogen zijn zonen niet verwachten. ,,Ik ben tevreden dat we niet achter elkaar moeten rijden want ik zal de kop niet laten hangen voor de ruiters die achter mij komen’’.
Samen overleggen
Het gansrijden is al weken het gespreksonderwerp binnen de familie Maes. ,,Mijn zonen proberen geregeld nuttige tips los te peuteren waar ik niet altijd op reageer. Gansrijden is een samenspel van kracht, behendigheid en geluk. Ook ervaring speelt een belangrijke rol en ervaring die je zelf opdoet vergeet je nooit meer. Ik geef mijn zonen enkel de raad om tijdens het gansrijden vooral kalm te blijven en het paard zeker niet te laten steigeren. Aan kleine dingen merk ik dat ze al maanden bezig zijn met het gansrijden. Het tennisballetje, dat ik gebruikt om de spieren van mijn hand te versterken, duikt nu ook geregeld op in de woonkamer of keuken. Het is wel leuk dat we allen dezelfde passie hebben voor het gansrijden’’.
Van gedroomd
Zoon Yannick, student in Antwerpen, kijkt uit naar zondag. ,,In mijn droom ben ik zeker al acht keer koning geweest en dat wil ik nu ook in het echt realiseren. Ik kijk al jaren op naar mijn vader en hoop hem te kunnen kloppen. Daarom heb ik al geregeld zijn fitnesstoestel aangeslagen. Het paard waar ik op mag rijden werd al gebruikt door een ruiter die vroeger al koning was en dat is een geruststelling. Ook mijn vader heeft er drie jaar op gereden’’. De medestudenten van Yannick weten haast niets over het gansrijden. ,,Dat is ook niet moeilijk. Het zijn stadsmussen en die hebben geen band met de polderfolklore maar als ik koning moest worden zal dat wel veranderen’’.
Vooral leren
Voor zoon Yorchen, student aan het PITO in Stabroek, is het zijn eerste deelname aan het gansrijden. ,,Uiteraard wil ik ook koning worden. Rustig bijleren is voorlopig de boodschap. Ik zal ook goed kijken naar mijn vader en andere ruiters met veel ervaring. Ik heb ook al geoefend met gewichten. Op school zitten veel leerlingen uit de polderdorpen en het gansrijden is er al vanaf september het gespreksonderwerp op de speelplaats en soms ook tijdens de lessen. Ik zal blij zijn als mijn vader, of broer, koning wordt maar tegelijkertijd ook een beetje ontgoocheld’’.
Programma
Zaterdag 5 maart. Gansrijden in Zandvliet. Vanaf 15 uur strijden de Veteranen van Vermaak na Arbeid op de Botermarkt. Tegelijkertijd is er op de Solftplaats in Berendrecht het gansrijden van de Lollemannen.
Zondag 6 maart. Gansrijden op de Botermarkt in Zandvliet. Vanaf 15 uur maken de Jonge Ruiters uit wie hun koning van dit jaar zal worden. Op de Solftplaats in Berendrecht treden de gansrijders van de Nieuwe Gans, vanaf 15 uur, in het strijdperk. Op de Dorpsstraat, In het centrum van Stabroek, komen de Stabroekse gansrijders in actie. Elk gansrijden wordt vooraf gegaan door een optocht van deelnemers en muziekmaatschappij doorheen de deelnemende polderdorpen. Het gansrijden kan eventueel uitlopen tot een flink stuk na 18 uur.

1 38 39 40