Win het boek “Antwerpse les & Antwerpse humor”

De Antwerpenaar is er zeker van dat iedereen zijn taaltje verstaat


Auteur Freddy Michiels heeft een amusant boek samengesteld dat ons de Antwerpse woordenschat leert begrijpen. Hij heeft alle Antwerpse woorden alfabetisch gerangschikt volgens uitspraak en verduidelijkt met toepasselijke zinnen. Daarnaast heeft hij een reeks typisch Antwerpse grappen verzameld, voor het merendeel verteld door bekende Sinjoren. Het is vaak hilarisch. Hij heeft ook de tekst van 20 topliedjes van De Strangers in het boek opgenomen, vergezeld van een QR-code. Wie met de camera van zijn smartphone op deze QR-code klikt, krijgt ook de muziek van deze liedjes te horen. Ook het lied ‘Antwârpe’ is daar bij. Het werd zopas door het stadsbestuur van Antwerpen uitgeroepen als het Antwerps volkslied. Een heerlijk boek als Antwerpen u(w) lief is.

Antwerps wereldtaal
“Begin 2013 ontstond in het Gentse een beweging onder leiding van de redactie van De Morgen om het woord ‘allochtoon’ te verbieden en te vervangen door een vriendelijker geacht woord: ‘Nieuwe Belg’. ‘Het is mij nog altijd niet duidelijk welke negatieve bijklank het woord ‘allochtoon’ zou vertonen, als je het woord ‘autochtoon’ in gebruik laat.”, zegt Michiels. In Antwerpen volgde men het Gentse voorstel niet. Op sociale media ontstond een oproep om een beter passend woord te bedenken. Het woord dat men in Antwerpen bedacht was ‘nifanier’.
“Om de Antwerpse taal naar waarde te kunnen schatten mag men niet te bescheiden zijn, moet men best een beetje chauvinistisch zijn, zo niet ontgaat je de humor die achter woordkeus of uitdrukking schuilgaat. Je moet meegaan in het verhaal waarom Sinjoren het Antwerps een wereldtaal noemen. Geen enkele Antwerpenaar zal deze verklaring overigens betwisten en dat heeft zo zijn redenen. Antwerpen is in het verleden, omwille van de haven, de meest bezette stad van België geweest. Elke historische bezetter of bevrijder van ons land heeft niet nagelaten zijn stempel op Antwerpen en zijn taal te drukken” aldus de auteur.
De bewoners van de regio aan de Schelde, op weg naar de Noordzee, hebben al deze invloeden van Noormannen, Romeinen, Spanjaarden, Oostenrijkers, Duitsers, Fransen, Joden, Nederlanders, Britten, Canadezen, Amerikanen en ondertussen ook Noord-Afrikanen en gewezen Oost-Europeanen geabsorbeerd met een groot gevoel en vermogen tot aanpassing, humor en klanknabootsing. Elke bezetter of bevrijder heeft de Antwerpse taal verrijkt. De Antwerpenaar heeft de vele (vooral Franse) invloeden ondergaan en in haar grammatica en zinsopbouw verwerkt. Zo worden woorden en gezegden gebruikt als: Comment ça flodder?, Portemonnee voe bjain, Daor moette culloo veur hebbe, ’t Is ne corottentrekker, Derangeer ik ni?

Voor een enorme bron van taalverrijking zorgden in het verleden ook de schippers en matrozen, die vanuit alle hoeken van de wereld tijdelijk in Antwerpen verbleven en zich in de verschillende havenkroegen verstaanbaar maakten met toelichtende gebaren en woorden waarvan er vandaag nog vele in de officiële woordenlijst van de Antwerpse taal opgenomen zijn.
Er zijn nog tal van uitdrukkingen en gezegden die kleurrijk tot het Antwerps erfgoed behoren. Het zou de schrijver verbazen dat de lezer niet zou weten wat de Antwerpenaar bedoelt wanneer hij zegt: Van diën boer giën aare, Ik stond erbaa as Piet Snot, ’t Is rink aoniën hetzelfde, Haa wet van giën oephaawe, Das van den hond ze’n kont.

De Antwerpenaar is er zeker van dat iedereen zijn taaltje verstaat. Hij is ervan overtuigd dat zijn taal geen dialect is. Antwerpenaren zijn lichtjes beledigd wanneer hun uitspraken voor televisie ondertiteld worden. Het chauvinisme van de Antwerpenaar is legendarisch en hij laat dat ook anderen regelmatig voelen, maar nooit zonder humor. Het staat evenwel niet vast dat de mensen die nifanier zijn, de humor en het chauvinisme van de Antwerpenaar wel altijd kunnen smaken.


Het boek “Antwerpse Les & Antwerpse Humor” telt 528 bladzijden, is uitgegeven door KMO Promoties vzw en kost €29,95. (ISBN 978 94 642 04407). Het is verkrijgbaar in de boekhandel. U kan het ook bestellen bij de auteur via https://freddymichiels.com/antwerpse_les.php


Wij mogen van Freddy Michiels een boek wegschenken aan onze lezers. Stuur een mailtje voor 1 maart naar redactie@publipolder.be

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

4 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *