Vragen bij verkoop Berenschool

BERENDRECHT – In de districtsraadszitting van 25 januari stelde raadslid Marc Maes (N-VA) zich vragen over de procedure van de verkoop van de Berenschool in Berendrecht.

In december werd beslist om de voormalige gebouwen van de Stedelijke basisschool de Berenschool, gelegen aan de Monnikenhofstraat 25-27, te verkopen.
De gebouwen werden tot het schooljaar 2015-2016 gebruikt door basisschool De Beren, waarna de schoolactiviteiten gehuisvest werden in de nieuwbouw aan de Antwerpsebaan/Kleine Bredestraat. Sindsdien staan de gebouwen leeg. In afwachting van een uiteindelijke verkoop werden ze tijdelijk kosteloos ter beschikking gesteld aan de aanpalende buur, in ruil voor bewaking van de site.

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde de modaliteiten voor de verkoop, geagendeerd op de zitting van 25 januari 2021, goed.

“Voor de gebouwen aan de Monnikenhofstraat wordt in het besluit verwezen naar het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zandweg, dat de bestemming van een deel van het eigendom verandert van ‘gemeenschapsvoorziening’ naar ‘zone voor wonen’,” legt Marc Maes uit. “Met de Structuurschets en het in voorbereiding zijnde RUP Dorpsversterking beschikt ons district over twee instrumenten die het uitzicht en het landelijk karakter van onze dorpen voor de toekomst moeten bewaren.”

Jammer genoeg wordt in het besluit tot verkoop van de vroegere schoolgebouwen niet naar deze twee elementen van ruimtelijke ordening verwezen. Het raadslid vroeg aan Carl Geeraerts, districtsschepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, waarom dit niet gebeurde.
“De planningscontext zoals deze nu geformuleerd is voor de verkoop van de Berenschool, is correct,” antwoordde Geeraerts. “Het RUP Zandweg doet specifiek uitspraak over ‘zone voor wonen’. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dorpsversterking, dat nu wordt opgemaakt, zal het RUP Zandweg niet overschrijven, en doet dus geen uitspraken over de Berenschool.”

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder