Stabroek en Kapellen op één lijn over traject NX

Microsoft Word - Persnota tracé Nx Stabroek Kapellen.docx

Het geel is het vooropgestelde traject

 
Reeds enkele jaren manifesteert zich in de dorpskernen van Kapellen, Stabroek en Hoevenen dagelijks een mobiliteitsprobleem. Burgemeesters Dirk Van Mechelen uit Kapellen en Rik Frans uit Stabroek hebben nu gekozen voor een gezamenlijk tracé en hebben dit toegelicht op het Stabroekse gemeentehuis op dinsdagmorgen 23 april.
Beste oplossing voor mens en dier
Het milieueffectenrapport van de NX is definitief afgerond en beide gemeenten vinden het tracé Waterstraat (tracé A) het meest realistisch en uitvoerbaar tracé. Deze oplossing is de kortste verbinding tussen de N11 en de A12 en zal het minste schade veroorzaken en het geklasseerde landschap op de kortst mogelijke afstand doorsnijden. Na het gewone milieueffectenrapport, zal er nu een project MER opgesteld worden om de mogelijke gevolgen voor mens en dier te onderzoeken. Er moeten op dat gebied nog veel knopen doorgehakt worden.
Meest noorderlijke tracé
Men koos voor het meest noordelijke traject tussen de bestaande dreef en Waterstraat om zo het effect op het beschermd landschap ‘Het Rood en omgeving’ te milderen. Tussen de Waterstraat en de Nx zal een minimale buffer van 100 meter voorzien zijn en er zullen geluidswerende maatregelen worden genomen. Het tracé verloopt vervolgens volledig op Stabroek. Het kruist de Parijse weg en de Hoge Weg. Om verkeersconflicten te vermijden, wordt de Parijse Weg afgesloten van de Nx en komt daar een ondertunneling voor de recreatieve fietser. Ter hoogte van de Hoge weg wordt getracht het woonlint te vermijden en is het uitgangspunt om geen woningen te onteigenen. Doordat de Hoge Weg deel noord en deel zuid in het kader van lokale functionele relaties verbonden blijven, wordt dit kruispunt wenselijk uitgevoerd met een lichtengeregeld kruispunt, waardoor de sturing van het doorgaande verkeer (langere groentijden) beter mogelijk is. Er wordt aandacht besteed aan een veilige inrichting van het kruispunt voor fietsers. Een rond punt zou te veel plaats innemen.
Ettenhoven
Ter hoogte van de N114 Ettenhoven buigt het tracé af, ook dit kruispunt zal lichten gestuurd zijn en volgt het traject de Ettenhoven. De aansluiting van de NX op de A12 zal zich ergens situeren tussen de Smalle Weg en de Dijkstraat. Daar zal rekening gehouden worden met het logistiek park van het Havenbedrijf en zal de NX hetzelfde nog aan te leggen verkeersknooppunt gebruiken. Ook fietsers zouden dit knooppunt naar het model van Wommelgem kunnen gebruiken.
Een verloop langs de Boterseweg is niet mogelijk wegens de Europese bescherming van het vogelrichtlijn gebied in deze polder. Via ventwegen zullen de betreffende woningen in de Ettenhoven ontsloten worden.
Profiel
Het profiel van de NX zou zich beperken tot 2 rijvakken, 1 rijvak op en 1 rijvak af. De verbinding tussen Stabroek en Hoevenen via Ettenhoven en Hoge weg zullen ten allen tijde verzekerd worden. Langsheen de aan te leggen NX zal geen industrie of economische activiteit mogen plaatsvinden.
Landbouwers zullen begeleid worden
Daar waar landbouwbedrijven getroffen worden, zullen de betrokken boeren hiervoor zo snel mogelijk geraadpleegd worden om dossier per dossier de schade op te meten. Een Landbouweffectenrapport dient nog dit jaar te worden opgestart door de Vlaamse Landmaatschappij om per landbouwbedrijf te kijken welke impact er zal zijn en deze te evalueren.
Nu dit alles gekend is, zullen beide gemeenten op hun eigen terrein alles verder moeten bekijken naar mobiliteit toe. Dat is er iets moet gebeuren daar is iedereen het over eens. “Dagelijks passeren meer dan 23.000 voertuigen op de Antwerpsesteenweg en op de Hoevensebaan bijna 15.000”, aldus nog Van Mechelen.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder