sp.a-lijst gemeenteraadsverkiezingen Essen unaniem goedgekeurd

De algemene vergadering van sp.a keurde unaniem de kandidatenlijst voor de gemeente-raadsverkiezingen goed.  
“Het is een cocktail die ervaring combineert met nieuw talent. Een enthousiaste groep, jong en ouder,  met vertegenwoordigers uit alle Essense wijken. Een boeiend amalgaam van de meest uiteenlopende mensen.  Uit de zorgsector, tweeverdieners, maar ook alleenstaanden, studenten en ouderen. Stuk voor stuk geëngageerde mensen met een stevige voet in hun gemeente, buurt en in het verenigings-leven”, zegt sp.a-voorzitter Roger Van Ginderen.
Lijsttrekker is Helmut Jaspers.  48 jaar, uittredend provincieraadslid en beroepshalve medewerker van de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens.  Jaspers is geboren en getogen Essenaar en was er reeds van 1998 tot 2002 gemeenteraadslid. Vooral sociale, jeugd-, milieu- en mobiliteitsdossiers genoten zijn bijzondere aandacht. Zo was hij destijds als fractieleider politiek gangmaker van dossiers als het Gemeentelijk Jongeren Ontmoetings Centrum en lag hij mee aan de basis voor de oprichting van serviceflats.  Ook het behoud van het beekdal van de Kleine Aa en veilige fietspaden waren dossiers die hij onophoudelijk aan de kaak stelde.
Op de tweede plaats staat Jokke Hennekam. Als uittredend schepen voor cultuur,
muziekonderwijs, sociale zaken, gezondheid en senioren kan zij een mooi palmares voorleggen.  Ze was medegangmaker van het Dienstencentrum ‘Het Gasthuis’ ,  zette Essen als “Dementie-vriendelijke gemeente” op de kaart en was de inspirator van het Herdenkingspad.
Het culturele aanbod werd onder haar beleid meer dan verdubbeld en de
nieuwe danszaal van Muzarto is een prachtige aanvulling op het aanbod in het kunstonderwijs. Ook het muziek-en theateraanbod naar de scholen werd aanzienlijk uitgebreid.
Op de derde plaats trekt sp.a resoluut de kaart van vernieuwing en verjonging.  Arno Aerden (22 jaar) is student rechten, voetballer bij FC Excelsior Essen en actief en gekend binnen het Essense jongerenleven.
Binnen de eerste zeven plaatsen zijn àlle Essense wijken vertegenwoordigd. Op vier staat Sandy Mutsaerts (Horendonk), op de vijf plaats voormalig ocmw-raadslid François Veraart (Essen-Hoek), op zes uittredend ocmw-raadslid Diane Van Ginderen (Wildert) en op zeven de opvallende nieuwkomer Tuur Goormachtig (Centrum).
De achtste plaats wordt ingenomen door Jeroen Clous (Wildert) die als uittredend ocmw-raadslid wordt gevolgd door Christiane Claus (Wildert), die actief is in tal van Essense verenigingen.
Viviane Strijbos uit de wijk Horendonk wordt gevolgd door Ronny De Block, hoofdman van de Sint-Andriesgilde Wildert en Minne Van Hooijdonk, jongerenkandidate van Wildert.  Lijstduwer op de eerste kolom van kandidaten is uittredend fractieleider in de gemeenteraad Eddy Mertens.
Uittredend en tevens de eerste voorzitter van de Essense gemeenteraad Guy Luyten (Heikant) gaat op de 14de plaats Denise De Maeyer (Wildert) vooraf. Vervolgens staan de secretaris van sp.a-Essen, actief in ondermeer Turnkring Volharding Frank Van Ginneken (Wildert) en de alom dienstwillige chauffeur van de Belbus Mon Roelands.  Christ’l Zegels (Heikant) is muzikante bij
harmonie de Werker en leerde half Essen autorijden. Verantwoordelijke van het plaatselijke kantoor van De Voorzorg Willy Vergouwen (Centrum), Angèle Van Hooydonck (Centrum) die bestuurslid is van de vrouwenbeweging Viva-SVV en beloftevolle jongerenkandidate Amy Vergouwen (Centrum) vervolledigen de lijst.
Chantal Celis (Centrum) is werkzaam in het Vlaams parlement en staat op de 22ste plaats, net voor  Pascale De Prins (Horendonk) die lerares is op Heikant en tevens zeer actief in het karnavalgebeuren.
Roger Van Ginderen, voorzitter van sp.a-Essen en gewezen fractieleider in de gemeenteraad staat voorlaatste.  Uittredend schepen voor ruimtelijke ordening, wonen en jeugd Cis Dictus duwt de lijst.  Als uittredend schepen voor wonen maakte hij van sociale woningbouw en betaalbare, sociale kavels voor jonge Essenaren een strijdpunt.  sp.a wil dat jongeren in Essen betaalbaar kunnen blijven wonen. Arro bouwt momenteel in de wijk Statievelden 18 koopappartementen en 12 eengezinswoningen. Bovendien worden er 10 sociale kavels voor zelfbouwers voorzien. Daar komen nog eens 30 sociale koopwoningen bovenop. Ook zal na het bouwverlof nog gestart worden met de bouw van 52 huurappartementen (Ideale Woning).

Leuke ideeën, opmerkingen, suggesties : ook uw voorstel of reactie is welkom
sp.a trekt naar de kiezer met een ambitieus, sociaal en duurzaam project voor àlle Essenaren.  Verschillende teams werkten al hard aan de voorbereiding van dit programma. Eerstdaags wordt dit voorbereidend werk afgerond en zal het samen met alle kandidaten worden uitgediept.  Daarna wo rdt het ook ruim getoetst en voorgelegd aan ‘bevoorrechte getuigen’.  Essenaren die actief zijn in het middenveld en die erg begaan zijn met een van de disciplines of onderwerpen uit het ontwerpprogramma.  Maar, uiteraard zijn alle ideeën of voorstellen welkom.  Mail ze gerust aan : essen@s-p-a.be.    We zullen ook uw voorstel of suggestie zeker bekijken.
In juni maakt sp.a haar programma op ruime schaal bekend.

Voor meer inlichtingen :
Roger van Ginderen, voorzitter sp.a-Essen – telefoon : 0476/988 988
Helmut Jaspers, lijsttrekker – telefoon : 0477/464 100
Jokke Hennekam, uittredend schepen – telefoon : 0479/590 457
Francis Dictus, uittredend schepen – telefoon : 0475/580 688

foto: lijsttrekker Helmut Jaspers


DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder