Politie controleert koeriers


EKEREN – Dinsdag 21 juni, hebben het wijkteam van Ekeren, de verkeerspolitie en de Rijksdienst
Sociale Zekerheid het bezoldigd vervoer gecontroleerd. Hun aandacht ging onder meer uit naar koeriers. Een aantal van hen was niet in orde met de technische keuring van het voertuig. Anderen deden aan zwartwerk.

Tijdens de actie controleerde de politie en RSZ hoofdzakelijk bestuurders van koerierdiensten. Vele
koeriers rijden van hun opslag door Ekeren om te beginnen met hun toer om de pakjes bij de
mensen thuis te krijgen.

De politie legde de nadruk op de staat van de voertuigen en of zij wel conform de regelgeving waren
om als koerier ingezet te worden. Maar evengoed of de voertuigen niet overladen waren en of de
bestuurders ervan niet onder invloed en met een juist rijbewijs onderweg waren. De RSZ ging na of
de regelgeving rond de tewerkstelling niet met de voeten getreden werd.

Resultaten
Er zijn 33 voertuigen en 43 personen gecontroleerd. De politie en medewerkers van RSZ stelden
een aantal inbreuken vast:
• Drie koeriers waren niet officieel tewerkgesteld en deden dus aan zwartwerk. Een vierde
bestuurder kreeg een waarschuwing en de opdracht om de administratie op punt te stellen.
RSZ stelde de nodige aktes op;
• Een van de gecontroleerde personen verblijft illegaal in het land. Voor hem is de Dienst
Vreemdelingenzaken gecontacteerd;
• Drie voertuigen waren niet meer geldig gekeurd. In één geval was de keuring zelfs al meer
dan een jaar vervallen;
• De politie haalde een bestuurder met een voorlopig rijbewijs uit het verkeer. De politie stelde
er verschillende inbreuken vast onder meer met betrekking op de specifieke regelgeving en
verkeersovertredingen

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.