Moet er een leeftijdsgrens komen voor deelname aan het gansrijden?


Een delicaat onderwerp, zoals haast alles wat met gansrijden te maken heeft. Maar de vraag wordt gesteld: moet er een leeftijdsgrens komen voor deelname aan het gansrijden? En het gaat dan niet zozeer om de ouderdom van ruiters die boven de ‘pensioenleeftijd’ zijn of die zich de (ere) titel ‘senior gansrijder’ kunnen toe-eigenen, dan wel om de bekommernis om jonge kandidaten die op soms lange wachtlijsten staan en hun beurt moeten afwachten. Bij sommige maatschappijen die twee dagen in het strijdperk treden bestaat dit probleem nauwelijks. Zij kunnen voldoende ruiters aan bod laten komen om aan de vraag naar deelneming te voldoen. Bij andere die slechts één dag onder de galg komen, is er wel enig gebrek aan kans op deelneming. Toch valt het op dat bij jongeren die op een wachtlijst staan, er bereidheid is om ‘onder de mat te liggen’ en geduld te oefenen tot er plaatsen vrijkomen. In onze ‘Pro en Contra’ van deze editie in ons magazine laten we de twee aan het woord, zonder een stelling in te nemen. Aan onze lezers om een keuze te maken via onze pollvraag: “Moet er een leeftijdsgrens komen voor deelname aan het gansrijden?”

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *