Memorandum Ouderenbeleid te Kalmthout

Vrijdag 15 juni hield de Ouderenadviesraad van Kalmthout te 14 u. een open vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Zo wilden zij alle belangstellende 55+ van Kalmthout trachten te betrekken bij hun werking, en die ook beter bekend maken. Na de verwelkoming door schepen Clarisse De Rydt, presenteerde voorzitter Wilfried Verhaert het 10 bladzijden lange “Memorandum Ouderenbeleid” van de OuderenAdviesRaad Kalmthout.

Aangezien een solide ouderenbeleid voor allen van groot belang is in een vergrijzende samenleving, stelden zij, in samenwerking met de directies van de WZC St.-Vincentius en Beukenhof, de huisvestingsambtenaar en de welzijnscoördinator, dit memorandum op. Het is een evaluatie van het ouderenbeleid van de aflopende legislatuur, en een gids voor het nieuwe gemeentebestuur na de gemeenteraadsverkiezingen. De beleidslijnen in het ouderenbeleid moeten verder gezet en versterkt worden. De ingezette inhaalbeweging inzake sociale huisvesting is een prioriteit. Er blijft een betaalbare aangepaste woningnood voor 65 plussers. Steun voor renovatie en aanpassen van woningen, zou reeds een hulp zijn, in een streven naar “meegroeiwonen”. Energiebesparende renovatie zou ondersteund moeten worden. In het kader van zorg en welzijn, moet de onderhoudsplicht voor ouders op de omliggende gemeenten afgesteld worden. De betaalbaarheid van de vele mogelijke woonvormen blijft prioritair voor een “meergeneratiesamenleving”. Een sociaal huis en ouderenconsulent zijn gewenst. Toegankelijkheid van gebouwen en een goed aangepast openbaar vervoer, ondersteunende diensten als Handicar, enz. zijn even zo veel aandachtspunten. De ondersteunende projectie bracht aldus een veelheid aan zorg- en aandachtspunten, en wensen naar voor, te veel om er allemaal naar te verwijzen. Met de opgekomen belangstellenden, ontspon zich na de presentatie een vruchtbaar dialoog. Wie de volledige uitvoerige tekst met wensen en voorstellen, kerntaken enz. wenst na te lezen, kan die aanvragen bij mvr. Amanda Engels, Welzijnsmedewerkster, tel.03.620.22.69 of op amanda.engels@kalmthout.be
Lieven Gorissen

Foto: Ouderenadviesraad Kalmthout

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder