LENORA informeert over gevaren Toekomstverbond in Zandvliet, Stabroek en Ekeren


“De Noordrand moet leefbaar blijven”
Zandvliet, Stabroek, Ekeren – Het burgerinitiatief LENORA bestaat uit geëngageerde burgers uit de Noordrand van Antwerpen (Berendrecht, Ekeren, Hoevenen, Stabroek, …) die elkaar gevonden hebben naar aanleiding van het Antwerpse ‘Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid’. Dit ‘Toekomstverbond’ (2) is een verbond tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland voor een bereikbare en leefbare Antwerpse regio, en dient als hefboom om het GRUP Oosterweelverbinding uit het slop te trekken. Dat dit Antwerps verbond geen rekening hield met de gevolgen voor de Noordrand was voor een aantal burgers de aanleiding om zich samen te organiseren in wat uitgroeide tot het Burgerinitiatief LENORA. LENORA wil een stem hebben in het debat rond de Antwerpse verkeersmobiliteit zodat er voldoende rekening zal gehouden worden met de leefbaarheid in de Noordrand. Ondertussen heeft LENORA een stemin het debat en weet de burgerbeweging wat zich daar afspeelt. Dat is ondertussen gebeurd en zo Inmiddels heeft LENORA een stem in het debat gekregen.
“Dat is van groot belang, want zo kunnen we er mee voor zorgen dat de leefbaarheid in de Noordrand verzekerd wordt. Want er zijn wel wat bedreigingen die op ons afkomen. Het transport van en naar het havengebied kent volgens het Toekomstverbond een aantal knelpunten in onze regio. : het aansluitingscomplex met de A12 ter hoogte van E19 en Luithagen, de bocht met afrit naar Leugenberg, het ontbreken van een verbinding (Nx) tussen de Havenweg en de N11 (Kapellen-Putte) en de steile helling van de Tijsmanstunnel. De komende jaren worden deze knelpunten weggewerkt. De op- en afritten aan Luithagen, Leugenberg en Hoevenen worden aangepast, geschrapt of vervangen door een nieuw aansluitingscomplex. De Nx zou de verkeersdruk moeten weghalen uit de dorpskernen van Stabroek en Hoevenen. De aanleg van een extra Tijsmanstunnel wordt versneld uitgevoerd om het verkeer vlotter te laten rijden tussen de jA12 en het havengebied op Rechterover”, gaat Jongenelen verder.
Om het doorgaand verkeer dat van de Ring wordt afgeleid op te vangen zijn er nog twee drastische aanpassingen aan de Havenweg nodig. De capaciteit van de A12 (Havenweg) moet worden uitgebreid, lees verbreed. En er komt een nieuwe snelwegtussen Ekeren en rondpunt van Wommelgem. Voor de Vlaamse overheid, de Stad Antwerpen en de drie grote Antwerpse burgerbewegingen (stRaten-generaal, Ademloos en Ringland) kunnen die nieuwe snelweg en de bredere A12 (Havenweg) niet snel gerealiseerd worden. Dat alarmeert ons, want de Noordrand mag niet de dupe worden”, vindt Bouwdewijn Jongenelen.

Infoavonden

Om deze brede problematiek beter bekend te maken bij de bewoners van Noord Antwerpen en om te informeren over de mogelijke gevolgen voor Berendrecht, Zandvliet, Ekeren, Stabroek, Hoevenen en Kapellen organiseert LENORA drie infoavonden : dinsdag 18 februari, chirolokaal De Keyserhoeve 76-78 in Zandvliet – donderdag 12 maart, Chalet Jeugd&Cultuur Leo Baekelandstraat 10 in Ekeren en donderdag 2 april, De Rosmolen, Kerkendam 8 in Stabroek.

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *